Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhas sektion för organisering behandlar förslag till servicenätet

Dela

På torsdag 13.6.2024 behandlar sektionen för organisering i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) förslaget till Varhas servicenät för mun- och tandvården, tjänster för äldre, tjänster för barn, unga och familjer, mentalvårds- och missbrukartjänster, socialservice för personer i arbetsför ålder, funktionhinderservice, sjukhustjänster och diagnostik på basnivå, samt tjänster som stöder funktionsförmågan.

Två lila grafiska element som liknar hjärtan eller V-bokstäver mot mörk bakgrund. I övre högra hörnet finns Varhas logo.

Sektionen för organisering kommer att lämna in ett förslag om ovanstående tjänster till välfärdsområdesstyrelsen, som behandlar förslaget vid sitt sammanträde tisdag 18.6.2024.

För social- och hälsocentralerna och social- och hälsostationernas del fattas beslut om social- och hälsocentralstjänsterna av välfärdsområdesfullmäktige 12.6.2024 och välfärdsområdesstyrelsen 18.6.2024. När det gäller serviceställen inom social- och hälsovården fattas placeringsbesluten av välfärdsområdesstyrelsen eller nämnderna beroende på vem som har behörighet i ärendet.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om verksamhetsställena för social- och hälsocentraler, social- och hälsostationer och serviceställen inom social- och hälsovården med beaktande av välfärdsområdesfullmäktiges tidigare beslut (12.6), samt om de verksamhetsställen vars tjänster omfattar flera verksamhetsområden. Nämnderna beslutar om de verksamhetsställen vars tjänster endast omfattar ett verksamhetsområde. Välfärdsområdesstyrelsen kommer att få ett utkast över de verksamhetsställen för vilka nämnderna har beslutsansvar.

Inom ramen för arbetet med servicenätet har ett utkast till ett servicenät med åtta servicehelheter beretts. Beredningen utgår från Varhas strategi, servicestrategin och de preciserade principerna som gäller planeringen av servicehelheterna. Representanter för de olika resultatområdena och experter från olika sektorer har engagerats i det förberedande arbetet. Under beredningen har samarbetet över resultatområdena och samordningen av verksamheten mellan de olika resultatområdena beaktats.

Bakgrund

Arbetet med reformen av servicenätet i Egentliga Finlands välfärdsområde ger en lägesbild av hur social- och hälsovårdstjänsterna i området ska produceras i fortsättningen. Planeringen av servicenätet utgår från servicestrategin som godkändes 2023 och från strategins omfattande och inkluderande beredning.

Planen för servicenätet gäller perioden 2024–2026. Samtidigt förbereder man sig också för reformer som sträcker sig fram till 2030.

Aktuell information om reformen av servicenätet uppdateras på Varhas webbplats: www.varha.fi/servicenät

Nyckelord

Kontakter

Egentliga Finlands välfärdsområde

”Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag.”
Egentliga Finlands välfärdsområde ordnar invånarnas social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster. Vår webbplats är varha.fi

Andra språk

Följ Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Terrängen är torr och antänder lätt - midsommarbrasan får inte tändas då varning för terrängbrand råder18.6.2024 13:02:42 EEST | Tiedote

Egentliga Finlands räddningsverk uppmanar invånarna till särskild försiktighet på grund av risken för terrängbrand. Det är absolut förbjudet att göra öppen eld när det finns en varning för terrängbrand. Samma regler gäller för att bränna midsommarbrasan som för att göra någon öppen eld. Man får inte tända en lägereld, brasa eller annan öppen eld när det finns en varning för terrängbrand.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye