Sitra

Sitras utredning: Finlands förmåga att utnyttja innovationer är svag – antalet investeringar och deras inriktning väcker oro

Dela

Finlands investeringar i nya branscher och ny affärsverksamhet är blygsamma. Till exempel Sverige har lyckats rikta in finansiella resurser för att uppnå högre produktivitet. En produktivitetsökning och högre investeringsgrad kräver bredare ekonomipolitisk och samhällspolitisk uppmärksamhet.

Bild: Topias Dean, Sitra

I Sitras senaste publikation jämförs Finlands investeringsutveckling med Sverige, vars ekonomi sedan finanskrisen 2008 har växt i en klart snabbare takt än Finlands. Företagens särskilda intresse gentemot investeringar och i synnerhet immateriella investeringar förklarar åtminstone en del av skillnaden.

Till immateriellt kapital räknas till exempel dataprogram och dataspel, data, varumärken och olika planeringstjänster. Immateriellt kapital har i allmänhet en positiv inverkan på arbetets produktivitet, som i Finland även har utvecklats exceptionellt svagt jämfört med flera andra länder.

”Trots att Finland enligt flera internationella undersökningar är ett innovativt land leder inte forsknings- och utvecklingsarbete av en eller annan orsak inte till tillräckligt med innovationer, enskilda investeringar och ny affärsverksamhet. Det är ett exceptionellt och oroväckande läge”, säger Sitras överombudsman Atte Jääskeläinen.

Investeringsgraden i Finland och Sverige var under åren 2008–2022 i genomsnitt nästan lika stor. Skillnaderna ligger i investeringarnas karaktär: Sverige satsar mer på immateriella tillgångar samt maskiner och utrustning medan Finland investerar i byggnader.

Den mest uppenbara skillnaden har dock att göra med företagens verksamhet. I Sverige utgjorde andelen företagsinvesteringar i genomsnitt 20 procent av BNP, medan motsvarande siffra i Finland var 12 procent.

De finska företagen är i praktiken sparare

De finska företagens investeringar är så få, att företagen i praktiken är nettosparare. I ”normala ekonomier” är företagens investeringar i regel större än deras bruttoinkomster. Så var det även i Finland fram till början av 1990-talet.

Enligt Johnny Åkerholm, som har sammanställt Sitras memorandum, lutar sig en betydande del av Finlands investeringar mot andras aktiviteter än företagens, vilket inte är önskvärt.

”Det verkar som att de svenska företagen är snabbare än de finska att utnyttja nya möjligheter som tekniken erbjuder, till exempel artificiell intelligens. De har även en bättre förmåga att skapa nya materiella och immateriella produkter.”

Immateriella investeringar sporrar tjänsteexporten. Enligt preliminära uppgifter krympte Finlands tjänsteexport i fjol med 7,5 procent, medan Sveriges export ökade med lika mycket.

Publikationen Suomen haaste numeroiden valossa (Finlands utmaning i ljuset av siffror) har sammanställts av Johnny Åkerholm, som tidigare har arbetat som ledande tjänsteman på både Finlands Bank och finansministeriet samt i internationella organisationer, bl.a. OECD och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

Sitra har under våren 2024 fört diskussioner om forsknings- och utvecklingssystemets utvecklingsbehov samt strategiska tyngdpunkter med cirka 30 centrala aktörer i branschen och även hört företag i ärendet. Nästa höst fortsätter vi att arbeta med ämnet tillsammans med intressenter och sammanställer information om jämförelseländer. Därtill kommer via att publicera en omfattande undersökning om företagsbeslutsfattares investeringssynpunkter.

Sitras nya strategi med fokus på förutsägelse och hållbar ekonomisk tillväxt publiceras nästa vecka.

Nyckelord

Kontakter

Atte Jääskeläinen, Överombudsman, Sitra, tfn 0294 618 680, atte.jaaskelainen@sitra.fi
Helena Mustikainen, Ledande Expert, Sitra, tfn 0294 618 225, helena.mustikainen@sitra.fi

Länkar

Sitra är finländarnas framtidshus som förutser vilka fenomen som påverkar vår framtid. Vi utvecklar och utreder nya lösningar samt gör fördomsfria försök tillsammans med olika aktörer. Sitras mål är en rättvis, hållbar och inspirerande framtid, där människor mår bra inom ramen för jordens bärkraft.
 

Andra språk

Följ Sitra

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sitra

Ekonomiska incitament för att motverka förlusten av biologisk mångfald: Ny rapport presenterar 17 exempel på att prissätta skador och fördelar för naturen4.6.2024 07:00:00 EEST | Tiedote

Ekonomiska incitament såsom avgifter, subventioner och frivilliga lösningar från företagen kan användas i större utsträckning för att skydda den biologiska mångfalden. I en ny rapport som Sitra publicerat presenteras 17 exempel från hela världen som minskar skadorna på naturen eller ökar den biologiska mångfalden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye