Uudenmaan ELY-keskus

Nu får också allt fler vägar i det lägre vägnätet ny beläggning

Dela

Sommaren 2024 genomförs rekordmånga beläggningsarbeten. För vägtrafikanterna syns detta som en förbättring av skicket på allt fler vägar, vilket förbättrar vägarnas säkerhet och körkomfort. Vägtrafikanterna bör vara försiktiga i trafiken under vägarbetstiden och beakta eventuella trafikarrangemang vid byggplatserna.

Alt text: Vägunderhållsarbetare utför beläggningsarbeten på Rv 10 i Hyvinge.
Rv 10 beläggningsarbeten i Hyvinge. Aki Muhonen.

I Trafikledsverkets karttjänst Finlands Trafikleder finns en aktuell karta över alla beläggningsobjekt som redan konkurrensutsatts, deras längd och tidtabeller. Kartan uppdateras kontinuerligt och hjälper vägtrafikanterna att följa med hur beläggningsarbetena framskrider.

"I år är det riksomfattande målet för beläggningsarbetena att hejda ökningen av reparationsskulden, vilket innebär att antalet beläggningar i dåligt skick inte ska öka", konstaterar Niklas Nevalainen, projektchef för underhåll vid NTM-centralen.

De största utmaningarna i beläggningsarbetet gäller tidtabellen och väderförhållandena som kan fördröja arbetet. På objekt i det lägre vägnätet utförs ofta också andra förbättringsarbeten, såsom iståndsättning av dräneringen. "Med tanke på säkerheten är den största utmaningen den förbipasserande trafiken, och ett säkert arbete är av största vikt", tillägger Nevalainen. Entreprenörerna schemalägger arbetena till sommarsäsongen, men på livligt trafikerade vägar planeras arbetet in då trafiken är lugnare.

Beläggningsentreprenaderna genomförs enligt modellen för byggande med kvalitetsansvar, vilket innebär att entreprenören ansvarar för slutproduktens kvalitet inför beställaren. I beläggningsarbetena används i huvudsak stenmaterial och bitumen, och stålnät kan användas för att förbättra konstruktionen. "Ombeläggningen kan göras med flera olika tekniker beroende på skadornas art och omfattning", tillägger han.

Miljöaspekterna beaktas också. "Vi strävar efter att främja återanvändning alltid när det är möjligt, och när vi arbetar i grundvattenområden är vi särskilt försiktiga", betonar Nevalainen. Arbetssäkerheten säkerställs med noggrant planerade trafikarrangemang och rätt skyddsklädsel. "Huvudentreprenören ansvarar för att trafikarrangemangen på byggplatsen följer anvisningarna och att säkerhetskraven uppfylls", konstaterar han.

Kostnaderna uppskattas på basis av tidigare faktiska kostnader och genom att beakta prisökningen på råvaror. "Variationerna i priset på råolja påverkar också bitumenpriset och detta följs upp noggrant under entreprenaden", förklarar Nevalainen. Beläggningsentreprenaderna konkurrensutsätts nationellt med hjälp av enhetliga upphandlingsdokument så att kraven är enhetliga på olika håll i Finland.

Ett gott samarbete mellan beställaren och entreprenören grundar sig på öppenhet och förtroende. "När båda parterna följer dokumenten för entreprenaden och de gemensamma spelreglerna löper arbetet exemplariskt", berättar Nevalainen.

"Vägtrafikanterna och hela samhället har stor nytta av ett fungerande vägnät i gott skick. Även om man kan bli tvungen att vänta vid byggplatserna är det viktigt att ta det lugnt. Kom ihåg att sänka körhastigheten vid ett vägbygge", påminner han.

V%E4gbyggnadsmaskin%20arbetar%20p%E5%20riksv%E4g%2010%20under%20sommaren%202024.
Sommaren 2024 fick riksväg 10 beläggning. Aki Muhonen

Bilister, var beredda på förseningar

Så länge beläggningsarbetena pågår kan det uppstå trafikstockningar och fördröjningar särskilt på utfartsvägarna (riksvägarna 1, 2, 3, 4 och 7) samt på andra riksvägar där det är trafik särskilt sommartid, såsom riksväg 25. På ringvägarna är arbetstiden begränsad till nattarbete.

Objekt som eventuellt orsakar förseningar i restiden:

  • Rv 25 Svartå - Virkby, medeldygnstrafik 8 263, inga arbetstidsbegränsningar
  • Lv 1311 Nurmijärvi - Rajamäki, medeldygnstrafik 6 126, inga arbetstidsbegränsningar
  • Rv 7 Östersundom - Immersbacka 12, medeldygnstrafik 28 537, arbetstid 18–14
  • Rv 3 Karhukorpi 11, medeldygnstrafik 32 270, arbetstid 19–14
  • Rv 2 Palojärvi 21, medeldygnstrafik 14 350, arbetstid 12–07; inga arbetstidsbegränsningar om arbetet görs i juli

De viktigaste beläggningsobjekten i år:

  • Vårt längsta objekt Lv 110 mellan Bemböle och Näkkilä får ny beläggning på 39,57 km. Detta intervall består av flera objekt och arbetsmetoder: Lv 110 Bemböle - Myllylampi längd 25,47 km, varefter objektet Lv 110 Nummenlä - Rödskog längd 8,72 km fortsätter och ännu Lv 110 Näkkilä 5,57 km.
  • Rv 10 Tavastehus - Tuulos längd 24,39 km
  • Lv 130 Karhunkorpi - Arolampi längd 21,63 km
  • Rv 3 Luhtabacka - Södra Haga 21 längd 16,66 km
  • Rv 25 Hyvinge - Metsäkylä längd 14,73 km

Några av de ovan nämnda objekten är redan färdigställda, några är under uppbyggnad och några kommer att genomföras senare under sommarsäsongen.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen, projektchef för underhåll Niklas Nevalainen, tfn 0295 021 234
NTM-centralen, projektchef för underhåll Aki Muhonen, tfn 0295 021 153
e-postadresser: fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Akut respons om vägnätets skick: Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100
Trafikens kundservice vid NTM-centralen tfn 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi,

Bilder

Alt text: Vägunderhållsarbetare utför beläggningsarbeten på Rv 10 i Hyvinge.
Rv 10 beläggningsarbeten i Hyvinge.
Ladda ned bild
Vägbyggnadsmaskin arbetar på riksväg 10 under sommaren 2024.
Sommaren 2024 fick riksväg 10 beläggning.
Ladda ned bild

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Logo.

Andra språk

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye