Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Idé- och konceptplanen för Tölöviksparken kan nu kommenteras i Säg din åsikt -tjänsten

Dela

Förnyelsen av Tölöviksparken övergår till ett mer detaljerat planeringsskede i höst. Säg vad du tycker om den nya riktningen för parken i Säg din åsikt -enkäten senast den 30 juni. 

Det planeras mer grönska i Tölöviksparken.
Det planeras mer grönska i Tölöviksparken. Hemmo Rättyä

Helsingfors stad planerar stora förändringar i Tölöviksparken. Utmaningarna med gräsplanen för evenemang i parken har väckt mycket uppmärksamhet, och många har bland annat önskat fler träd i parken. Planeringen av en upprustning av parken inleddes hösten 2023. Förbättringar i parken planeras på både kort och lång sikt.

Idé- och konceptplanen för Tölöviksparken fungerar som bas för den egentliga parkplanen. I idé- och konceptplanen skissar man upp allmänna riktlinjer för den kommande parken, såsom principer för utveckling av växtligheten och funktionerna. En utgångspunkt för planeringen är värnandet om den nuvarande parkens kultur- och naturvärden. Planen kan nu kommenteras i Säg din åsikt -tjänsten fram till 30 juni. Enkäten publiceras på svenska senare i veckan. De kommentarer som ges blir underlag för parkplanen.

Målen med utvecklingen av parken är att öka grönskan och förbättra rekreationsanvändningen

De riktlinjer och principer för utvecklingen av parken som presenteras i idé- och konceptplanen baserar sig starkt på önskemål som kommit fram i diskussioner med invånare, föreningar och andra aktörer. Ökad grönska lyftes fram särskilt mycket i önskemålen, och naturen kommer att göras till en viktigare del av Tölöviksparken i synnerhet i dess nordöstra och östra delar. Målet är att få in många nya träd i parkens östra del och samtidigt ta hänsyn till de betydande siktlinjerna och närvaron av viktiga byggnader vid parkens kanter. Finlandiahusets fasad kopplas på ett naturligt sätt ihop med parkhelheten. Växtligheten utvecklas med mångsidigare arter och flera lager för att göra parken mer mångsidig. I parken kan man förutom naturupplevelser även ta del av blomsterprakt.

Ett tydligt mål som kommit fram i diskussionerna är att på de sätt som parken ger möjlighet till förbättra invånarnas välbefinnande och möjligheterna för alla att njuta av parken. Den nuvarande stora gräsplanen för stora evenemang blir till ett mindre område för parkevenemang. Parken får nya verksamhetsområden som ger möjlighet till mångsidig användning av området och inspirerar till att skapa upplevelser i parken. Ett nytt kafé har föreslagits i slutet av Alvar Aaltos gata. Vatten görs till en del av upplevelsen i parken, inte bara vid Tölövikens strand utan även i parken.Det populära strandstråket vid Tölöviken bevaras, men det ges mer utrymme och görs till en del av Tölöviksparken och de rutter som utvecklas där.

Parkplanen börjar utarbetas i höst

På basis av idé- och konceptplanen börjar man utarbeta en parkplan hösten 2024. I parkplanen presenteras parkens långsiktiga utveckling närmare. I samband med den egentliga parkplaneringen kan man fortfarande ge respons på utkasten.

Snabba och till största delen tillfälliga åtgärder, det vill säga byggandet av det så kallade sommarparkförsöket vid Tölöviken, har redan börjat, och man kan njuta av detta redan i sommar. Man kan ge respons gällande hur åtgärderna fungerar och utvecklingsförslag via stadens responskanal.

Kontakter

Idé- och konceptplan:

Anna Böhling
Teamchef, landskaps- och utredningsplanering
Tfn 0931037211
anna.bohling@hel.fi

Kaisa Solin
Landskapsarkitekt
Tfn 0931034757
kaisa.solin@hel.fi

Parkplan och snabba åtgärder:
Jere Saarikko
Projektchef
Tfn 0931039857
jere.saarikko@hel.fi

Bilder

Det planeras mer grönska i Tölöviksparken.
Det planeras mer grönska i Tölöviksparken.
Ladda ned bild
Planeringsområde på kartan.
Planeringsområde på kartan.
Ladda ned bild
Nya växter och träd planteras i Tölöviksparken, vilket skapar mångsidiga landskap och livsmiljöer.
Nya växter och träd planteras i Tölöviksparken, vilket skapar mångsidiga landskap och livsmiljöer.
Ladda ned bild

Länkar

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
PB 58200, 00099 Helsingfors stad
09 310 2611

Bekanta dig med stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö.

Andra språk

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye