Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Välfärdsområdenas och avtalsbrandkårernas materielanskaffningar beviljades understöd för över 380 000 euro

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland föreslår årligen Brandskyddsfondens specialunderstöd för materielanskaffning i välfärdsområdena och avtalsbrandkårerna inom sitt område. I år beviljades sammanlagt 380 690 euro i understöd.

Understöd för materielanskaffningar beviljades alla de åtta projekt inom avtalsbrandkårerna och välfärdsområdena som ansökte om understöd. Avtalsbrandkårernas ansökningar var fem och välfärdsområdenas tre. Understöd för materielanskaffningsprojekt kan beviljas avtalsbrandkårer och andra motsvarande sammanslutningar och föreningar samt dessutom för välfärdsområdenas befolkningslarmsystem.

Avtalsbrandkårer som fått understöd

  • Birkalands frivilliga brandkår rf: larvgrävmaskin 
  • Birkalands frivilliga brandkår rf: transportfordon
  • Aitoo frivilliga brandkår rf: lätt släckningsbil
  • Salmentaka frivilliga brandkår rf: manskapsbil
  • Tyrvää frivilliga brandkår rf: manskapsbil                                   

 
Välfärdsområden som fått understöd

  • Mellersta Österbottens välfärdsområde: befolkningsskyddslarm
  • Birkalands välfärdsområde: befolkningsskyddslarm
  • Södra Österbottens välfärdsområde: befolkningsskyddslarm

Regionförvaltningsverket samordnar och ger råd

Understöd kan sökas en gång per år vid den tidpunkt som bestäms av Brandskyddsfonden. Regionförvaltningsverket skickar Brandskyddsfondens ansökningsanvisningar till välfärdsområdena. Välfärdsområdet lämnar in ansökningarna från sitt område, inklusive bifallsordning, till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket ställer ansökningarna i prioritetsordning utgående från motiveringarna och sin egen jämförelse och skickar sedan ansökningarna till Brandskyddsfonden.


Information om Brandskyddsfonden finns på www.palosuojelurahasto.fi https://www.palosuojelurahasto.fi/understod  

Mer information: 

räddningsinspektör Arto Laine, tfn 0295 018 516 
arto.j.laine@avi.fi 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

räddningsöverinspektör Jussi Herranen, tfn 0295 018 505
jussi.herranen@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Puutteita rakennustyön valvonnassa – sakkoja työturvallisuusrikoksesta19.6.2024 12:23:06 EEST | Tiedote

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi rakennusalalla toimineen yhtiön työnjohtajan 15 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli syyskuussa 2021 Helsingin Kumpulassa yhteisellä rakennustyömaalla tapahtunut työtapaturma ja sen tutkinnassa havaitut puutteet työssä käytetyissä telineissä ja työn valvonnassa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 17.6.2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye