Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasas satsningar på personalens välbefinnande ger resultat

Dela

Vasa stads personalrapport för år 2023 har publicerats.  Enligt rapporten har satsningarna på personalens välbefinnande gett resultat.

År 2023 satsades speciellt på personalens välbefinnande och chefsarbetet.  För personalen ordnades bland annat arbetshandledning och personalen uppmärksammades med en förmån på 100 euro i Epassi. Chefer utbildades exempelvis genom chefscoachning för ett coachande ledarskap och genom Chefspassutbildning. 

Dessutom fortsatte det systematiska utvecklandet av en attraktiv arbetsgivarbild genom att bland annat praktik- och sommararbetsplatserna utökades och genom att riktlinjer gavs för arvoden som betalas för lärdomsprov.   

Sjukfrånvaron minskade betydligt från år 2022.  Också invalidpensionskostnaderna sjönk jämfört med förra året.    

Av dem som svarade på arbetshälsoenkäten kunde 76 procent rekommendera Vasa stad som arbetsgivare. Siffran har stigit något sedan senaste år.  Enligt enkäten är också chefsarbetet, arbetsgemenskapens vi-anda och egna resurser på en bra nivå.   

–Som sammanfattning kan det konstateras att satsningarna på personalens välbefinnande har gett resultat.  Vår personal är kompetent och engagerad och utför ett strålande arbete för att främja stadens strategiska mål, invånarnas välbefinnande och lycka, säger personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen.   

Nyckeltal i personalrapporten  

Målet med personalrapporten är att ge de förtroendevalda, stadens ledning, personalen samt utomstående intressenter en helhetsbild över stadens personal och de centrala insatsområdena för personalarbetet under det gångna året.   

Stadens personalmängd i slutet av år 2023 var 3 224, av vilken 2 230 var ordinarie- och 995 visstidsanställda.  Antalet årsverken under år 2023 var totalt 2 755.  

Den ordinarie personalens genomsnittsålder var 48 år och majoriteten av personalen, dvs. 75 procent, var kvinnor. Det fanns totalt 168 chefer, av vilka 111 var kvinnor.    

Under år 2023 fanns 514 lediga arbetsplatser och 450 sommarjobb.    

Den ordinarie personalens avgångsomsättning var 130 personer, och under året gick 48 personer i pension.  Enligt dem som svarat på avgångsenkäten var karriärutveckling och personliga skäl de viktigaste orsakerna bakom avgången.   

Fullmäktige antecknade personalrapporten för kännedom vid sitt sammanträde 10.6.   

Bekanta dig med Vasa stads personalrapport här.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

I Vasa, Nordens energihuvudstad, är det lätt att vara lycklig.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye