Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhas välfärdsområdesstyrelse stakade ut riktlinjer för den regionala placeringen av social- och hälsocentralerna och -stationerna

Dela

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde behandlade vid sitt sammanträde 4.6.2024 den regionala placeringen av social- och hälsocentralerna och social- och hälsostationerna som hänför sig till reformen av servicenätet. Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige som sammanträder 12.6 att det skulle finnas sju social- och hälsocentraler och 16 social- och hälsostationer inom Varhas område.

Två lila grafiska element som liknar hjärtan eller V-bokstäver mot mörk bakgrund. I övre högra hörnet finns Varhas logo.

Det första utkastet till servicenätet för social- och hälsocentraltjänster publicerades 15.3.2024. Det innefattade en preliminär skiss till den regionala placeringen av social- och hälsocentralerna och social- och hälsostationerna.

Under den fortsatta beredningen har det gjorts ringa ändringar i utkastet. Man har nu planerat att Tövsala och Pansio social- och hälsostationer på grund av sin lilla storlek ska vara serviceställen för social- och hälsovård. Halikko social- och hälsostation, som är ganska stor, föreslås utvecklas i riktning mot ett serviceställe för social- och hälsovård genom att stärka Salo huvudhälsostation och Västra hälsostation. Servicestället för social- och hälsovård i Halikko bedöms på nytt, när man fått en klarare bild av framtiden för Salo sjukhus.

Enligt det ändringsförslag som lades fram och godkändes i välfärdsområdesstyrelsen föreslås det att det också tilläggs social- och hälsostationer i Pansio och Masko.

Tillgängligheten till servicenätet för social- och hälsovården förblir på en hög nivå

Varhas sju social- och hälsocentraler skulle ligga på följande orter: Åbo (Tallbacken och Åbo centrum), Reso, St. Karins, Salo (huvudhälsostation), Nystad och Loimaa. Kaskisbackens social- och hälsocentral, som blir färdig i Åbo 2027, skulle vara den åttonde social- och hälsocentralen.

På motsvarande sätt föreslås det att den regionala placeringen av social- och hälsostationerna är följande: Pansio i Åbo, Nådendal, Masko, Pargas, Lundo, Salo (Västra hälsostation), Runosbacken, Virmo, Pemar, Somero, Pöytis (Riihikoski), Åbo (Kyrkovägen tills Kaskisbacken blir färdig), Kråkkärret (den nuvarande tillfälliga lokallösningen och den framtida permanenta placeringen), Letala, Rusko och Kimitoön.

Ovan beskrivna placeringar bildar servicenätet, där tillgängligheten till verksamhetsställena är på en hög nivå. Knappt 78 % av Varhas invånare (377 200 invånare) bor inom ett 10 minuters köravstånd från ifrågavarande verksamhetsställen och mer än 95 % av befolkningen (462 900 invånare) bor på ett 20 minuters köravstånd.

Beslut om placeringen av serviceställena för social- och hälsovården fattas senare.

Beslut även om tjänsternas minimidimensioneringar

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade dessutom om dimensioneringar av minimitjänsterna på social- och hälsocentralerna, social- och hälsostationerna och serviceställena inom social- och hälsovården. Minimitjänster skulle finnas enligt följande:

Social- och hälsocentraler:

 • Läkar- och vårdarmottagningar på vardagar under tjänstetid (eget team)
 • Provtagningstjänster och patientnära analys
 • Omfattande tjänster av en multiprofessionell arbetsgrupp inom tjänster inom mentalvård och missbrukarvård
 • Sociala tjänster för personer i arbetsför ålder och funktionshinderservice på vardagar under tjänstetid

Om det i en stad finns flera social- och hälsocentraler, finns det i någon av dem

 • Tjänster inom medicinsk avbildning på basnivå
 • Tjänster inom mun- och tandvård
 • Tjänster som stöder funktionsförmågan
 • Mödra- och barnrådgivning samt sociala tjänster för barn, unga och familjer (på social- och hälsocentraler eller på separata verksamhetsställen)


Social- och hälsostationer:

 • Läkar- och vårdarmottagningar på vardagar under tjänstetid (eget team)
 • Provtagningstjänster och patientnära analys
 • Tjänster av en multiprofessionell arbetsgrupp inom tjänster inom mentalvård och missbrukarvård
 • Sociala tjänster för personer i arbetsför ålder och funktionshinderservice enligt separat överenskommelse
 • Mödra- och barnrådgivning (inte nödvändigtvis i samma fastighet, men inom samma kommun)
 • Tjänster på basnivå inom mun- och tandvård finns på nästan alla social- och hälsostationer

På en del av social- och hälsostationerna finns det:

 • Sociala tjänster för barn, unga och familjer
 • Tjänster som stöder funktionsförmågan


Serviceställen inom social- och hälsovården:

 • Tjänster enligt sjukskötarens eller hälsovårdarens yrkeskunskap (vårdaren i eget team)
 • Enligt det ändringsförslag som lades fram och godkändes i välfärdsområdesstyrelsen tilläggs det följande i minimitjänsterna på serviceställena för social- och hälsovården när det gäller läkarmottagningar: När det under det föregående året har gjorts mer än 1 000 besök på fysiska läkarmottagningar på ett serviceställe för social- och hälsovården, försöker man ordna dem på servicestället för social- och hälsovården.
 • Enligt servicebehov också patientnära analys och provtagning.

Därtill kan man erbjuda tjänster inom mentalvård och missbrukarvård, mun- och tandvård samt sociala tjänster för personer i arbetsför ålder och för äldre.

Nyckelord

Kontakter

Egentliga Finlands välfärdsområde

”Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag.”
Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar invånarnas social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster. Vår webbplats är varha.fi

Andra språk

Följ Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Terrängen är torr och antänder lätt - midsommarbrasan får inte tändas då varning för terrängbrand råder18.6.2024 13:02:42 EEST | Tiedote

Egentliga Finlands räddningsverk uppmanar invånarna till särskild försiktighet på grund av risken för terrängbrand. Det är absolut förbjudet att göra öppen eld när det finns en varning för terrängbrand. Samma regler gäller för att bränna midsommarbrasan som för att göra någon öppen eld. Man får inte tända en lägereld, brasa eller annan öppen eld när det finns en varning för terrängbrand.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye