Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää Konikallion tuulivoimahankkeen maisemavaikutusten lieventämistä

Jaa

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena perustellun päätelmänsä Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy:n suunnitteleman Konikallion tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yhteysviranomainen katsoo, että arviointi on riittävä, mutta jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota hankkeen maisemavaikutusten lieventämiseen.

Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueille. Hankealue sijaitsee noin 10 km Ikaalisten keskustasta lounaaseen ja noin 12 km Hämeenkyrön keskustaajamasta luoteeseen. Hankealueen koko on noin 2 000 hehtaaria. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin kahta toteutusvaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa tuulivoimahankealueelle sijoittuisi 15 voimalaa ja toisessa vaihtoehdossa 11 voimalaa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW.

Tuulivoimapuiston sähköverkkoon liittämisen osalta tarkasteltiin kahta sähkönsiirtovaihtoa. Uuden rakennettavan 110 kV voimajohdon pituus on vaihtoehdosta riippuen 14–15 km. Arvioinnissa tarkasteltiin voimajohdon toteutusta sekä ilmajohdolla että maakaapelilla.

Hankkeen vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen arvioitua suuremmat

Perustellussa päätelmässä otetaan kantaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyteen ja esitettyjen vaihtoehtojen merkittäviin ympäristövaikutuksiin.

ELY-keskus arvioi hankkeen merkittävimpien ympäristövaikutusten kohdistuvan nimenomaan ihmisiin, ihmisten elinympäristöön ja sen viihtyvyyteen sekä maisemaan. Maisemavaikutusten osalta yhteysviranomainen arvioi valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen Vatulanharju-Ulvaanharjulle aiheutuvat maisemavaikutukset merkittävämmäksi kuin mitä arvioinnissa oli esitetty. Yhteysviranomaisen arvion mukaan vaikutukset tälle maisema-alueelle olisivat suuret kielteiset. Vaikutuksien merkittävyyttä arvioidaan vähäinen, kohtalainen, suuri ja erittäin suuri -jaottelulla. Suuret kielteiset maisemavaikutukset edellyttävät tehokkaita lieventämiskeinoja. Suunnittelussa tulisi selvittää maisemavaikutuksia esimerkiksi matalammilla voimaloilla.

Kuulemisen kautta saatiin kriittistä palautetta arvioinnista

ELY-keskus sai hankkeen arviointiselostuksesta 23 lausuntoa ja 63 mielipidettä. Pirkanmaan maakuntamuseo toi lausunnossaan esille arvioinnin puutteita muun muassa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen (VAMA) ja valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohteen osalta. Maakuntamuseo totesi, että arvokohteille aiheutuvia maisemavaikutuksia olisi tullut arvioida kriittisemmin.

Annetuissa mielipiteissä pääosin vastustettiin hankkeen toteuttamista suunnitellulle alueelle. Muutamassa annetussa mielipiteessä oli erillinen adressi, jonka allekirjoittaneet tukivat hanketta vastustavia näkökulmia. Laajimmassa yhteismielipiteessä oli yli tuhat allekirjoittajaa. Mielipiteissä korostuivat huoli hankkeen vaikutuksista Vatulanharjun pohjavesialueeseen sekä huoli hankkeen maisemavaikutuksista, jotka kohdistuisivat valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan ja kulttuuriympäristön kohteisiin. Mielipiteissä huomioitiin myös Vatulanharjun alueen virkistyskäyttö sekä sen merkitys alueen asukkaille ja muille liikkujille. Luonnonmaiseman muuttuminen vaikuttaisi virkistyskäyttökokemukseen.

Jatkosuunnitteluun jää selvitettävää

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa. ELY-keskus on nostanut perustellussa päätelmässä huomioita selostuksen arviointeihin liittyviin epävarmuuksiin. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee muun muassa huomioida maisemavaikutusten arvioinnin osalta havaitut puutteet. Maisemavaikutusten lieventämisessä tulee käyttää paikallisten lieventämiskeinojen sijaan keinoja, joilla voidaan vähentää maisemallisia kokonaisvaikutuksia.

Maisemavaikutusten lisäksi jatkosuunnittelussa tulee selventää luontoselvityksiin liittyviä yksilöityjä epäselvyyksiä, kuten liito-oravan esiintymistä voimajohtoreitillä. Niiden vaikutusten rajoittamiseksi, jotka aiheuttaisivat haittaa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, on jatkosuunnittelussa noudatettava varovaisuusperiaatetta ja minimoitava hankkeesta aiheutuva melu- ja välkehaitta. Jatkosuunnittelussa on tarpeen varmistaa, että melutasolle asetetut ohjearvot eivät ylity suunniteltavien kokoisilla voimaloilla. 

Hankkeesta vastaavan Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy:n on huomioitava jatkosuunnittelussaan YVA-menettelyssä arvioidut ympäristövaikutukset ja yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä esiin nostamat seikat.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on luettavissa kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon internetsivuilla www.ymparisto.fi/konikalliontuulivoimahankeYVA

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

• Hankkeesta vastaava: Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy, Lauri Vierto, etunimi.sukunimi(at)ilmatar.fi, puh. 050 376 5204
• YVA-konsultti: AFRY Finland Oy, Henna Tihinen, etunimi.sukunimi(at)afry.com, puh. 050 467 4236
• YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Airi Määttä, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 173

Linkit

Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye