Kalajärvi planstomme skapar förutsättningar för ett samhälleligt och trivsamt lokalcentrum

Dela

Planstommen som styr utvecklingen av Kalajärvi har färdigställts. Målet är en grönskande och samhällelig stadsby med tillräckliga tjänster.

Mellan höghusen finns ett trivsamt grönskande gatu- och vistelseområde.
I stadsbyns vardag är butiken, tjänsterna och andra platser som är viktiga i vardagen tillgängliga på 15 minuter till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. En illustration av hur en grön och samhällelig stadsby skulle kunna se ut. Esbo stad

Den färdigställda planstommen för Kalajärvi preciserar generalplanen för norra och mellersta Esbo (POKE) och planeringen av lokalcentrumet. Visionen är att planera småskaligt byggande som betonar gemenskapen och närheten till naturen. 

Planstommen fungerar som en anvisning för detaljplaneringen. Våren 2024 inleddes omfattande detaljplaneprojekt för Kopparormsbacken och Nipertängen i området.

– Med hjälp av planstommen planeras centrumets helhet och säkerställs tillräckliga områden för tjänster, rekreationsleder, bevarandet av naturområdena som helhet och andra mål som är mer omfattande än en enskild detaljplan, berättar arkitekt Jussi Partanen vid Esbo stadsplaneringscentrum.

I den grönskande och samhälleliga stadsbyn är tjänsterna nära

I stadsbyns vardag är butiken, tjänsterna och andra platser som är viktiga i vardagen tillgängliga på 15 minuter till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. I framtiden bor största delen av invånarna i Kalajärvi på 600 meters avstånd från centrum och kollektivtrafikhållplatserna. Byggandet kunde medföra cirka 5 000 nya invånare till Kalajärvi före 2060.

I framtiden utvecklas ett tätt centrum i Kalajärvi och kring det byggs mångsidiga småhusområden. Målet är en stadsbild i mänsklig skala, samhällelig och byliknande form.

Kalajärvi förblir ett grönt och naturnära område, där man bland annat planerar en ny näridrottspark och nya friluftsleder vid sidan av de befintliga. När invånarantalet ökar stärks Kalajärvis ställning som lokalcentrum och servicen utvecklas i Kalajärvis nuvarande centrumområde söder och norr om Vichtisvägen.

Invånarna har aktivt deltagit

Stadsplaneringscentret ordnade i samarbete med Kalajärvi-Seura ett informations- och diskussionstillfälle om planstommen i Kalajärvi på Kalajärvi servicetorg den 20 april 2023. Under evenemanget presenterades planstommens utkast för invånarna och andra intresserade. De närvarande hade också möjlighet att diskutera planstommen med planerarna kring kartorna. Under evenemanget diskuterades bland annat bevarandet av naturområden och naturnära områden, nya och kompletterande bostadsområden, utvecklingen av tjänster, trafikarrangemangen samt beaktandet av kollektivtrafiken och bilismen. Stadsplaneringscentret genomförde också en webbenkät, vars svar likaså har fungerat som en del av planeringsmaterialet.

– Vi fick rikligt med respons om utkastet och vi har utnyttjat det i utarbetandet av planstommen, tackar Partanen för invånarnas aktivitet. På framsidan på planstommens beskrivning presenteras en sammanfattning av den vanligaste responsen och hur den beaktas i planstommen.

Mer information:
Jussi Partanen, arkitekt, Esbo stadsplaneringscentral, tfn 046 877 1911

Nyckelord

Bilder

Mellan höghusen finns ett trivsamt grönskande gatu- och vistelseområde.
I stadsbyns vardag är butiken, tjänsterna och andra platser som är viktiga i vardagen tillgängliga på 15 minuter till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. En illustration av hur en grön och samhällelig stadsby skulle kunna se ut.
Ladda ned bild

Länkar

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye