Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Nedläggningar och förändringar inom boendetjänsterna till behandling i nämnden för tjänster för äldre

Dela

Nämnden för tjänster för äldre fattar beslut om sju enheters framtid torsdagen den 13 juni.

Två lila grafiska element som liknar hjärtan eller V-bokstäver mot mörk bakgrund. I övre högra hörnet finns Varhas logo.

Det planeras nedläggningar och förändringar vid flera enheter inom Egentliga Finlands välfärdsområdes (Varha) boendetjänster för äldre. Nämnden för tjänster för äldre behandlar förändringar i sju olika enheters verksamhet vid sitt sammanträde den 13 juni.

Orsakerna bakom de föreslagna förändringarna i verksamheten varierar mellan olika enheter. Vid vissa enheter hänger förändringarna till exempel ihop med att en annan enhets renovering eller ett nybygge blir färdigt. Vid en del enheter handlar det om personalläget, byggnadens skick eller brister i säkerheten.

Resultatområdesdirektör Eeva-Sirkku Pöyhönen föreslår för nämnden för tjänster för äldre nedläggningar eller förändringar i följande enheters verksamhet:

  • Tennbyhemmet, Pargas: det föreslås att verksamheten vid gemenskapsboendet läggs ned senast 30.9.2024. Enhetens utrymningssäkerhet uppfyller inte räddningslagens krav och ett utrymningstest i enheten har visat att verksamheten inte kan fortsätta. De fyra personer som bor i Tennbyhemmet erbjuds ersättande tjänster vid en annan boendeenhet. Den anställda vid enheten erbjuds andra uppgifter inom Varhas tjänster för äldre.
  • Furubo, Nagu: det föreslås att verksamheten vid gemenskapsboendet läggs ned senast 31.12.2024. Furubo har tre klientplatser men för närvarande bor ingen i enheten och avsikten är inte att placera nya klienter dit. Personalen omfattas inte av några förändringar.
  • Hintta vårdhem, Suomusjärvi: det föreslås att verksamheten vid enheten för institutionsvård läggs ned senast 31.8.2024. Det finns flera orsaker bakom nedläggningsförslaget. En orsak är byggnadens skick, som Varha bedömer som hjälpligt. Därtill har det varit svårt att få personal till enheten. Enligt äldrevårdslagen får långvarig institutionsvård dessutom inte längre ges vid boendetjänster för äldre från och med 1.1.2028. De åtta långtidsboende vid Hintta vårdhem erbjuds en ersättande plats vid en annan enhet för institutionsvård eller serviceboende med heldygnsomsorg. Personalen erbjuds arbete vid andra enheter inom Varha och får komma med önskemål om sin nya arbetsplats.
  • Suvelakoti, Kaland: det föreslås att korttidsvården för äldre flyttas till Merituulikoti i Nystads centrumområde senast 30.9.2024. Korttidsvården skulle flytta till Merituulikotis avdelning Tyynelä som nyligen renoverats grundligt. Suvelakoti är en enhet för korttidsvård och därmed bor ingen där långvarigt. För en del klienter blir vägen till korttidsvården längre och för en del kortare. Personalen vid Suvelakoti erbjuds arbete på den nya enheten för korttidsvård Tyynelä samt vid andra enheter inom Varha.
  • Gruppboendet Teeri vid Lamminniemikoti, Somero: det föreslås att gruppboendet Teeri som är en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg läggs ned och verksamheten flyttas till närliggande Katajakoti senast 30.6.2024. Med anledning av det svåra personalläget skulle de åtta klienterna vid gruppboendet Teeri flytta till lediga platser i Katajakoti utan fördröjning så att klienternas vård kan garanteras. Personalläget i Katajakoti är bättre än i Teeri. Personalen vid gruppboendet Teeri tillfrågas om intresset att börja jobba i Katajakoti.
  • Tervaskanto servicehus, Somero: det föreslås att verksamheten vid enheten för serviceboende med heldygnsomsorg läggs ned senast 31.12.2024. Planen är att både klienterna och personalen flyttar till den nya enheten Satumaa som byggs i närheten av Tervaskanto. Enligt tidsplanen ska nybygget bli klart så att lokalerna kan tas i bruk i oktober 2024.
  • Valmankartano, Lundo: det föreslås att gemenskapsboendet gradvis omvandlas till en rehabiliterande bedömningsenhet. De nuvarande boende i Valmankartanos nedre våning kan fortsätta bo i gemenskapsboendet. Planen är att verksamheten vid den rehabiliterande bedömningsenheten inleds i Valmankartanos övre våning 1.10.2024 varefter verksamheten utvidgas till nedre våningen i takt med att lägenheter blir lediga. Det kommer att rekryteras ny personal till den rehabiliterande bedömningsenheten.

Föredragningslistan för nämnden för tjänster för äldres sammanträde finns här: Nämnden för tjänster för äldre 13.6.2024, föredragningslista (Ktweb, på finska)

En del av de förändringar som nu kommer till behandling nämns också i det utkast till Varhas plan för framtidens servicenät som presenterades i maj. Du hittar materialet på denna webbsida: All­män in­for­ma­tion om ser­vice­nä­tet (Varha.fi)

Arbetet med att förnya Varhas servicenät och därmed också nätet av verksamhetsställen inom tjänster för äldre fortsätter under sommaren. För närvarande är planen att nämnden för tjänster för äldre behandlar nätet av verksamhetsställen inom tjänster för äldre i augusti.

Den senaste informationen om reformen av servicenätet uppdateras på Varhas webbplats: varha.fi/servicenät

Nyckelord

Kontakter

Egentliga Finlands välfärdsområde

”Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag.”
Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar invånarnas social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster. Vår webbplats är varha.fi

Andra språk

Följ Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhas välfärdsområdesfullmäktige godkände det framtida nätet av verksamhetsställen12.6.2024 22:14:52 EEST | Tiedote

Välfärdsområdesfullmäktige i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) godkände vid vårens sista sammanträde välfärdsområdesstyrelsens förslag om nätet av verksamhetsställen. Inom Varhas område kommer det i fortsättningen att finnas sju social- och hälsocentraler och 16 social- och hälsostationer. Fullmäktige godkände också bokslutet för räkenskapsperioden 2023 och den ändrade investeringsplanen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye