Suomen Pankki

Europeiska centralbankens penningpolitik har dämpat pristrycket – räntesänkningen stöder återhämtningen i tillväxten

Dela

Enligt Europeiska centralbankens prognos i juni väntas ekonomin i euroområdet växa 0,9 % i år och 1,4 % under 2025. Ökningen i hushållens reala inkomster stärker den privata konsumtionen och den externa efterfrågan tar fart. Till den ökade tillväxttakten i ekonomin bidrar den fortsatt starka arbetsmarknaden.

Inflationen i euroområdet var 2,6 % i maj och den förutspås sjunka tillbaka till ECB:s mål nästa år. ECB:s penningpolitik har dämpat pristrycket och inflationen har sjunkit med över 2,5 procentenheter sedan den senaste räntehöjningen i september 2023. Den underliggande inflationen har mattats av och inflationsförväntningarna har sjunkit.

Mot denna bakgrund sänkte ECB-rådet styrräntorna med 0,25 procentenheter i juni. Den nya inlåningsräntan är 3,75 %. ”Det är viktigt att se skogen för träden: betydande framsteg har gjorts i att stabilisera inflationen på målet framför allt efter september 2023”, säger Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn. De finansiella förhållandena har varit fortsatt strama för att dämpa efterfrågan och hålla inflationsförväntningarna fast förankrade.

ECB-rådet söker säkerställa att inflationen sjunker tillbaka till målet om 2 % på medellång sikt. ”Vi fattar beslut om räntorna – på varje penningpolitiskt sammanträde – med ledning av inflationsutsikterna, dynamiken i den underliggande inflationen och styrkan i den penningpolitiska transmissionen. Vi har inte i förväg förbundit oss till någon särskild räntebana”, konstaterar Rehn. Om inga nya överraskningar inträffar i det geopolitiska läget och energipriserna eller i löneutvecklingen, förutspås inflationen sjunka tillbaka till målet inom ett år trots att avmattningen i inflationen har varit något långsammare under de senaste månaderna.

Finlands ekonomi har redan länge lidit av strukturella problem och produktivitetsutvecklingen har varit svag sedan finanskrisen. Dessa faktorer tynger tillväxtusikterna för Finland. De globala kriserna under de senaste åren har skapat förändringar i Finlands omvärld samtidigt som Finlands andel av världshandeln har minskat. Bortfallet av Rysslandshandeln har lett till ökade priser på insatsvarorna, och den förlorade handeln har inte helt kunnat ersättas.

Redan före Rysslands olagliga anfallskrig hade Finlands exportindustri förlorat marknadsandelar i den globala varuexporten. ”Den finländska exportens sammansättning har inte anpassat sig till den omstrukturering av världshandeln som skett på 2000-talet. På längre sikt kan vi stärka vår konkurrenskraft på ett hållbart sätt endast genom att öka produktiviteten”, säger Rehn. Den ekonomiska tillväxten i Finland bromsas också upp av befolkningens åldrande.

Det är också skäl för den offentliga sektorn att vidta åtgärder för att stödja produktivitetsutvecklingen. Det är viktigt att allokeringen av offentlig finansiering tar hänsyn till att merparten av de innovationer som Finland utnyttjat har producerats utanför Finland. ”Genom att satsa på grundutbildning och relaterad högre utbildning stärker vi vår förmåga att dra nytta av innovationer som skapats på annat håll”, framhåller Rehn.

Nyckelord

Länkar

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Invitation to the media: Bank of Finland’s 3rd International Monetary Policy Conference on 26 June in Helsinki12.6.2024 13:19:57 EEST | Kutsu

Dear journalist, You are invited to participate in the Bank of Finland’s 3rd International Monetary Policy Conference on Monetary Policy in Low and High Inflation Environments on Wednesday, 26 June 2024 in Helsinki, Finland. This year, our focus will be on monetary policy transmission and sharing experiences with monetary policy instruments and frameworks in both low and high inflation environments. Kindly find the programme below. Please note that all times listed in the conference schedule are in Finnish local time (UTC+3 EEST). Please register by 20 June 2024 by using link below: Register here ----- Programme Time: Wednesday, 26 June 2024 Place: Kulttuurikasarmi (address Narinkka 2, Helsinki, Finland) 12.30 Opening remarks Governor Olli Rehn, Bank of Finland 13.00 Invited keynote speech: Reflections on the monetary policy outlook Governor Fabio Panetta, Banca d’Italia 13.40 Invited keynote speech: Monetary Policy in the Euro Area Member of the Executive Board Philip R. Lane, Europea

Number of card payments increased in the first quarter of 202412.6.2024 10:00:00 EEST | Press release

In the first quarter of 2024, a total of 547 million card payments were made using Finnish payment cards, which was 31 million (6%) more than in the same period a year earlier. The aggregate value of card payments declined 7% from the last quarter of 2023 to stand at EUR 16.5 billion. The aggregate value of contactless payments was EUR 5.6 billion in the first quarter of 2024, which was 15% more than in the corresponding period a year earlier. In the first quarter of 2024, a total of 340 million card payments were made on a contactless basis, 8% more than a year earlier. A total of 96 million card payments were initiated on a computer or mobile device in the first quarter of 2024, which was 23% more than in the first quarter last year. The aggregate value of remote card payments (EUR 4 billion) was 24% more than in the corresponding period a year earlier. The number of card payments made using a microchip or magnetic stripe declined 14% from the year earlier to 0.1 billion transactions

Antalet kortbetalningar ökade under första kvartalet 202412.6.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

Under första kvartalet 2024 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 547 miljoner kortbetalningar, vilket var 31 miljoner (6 %) fler kortbetalningar än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Värdet av kortbetalningarna i euro minskade med 7 % från sista kvartalet 2023 och utgjorde sammanlagt 16,5 miljarder euro. De totala värdet av kontaktlösa betalningar uppgick under första kvartalet 2024 till 5,6 miljarder euro, vilket var 15 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det första kvartalet gjordes 340 miljoner kortbetalningar med kontaktlös betalning, dvs. 8 % mer än under första kvartalet 2023. Under första kvartalet 2024 initierades med dator eller mobil enhet 96 miljoner kortbetalningar, dvs. 23 % mer än under motsvarande tidpunkt 2023. Kortbetalningar på distans gjordes till ett värde av 4 miljarder euro, vilket var 24 % mer än för ett år sedan. Med chip eller magnetremsa betalades 0,1 miljarder gånger under första kvartalet 2024 och antalet minskade med 14 % från

Korttimaksujen lukumäärä kasvoi vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä12.6.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 547 milj. korttimaksua, mikä oli 31 milj. (6 %) enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Korteilla tehtyjen maksujen euromääräinen arvo laski 7 % vuoden 2023 viimeiseltä neljännekseltä ja oli yhteensä 16,5 mrd. euroa. Lähimaksujen kokonaisarvo oli vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 5,6 mrd. euroa, mikä oli 15 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Ensimmäisellä neljänneksellä tehtiin 340 milj. korttimaksua lähimaksua käyttämällä eli 8 % enemmän kuin vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Tietokoneella tai mobiililaitteilla käynnistettiin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 96 milj. korttimaksua eli 23 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2023. Etäkorttimaksuja tehtiin yhteensä 4 mrd. euron edestä, mikä oli 24 % enemmän kuin vuosi sitten. Sirulla tai magneettijuovalla maksettiin 0,1 mrd. kertaa vuoden 2024 ensimmäisellä neljännekselle, ja lukumäärä laski 14 % vuoden takais

Finland’s economy gradually moving out of recession11.6.2024 11:01:00 EEST | Press release

The Finnish economy is recovering from the recession. Inflation is low and an improvement in the purchasing power of households is supporting a recovery in private consumption. Growth in the economy will gather pace in the immediate years ahead as the economic environment improves both in Finland and its export markets. The Bank of Finland has today published its economic forecast for the period 2024–2026. The country’s gross domestic product (GDP) for 2024 will still show a year-on-year contraction, at -0.5%. In 2025, the recession will be over and GDP will be up by 1.2%. The economy will grow further in 2026, by 1.7%. "Finland’s economy is slowly moving out of recession. GDP growth in the coming years will nevertheless be subdued,” says the Bank of Finland’s Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala. Inflation has fallen on a broad basis across the Finnish economy in the first part of the year. “The upward pressures on prices are moderate, though the increase in value added tax will

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye