Kela

Pappornas andel av föräldradagpenningsdagarna steg till nästan 16 procent år 2023

Dela

Antalet föräldrapenningsdagar som män fick ersättning för ökade med 3,4 procentenheter jämfört med året innan. Också partiell föräldrapenning har ökat i popularitet, framgår det av FPA:s statistik över förmåner till barnfamiljer.

Pappornas andel av föräldradagpenningsdagarna steg till nästan 16 procent år 2023. Figuren visar andelen män och kvinnor från 2006 till 2023.

År 2023 fick 137 295 personer föräldradagpenningar, vilket var tre procent mindre än föregående år. Av dem var 75 335 kvinnor och 61 960 män. För 84 procent av föräldradagpenningsdagarna betalades ersättningen till kvinnor. Andelen dagar som män fick ersättning för ökade från 12,2 procent till 15,6 procent.

– Ökningen tyder på att papporna allt mer vill dela på vården också medan barnet är litet. I vilken mån ökningen beror på den familjeledighetsreform som trädde i kraft 2022 är dock fortfarande oklart, säger Anneli Miettinen, forskningschef på FPA.

En förälder som sköter barnet en del av dagen och samtidigt arbetar på deltid kan ansöka om partiell föräldrapenning. När en person är partiellt föräldraledig en dag förbrukar hen endast en halv föräldrapenningsdag. Den partiella föräldrapenningen har ökat i popularitet och år 2023 betalades den ut till 1 261 personer. År 2022 fick 463 personer partiell föräldrapenning.

– I och med familjeledighetsreformen blev reglerna för partiell föräldrapenning flexiblare, vilket kan ha ökat intresset för den, förklarar Miettinen.

Föräldradagpenningar är enligt den familjeledighetsreform som trädde i kraft 1.8.2022 graviditetspenning, särskild graviditetspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning. Föräldradagpenningar enligt den gamla lagen (moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning) betalas om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022.

Summan av de utbetalda familjeförmånerna minskade något jämfört med året innan

År 2023 betalade FPA sammanlagt 2 862 miljoner euro i familjeförmåner. I beloppet ingår barnbidrag, moderskapsunderstöd, adoptionsbidrag, föräldradagpenningar, barnavårdsstöd och underhållsstöd. I barnbidrag betalades sammanlagt 1 352 miljoner euro, vilket utgör nästan hälften av familjeförmånernas totala belopp.

Beloppet av de familjeförmåner som betalades ut var 3,7 procent mindre än året innan. Med undantag för underhållsstöd betalades samtliga familjeförmåner ut till mindre belopp än året innan. Mest minskade utgifterna för barnbidraget, som var sju procent mindre än året innan. Utgifterna minskade lika mycket som de ökade året innan på grund av det extra barnbidrag som betalades i december 2022.

Antalet mottagare av många förmåner och antalet barn har minskat, eftersom nativiteten har sjunkit redan länge. Förmånsutgifterna kan dock till och med öka om förmånens belopp ökar eller om en förmån, till exempel föräldradagpenningar, betalas till mottagarna under en längre tid än tidigare.

Läs mer

FPA-statistik Förmåner till barnfamiljer

Nyckelord

Kontakter

FPA:s kommunikationsenhetVi tar emot samtal från medierna på numret vardagar kl. 9–16. På det här numret svarar förmedlar vi intervjuförfrågningar till våra sakkunniga. Du kan också kontakta oss per e-post.

Tel:020 634 7745viestinta@kela.fi

Bilder

Dokument

FPA har i uppgift att sköta grundtryggheten i livets olika skeden för alla dem som omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Andra språk

Följ Kela

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kela

Changes in the accrual of the employee work requirement for wage-subsidised work and participation in employment-promoting services as of 2 September 202420.6.2024 09:17:40 EEST | Press release

As of 2 September 2024, participation in employment-promoting services will no longer count towards the work requirement. Periods of wage-subsidised work will count towards the work requirement only in certain cases. At the same time, the earnings-related unemployment allowance will be graduated so that the sum of the allowance decreases as the duration of unemployment grows.

Kutsu: Aamu Kelassa 27.8.2024: Lukutaito heikkenee, miten julkishallinnon pitäisi varautua siihen?19.6.2024 15:48:29 EEST | Tiedote

Suomalaisten lukutaito heikkenee. Tuoreimman Pisa-tutkimuksen mukaan jo useamman kuin joka viidennen yhdeksäsluokkalaisen lukemisen taso on niin heikko, että sillä ei pärjää yhteiskunnassa. Väestö myös ikääntyy, ja Suomessa asuu aiempaa enemmän ihmisiä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Julkishallinnossa on jo pitkään panostettu selkeään kieleen, mutta riittääkö se? Millaisia palvelujen, tekstien ja kielenkäytön pitäisi olla, jotta ne olisivat jatkossakin asiakkaille ymmärrettäviä? Millaisia ratkaisuja voisimme löytää yhdessä? Näistä kysymyksistä keskustellaan elokuun Aamu Kelassa -tilaisuudessa, jonka paneeliin on kutsuttu nuorten lukutaidon, lukutaidon tutkimuksen, selkeän viranomaiskielen ja selkokielen asiantuntijoita. Keskustelijoiden nimet julkistetaan elokuussa. Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Aika: 27.8.2024 klo 9–11 Aamupuuro klo 9–9.30. Ohjelma alkaa klo 9.30. Paikk

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye