ELY-keskukset

Ovanligt mycket flytande döda trådalger har observerats i Skärgårdshavet

Dela

Under de senaste dagarna har NTM-centralen i Egentliga Finland fått observationer från flera platser runt Skärgårdshavet av algmassor som flyter i havet eller kustvatten. Det handlar om döda alger som har anrikats på botten och stigit upp till ytan. Alger som hamnar på stranden kan samlas in och till exempel komposteras.

Flytande trådalger.
Flytande trådalger. NTM-centralen i Egentliga Finland.

Algmassorna består huvudsakligen av döda trådalger, men bland dem kan det finnas till exempel blåstång, döda vattenväxter och fiskar.

Mängden observationer kan bero på att algerna har stigit upp till ytan på grund av nedbrytning och gasbildning som orsakats av den snabba uppvärmningen av vattnet, eller också på att det nu finns mer alger än vanligt. Svaga vindar kan också ha bidragit till att algerna blir flytande på ytan. Vanligtvis observeras döda trådalger senare under sommaren.

Trågalgernas överskott beror på övergödning av havet

Trådalger växer på klipp- och stenbottnar, men särskilt i övergödda vatten som påväxt på blåstång och annan vattenväxtlighet. När trådalger dör, lossnar de och samlas av vågor och strömmar till större ansamlingar. Ökningen av trådalger och förekomsten av döda algmattor beror på en överbelastning av näringsämnen i och med att havet övergöds. Den bakomliggande orsaken är med andra ord densamma som vid blomning av blågröna alger, grumligt vatten och andra följder av övergödning.

Döda trådalger förekommer på vattenytan och kan bilda mattliknande formationer på bottnar. Trådformiga algmattor kväver blåstången, rödalger och musslor i vattnet och kan täcka fiskarnas lekområden. Nedbrytningen av algmassan förbrukar syre och när syret tar slut fortsätter nedbrytningen via rötningsbakterier vilket bildar svavelväte, som luktar illa och är giftigt.

Döda trådalger som driver på ytan hamnar ofta på stränderna. När de bryts ner frigörs näringsämnen som orsakar lokal övergödning. Även i dessa fall förbrukar nedbrytningen syre, vilket kan leda till syrebrist i algmassan och omgivande vatten. Ansamlingar av döda trådalger, blåstång och vattenväxter på stränderna är normalt. Övergödningen har dock ökat mängden trådalger så mycket att det kan ha negativa effekter på den biologiska mångfalden i hela kustområdet. Med tiden kan till exempel en naturlig havsvik med sandbotten bli täckt av alger, växa igen och den ursprungliga livsmiljön kan förändras eller helt försvinna.

null
Flytande döda trådalger i Skärgårdshavet.

Alger kan samlas på egen hand och komposteras

Alger som samlats på egna stranden eller vid strandvattnet kan lätt samlas upp med håv eller kratta. Algmassan kan till exempel komposteras på ett lämpligt ställe tillräckligt långt från stranden så att algerna och innehållande näringsämnena inte hamnar tillbaka ut i havet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har som mål att främja insamlingen av döda algmassor, och metoderna kommer att utvecklas under de närmaste åren. Utnyttjandet och återvinningen av algmassor ska också utredas och utvecklas genom olika projektarbeten. Dessutom är målet att utveckla mekaniserade metoder för att samla in större mängder alger.

Mer information:

NTM-centralen i Egentliga Finland: 

Havsexpert Wiljam Eklund, tfn 0295 022 083

Gruppchef Janne Suomela, tfn 0295 022 947

Nyckelord

Andra språk

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Saimaan ja Pielisen vedenkorkeudet kääntyneet laskuun, tulvahuiput takana myös muualla Vuoksen vesistöalueella (Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)19.6.2024 11:06:25 EEST | Tiedote

Kuiva toukokuu ja suuret juoksutukset ovat kääntäneet Saimaan ja Pielisen vedenkorkeudet laskuun. Tulvahuiput jäivät selvästi aiemmin keväällä ennustettua alemmas. Saimaa on kuitenkin edelleen 55 cm ja Pielinen 25 cm ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeuden yläpuolella. Vesistöalueen muut järvet ovat jo pääosin lähellä tavanomaisia kesäkorkeuksia tai niiden alapuolella. Uhkaava tulvatilanne oli muistutus siitä, että tulviin varautumiseen tulee kiinnittää vesistöalueella huomiota myös tulevaisuudessa.

Riksomfattande understöd för miljöfostran, särskilt för projekt som rör våra vatten18.6.2024 13:03:58 EEST | Tiedote

Hur hör en å och dess avrinningsområde samman? Hur mycket mikroplaster finns det i vår närliggande sjö och varifrån kommer de? Hurudant liv finns det i vattnet? Hur kan vi få människor att engagera sig ännu mer för att göra bästa möjliga talkoarbete för småvatten? Bland annat dessa frågor möter man i projekt inom miljöfostran och -upplysning som i år får projekttunderstöd för miljöfostran och -upplysning från NTM-centralen i Mellersta Finland. Ansökan om understöd var riksomfattande.

Valtakunnallisia ympäristökasvatuksen avustuksia erityisesti vesiimme liittyviin hankkeisiin18.6.2024 13:03:58 EEST | Tiedote

Miten joki ja sen valuma-alue liittyvät toisiinsa? Miten paljon lähijärvessämme on mikromuoveja ja mistä ne tulevat? Millaista elämää vedessä on? Miten saadaan ihmiset entistä innokkaammin mukaan talkoilemaan pienvesien parhaaksi? Muun muassa näiden kysymysten äärellä ollaan ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeissa, jotka saavat tänä vuonna ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Avustushaku oli valtakunnallinen.

Kärrypoluista nykypäivän huoltovarmuuden varmistajiksi14.6.2024 12:00:00 EEST | Tiedote

Sorateiden osuus koko Suomen maantieverkosta on suuri, noin 35 prosenttia, mutta liikennettä niillä on kohtalaisen vähän. Vaikka tyypillisellä soratiellä ajaa alle sata ajoneuvoa päivässä, niillä on kuitenkin oleellinen merkitys tien varren asukkaille, huoltovarmuudelle, elinkeinoelämälle ja kuljetusketjuille. Esimerkiksi maa- ja metsätaloudelle ympärivuotinen liikennöitävyys sorateillä on erittäin tärkeää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye