Uudenmaan ELY-keskus

En förstudie för en gång- och cykelled utarbetas för Rajakulmavägen (Lv 146) i Sibbo

Dela

I Sibbo utarbetas en förstudie för en gång- och cykelled längs Rajakulmavägen (Lv 146) på avsnittet mellan Kaskelavägen och Paipisvägen samt längs Paipisvägen (Lv 11701) från Rajakulmavägen till Norra Papis skola. Arbetet har inletts i maj och blir färdigt före utgången av oktober 2024.

Karta som visar planeringsområdet markerat i rött från Sipoontie till Rajakulma.
Planeringsområdet illustrerat på kartan. Bakgrundskarta: Lantmäteriverket

NTM-centralen i Nyland har tillsammans med Sibbo kommun inlett utarbetandet av en förstudie för en gång- och cykelled på landsväg 146. Planeringsområdet täcker Rajakulmavägen (Lv 146) från Kaskelavägen till Paipisvägen och därtill avsnittet på Paipisvägen (Lv 11701) från Rajakulmavägen till Norra Paipis skola.

Arbetet syftar till att hitta lämpliga principlösningar för den fortsatta planeringen av en gång- och cykelled. Förstudien utarbetas på ett sådant sätt att det utifrån den är möjligt att bedöma konsekvenserna (för trafiken, miljön och markanvändningen), byggbarheten samt beräkna en preliminär kostnadskalkyl. Syftet med planen är att förbättra trafiksäkerheten och förutsättningarna för hållbara färdsätt.

Utöver principlösningar för en gång- och cykelled undersöker förstudien möjligheterna till en gångtunnel och alternativt en skyddsväg över landsväg 146 i korsningen till Paipisvägen. Arbetet undersöker också möjligheterna att förena och förbättra hållplatserna för kollektivtrafik i planeringsområdet.

Allteftersom arbetet fortskrider har invånarna i området och andra intressenter möjlighet att delta i planeringen. En enkät kommer att genomföras för detta ändamål under hösten 2024. Mer information om enkäten och dess exakta tidpunkt meddelas senare.

Nyckelord

Kontakter

Beställare:
NTM-centralen i Nyland, trafiksystemexpert Herkko Jokela (herkko.jokela(at)ntm-centralen.fi), tfn 0295 021367.
Sibbo kommun, kommunteknisk chef Marjo Bruun (marjo.bruun(at)sibbo.fi), tfn 050 5635132
Planerare:
Destia Oy, projektchef Antti Udd (antti.udd(at)destia.fi), tfn 040 6358195

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Logo.

Andra språk

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye