Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

YVA-hankkeiden määrä jatkaa kasvuaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)

Jaa

Kasvavan määrän taustalla ovat vihreän siirtymän investointihankkeet. Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on ELY-keskuksen alueella vireillä ennätysmäärä hankkeita, jotka kuuluvat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) pariin. Aiemmin vuositasolla tavanomainen määrä on ollut alle 10, mutta jo viime vuonna hankkeiden määrä oli huomattava. Tällä hetkellä vireillä on jopa yli viisikymmentä YVA-menettelyä ja lisäksi on ennakkoneuvotteluituna eli vireille tulossa noin 20 hanketta, joten yhteensä puhutaan yli 70 YVA-hankkeesta.

Henkilö ELY-keskuksen takissa seisoo tuulivoimalan edessä kirkkaana päivänä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on lakisääteinen prosessi, jota sovelletaan hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi tuulivoimalat. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Vihreä siirtymä lisää investointihankkeita 

Suurin osa tällä hetkellä jo vireillä olevista YVA-hankkeista liittyvät maa- ja merituulivoimaan, aurinkovoimaan, niiden sähkönsiirtoon tai akkuteollisuuteen, kertoo johtava asiantuntija Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on lakisääteinen prosessi, jota sovelletaan hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi suuret tiehankkeet, teollisuushankkeet, jätteenkäsittelylaitokset tai tuulivoimalat.

– Pääosa vireille tulleista hankkeista on ns. vihreän siirtymän investointeja ja määrällisesti ne jakautuvat melko tasaisesti Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien välillä. Sisällöissä on kuitenkin jonkin verran eroja, esim. vety- ja akkuhankkeet sekä luonnollisesti merituulivoima painottuvat rannikolle, toteaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

- Lisäksi ELY-keskuksen toiminta-alueella on vireillä runsaasti sellaisia vihreän siirtymän hankkeita, jotka eivät vaadi YVA-menettelyä, vaan etenevät muilla hallinnollisilla menettelyillä, hän jatkaa. Näitä ovat esimerkiksi biokaasu- sekä pääosa aurinkovoimahankkeista. Huomattavaa on myös, että yhä useampi hanke on niin sanottu hybridihanke, jossa yhdistyy kahta tai useampaa vihreän siirtymän teknologiaa, kuten vetyä, tuulivoimaa ja aurinkovoimaa.
Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

YVA-menettelyn avulla tarkastellaan hankkeiden vaikutuksia laajasti

YVA-menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteilla olevan toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset selvitetään ennen hankkeelle tarvittavia lupia. Ympäristövaikutukset voivat kohdistua luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Pyrkimyksenä on vähentää tai kokonaan estää haitalliset ympäristövaikutukset.

YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. Hankkeesta vastaava, yksityinen yritys tai julkinen taho, vastaa selvitysten tekemisestä. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva alueellinen ELY-keskus, pohjalaismaakunnissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Asukkaat, järjestöt ja viranomaiset voivat olla mukana vaikuttamassa

Yhtenä menettelyn tavoitteena on lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa, esimerkiksi alueen asukkaat, järjestöt ja viranomaiset, voivat osallistua prosessiin, jossa tiedonsaanti ja osallistuminen ovat erittäin tärkeitä.

ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Laakkonen-Pöntys kannustaa asukkaita, yhdistyksiä ja yrityksiä seuraamaan hankkeita. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vireillä olevat hankkeet löydät ymparisto.fi-sivulta. 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, puh. 0295 027 560, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Johtava asiantuntija Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Algläget är fortfarande nästan lika lugnt som förra veckan (landskapen i Österbotten)11.7.2024 13:12:21 EEST | Tiedote

I Södra Österbotten har en liten mängd blågröna alger (cyanobakterier) observerats i sjön Purmojärvi i Kauhava. På andra ställen i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten har det inte gjorts några iakttagelser av blågröna alger i vattendragen. I den riksomfattande uppföljningen gjordes också färre observationer än tidigare förra veckan. På satellitbilder syns ytalger i Finska viken. Det ostadiga och blåsiga vädret rör om och kyler ned ytvattnet, så förhållandena är inte gynnsamma för blågröna alger utan algpartiklarna blandas upp i de olika vattenskikten. När det vindstilla, soligt och varmt väder blir de blågröna algerna rikligare och stiger upp till vattenytan, där de bildar grönskiftande flak.

Levätilanne on jatkunut viime viikon tapaan rauhallisena (Pohjalaismaakunnat)11.7.2024 13:12:21 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan Purmojärvellä on havaittu hieman levää. Muualla Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan tai Keski-Pohjanmaan vesistöissä levähavaintoja ei ole tehty. Valtakunnallisessa seurannassa viime viikolla saatiin myös aiempaa vähemmän havaintoja. Satelliittikuvista on nähtävissä pintalevää Suomenlahdella. Epävakainen ja tuulinen sää sekoittaa ja viilentää pintavesiä, jolloin olosuhteet eivät ole otolliset sinilevälle ja sekoittanut levähiukkaset vesimassan eri kerroksiin. Tyyni, aurinkoinen ja lämmin sää saa sinilevän runsastumaan ja nousemaan vedenpintaan, jolloin se muodostaa vihertäviä lauttoja.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för projektet för elöverföring på fastlandet från Korsnäs havsvindkraftspark (Österbotten)8.7.2024 14:45:36 EEST | Tiedote

Forststyrelsen planerar tillsammans med Vattenfall en havsvindkraftspark i Bottniska viken utanför Korsnäs kommun. Elöverföringen från projektområdet till fastlandet sker med sjökablar som installeras på havsbottnen. En elstation kommer att byggas i närheten av landföringsplatsen, varifrån elen överförs via luftledningar antingen norrut till Fingrids elstation i Toby i Korsholm och/eller söderut till den planerade elstationen i Åback i Kristinestad.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Korsnäsin merituulivoimapuiston sähkönsiirto mantereella -hankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)8.7.2024 14:45:36 EEST | Tiedote

Metsähallitus suunnittelee yhteistyössä Vattenfallin kanssa merituulivoimapuistoa, joka sijoittuu Korsnäsin kunnan edustalle Pohjanlahdelle. Sähkönsiirto hankealueelta mantereelle toteutetaan meren pohjaan asennettavilla merikaapeleilla. Merikaapelien rantautumispisteen läheisyyteen rakennetaan sähköasema, jolta sähkö siirretään ilmajohtoja pitkin joko pohjoiseen Fingridin sähköasemalle Mustasaaren Tuovilan ja/tai etelään Kristiinankaupungin Åbackin suunnitteilla olevalle sähköasemalle.

Lugnt läge beträffande blågröna alger i landskapen i Österbotten4.7.2024 13:30:00 EEST | Tiedote

De varma dagarna i slutet av juni syntes i förra veckans algobservationer i insjöarna. Veckoslutets svalare luft och blåsiga väder förändrade situationen, och denna vecka har inga blågröna alger (cyanobakterier) observerats på kontrollpunkterna. Det har inte heller observerats några blågröna alger i de sjöar där det förekom sådana förra veckan. Vinden rör om vattenmassan, och de blågröna algerna blandas upp i de olika vattenskikten och samlas inte i ytvattnet till flak som när det är vindstilla. Förekomsten av blågröna alger är också mycket lokal och läget kan förändras snabbt. Sommarens cyanobakterietopp infaller vanligtvis kring slutet av juli och mitten av augusti.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye