Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

SKVL:s bostadsmarknadsprognos: Utbudet har ökat markant på bostadsmarknaden – nu är det rätt tid att köpa

Dela

Resultaten av de finska fastighetsmäklarnas bostadsmarknadsprognos för sommaren och början av hösten har publicerats. "Jag skulle säga att det är som Star Wars i filmepisod IV "A New Hope". När det gäller bostadsförsäljning väcks hoppet och bostadsköparna, och särskilt säljarna, är i rörelse, men det är fortfarande en lång väg att gå innan situationen återgår till det normala. Den berg- och dalbaneliknande utvecklingen av efterfrågan och priser som har pågått i fyra år håller fortfarande på att plana ut", kommenterar SKVL:s verkställande direktör Jussi Mannerberg.

Utbudet har ökat dramatiskt och säljarnas motivation är hög.
Utbudet har ökat dramatiskt och säljarnas motivation är hög.

Konsumenternas köpavsikter har ökat klart – också säljarna är motiverade

Statistikcentralens konsumentförtroende och konsumenternas avsikt att köpa bostad inom 12 månader, som publicerades förra veckan, har stigit klart redan i maj och juni. – Det här är ett tydligt tecken på att det nu börjar hända saker inom bostadsförsäljningen. Man ska dock inte tro på någon tsunami, utan på att handeln kommer att bli stabilare och priserna kommer inte längre att sjunka, fortsätter Mannerberg på SKVL.

SKVL:s försäljningsvilja har stigit kraftigt och köparnas köpvilja har hållits på en god nivå, men ökade inte klart från föregående kvartal. Denna situation har lett till en markant ökning av utbudet. – Köparna har många valmöjligheter, vilket för sin del gör handeln något långsammare och optionerna vägs under lång tid, säger Mannerberg. Det har varit en lugn vår på vissa håll i Finland, men de flesta mäklare rapporterar om en viss förbättring av efterfrågan. Eftersom utbudet för närvarande överstiger efterfrågan kan man inte förvänta sig några större prisrörelser uppåt eller nedåt.

Effekten av räntesänkningen har hittills varit mild

ECB:s efterlängtade räntesänkningsbeslut på 0,25 procent den 6 juni hade en mycket mild inverkan på köparnas beteende. Cirka 73 % av mäklarna märkte ingen förändring eller såg till och med en liten minskning av köparrörelserna. Cirka 27 % av mäklarna märkte dock ett visst ökat intresse. 12-månadersräntan för euriborräntan har knappt rört sig sedan räntebeslutet, men 3-månadersräntan har snabbt sjunkit till samma nivå som 12-månadersräntan.

Ökat antal investerare

Antalet investerare har också stigit till cirka 16 % av köparna. Ungefär en tredjedel av investerarna är institutionella investerare. 

För närvarande köper cirka 12 % av bostadsköparna sin första bostad. Cirka 37 % av dem som köper till sig själva är enpersonshushåll och familjer står för cirka 63 % av köparna.

Det största intresseområdet på marknaden är fortfarande nyare egnahemshus och radhus i gott skick

Egnahemshus byggda på 2000-talet under sommarsäsongen och äldre hus som har renoverats är mest efterfrågade. I radhus är också nyare hus de mest intressanta, och den långvariga trenden med en egen trädgård är fortfarande populär. Anskaffningen av ett hus i behov av renovering försvåras, särskilt på mindre orter, av det låga säkerhetsvärdet i bankens lånebeslut. En del bankers strikta hållning till äldre fastigheter som duger som säkerhet bromsar klart upp bostadsförsäljningen på mindre orter, även om marknadspriserna är låga.

Hyresrätter

Det har inte skett några större förändringar på hyresbostadsmarknaden, men i vissa städer letar studenterna redan efter bra alternativ på grund av det minskande utbudet. När studieplatserna har blivit lediga är efterfrågan på små hyresbostäder som störst och efterfrågan är stark i universitetsstäderna. Det stora utbudet på de flesta håll håller hyresnivån oförändrad i både små och stora lägenheter. Större hyresbostäder är mer eftertraktade och utbudet är mindre.

Fritidshus

Försäljningen av fritidshus är nu måttlig, men har återgått till volymerna före corona. De traditionella stugområdena är de starkaste, och för närvarande är förhållandet mellan pris och kvalitet klart mer attraktivt än under de senaste fyra åren. Utbudet och efterfrågan på stugor har hållits på en god nivå också på de nordliga orterna, där även exceptionellt värdefulla fritidsbostäder har sålts. Frekventa värmeböljor i södra Europa ökar intresset för att köpa en fritidsbostad i Finland bland utländska köpare.

Skog

Efterfrågan på skog är stor. Priset på skog har planat ut, vilket har ökat intresset hos privata köpare. Dessutom har virkespriset hållits på en fortsatt hög nivå. Många investerare vill också diversifiera sina investeringar och köpa skog.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Utbudet har ökat dramatiskt och säljarnas motivation är hög.
Utbudet har ökat dramatiskt och säljarnas motivation är hög.
Ladda ned bild
Köpviljan har legat kvar på en hög nivå, ingen förändring från de tidigare under 2024.
Köpviljan har legat kvar på en hög nivå, ingen förändring från de tidigare under 2024.
Ladda ned bild
Konsumenternas planer på att köpa bostad inom 12 månader har stigit klart i maj-juni 2024.
Konsumenternas planer på att köpa bostad inom 12 månader har stigit klart i maj-juni 2024.
Ladda ned bild
Egnahemshus är mest efterfrågade under 2000-talet i förhållande till utbudet.
Egnahemshus är mest efterfrågade under 2000-talet i förhållande till utbudet.
Ladda ned bild
Det stora utbudet av ettor och tvåor hindrar priserna från att stiga.
Det stora utbudet av ettor och tvåor hindrar priserna från att stiga.
Ladda ned bild
Efterfrågan på större lägenheter i flervåningshus håller på att återhämta sig, men priserna stiger ännu inte.
Efterfrågan på större lägenheter i flervåningshus håller på att återhämta sig, men priserna stiger ännu inte.
Ladda ned bild
Efterfrågan på radhus stark, men ingen prisökning i sikte.
Efterfrågan på radhus stark, men ingen prisökning i sikte.
Ladda ned bild
Priserna på egnahemshus har redan stigit något under 2000-talet.
Priserna på egnahemshus har redan stigit något under 2000-talet.
Ladda ned bild
Priserna på äldre egnahemshus sjunker fortfarande något. Det finns mycket att erbjuda.
Priserna på äldre egnahemshus sjunker fortfarande något. Det finns mycket att erbjuda.
Ladda ned bild
Det stora utbudet av små hyresbostäder förhindrar uppgången.
Det stora utbudet av små hyresbostäder förhindrar uppgången.
Ladda ned bild
Hyrorna för stora hyresbostäder steg något på vissa håll.
Hyrorna för stora hyresbostäder steg något på vissa håll.
Ladda ned bild
Priserna på nya fastigheter sjunker fortfarande på grund av dålig efterfrågan.
Priserna på nya fastigheter sjunker fortfarande på grund av dålig efterfrågan.
Ladda ned bild
Efterfrågan på små lägenheter i flervåningshus återhämtar sig långsamt och investerarna är i rörelse.
Efterfrågan på små lägenheter i flervåningshus återhämtar sig långsamt och investerarna är i rörelse.
Ladda ned bild
Efterfrågan på större lägenheter i flervåningshus återhämtar sig stadigt.
Efterfrågan på större lägenheter i flervåningshus återhämtar sig stadigt.
Ladda ned bild
Efterfrågan på radhus är stark.
Efterfrågan på radhus är stark.
Ladda ned bild
Efterfrågan på nyare småhus från 2000-talet är stark.
Efterfrågan på nyare småhus från 2000-talet är stark.
Ladda ned bild
Efterfrågan på äldre småhus är fortsatt lugn, men med en viss återhämtning. Mycket att erbjuda.
Efterfrågan på äldre småhus är fortsatt lugn, men med en viss återhämtning. Mycket att erbjuda.
Ladda ned bild
Efterfrågan på små hyresrätter håller på att återhämta sig. Eleverna är i rörelse.
Efterfrågan på små hyresrätter håller på att återhämta sig. Eleverna är i rörelse.
Ladda ned bild
Större hyresrätter är fortfarande aktuella.
Större hyresrätter är fortfarande aktuella.
Ladda ned bild
Efterfrågan på nya fastigheter är låg, på vissa håll på väg tillbaka.
Efterfrågan på nya fastigheter är låg, på vissa håll på väg tillbaka.
Ladda ned bild
Säljviljan är stark i hela Finland.
Säljviljan är stark i hela Finland.
Ladda ned bild
Köpviljan håller på att återhämta sig, men på vissa håll är den lugnare.
Köpviljan håller på att återhämta sig, men på vissa håll är den lugnare.
Ladda ned bild
Efterfrågan på egnahemshus har under 2000-talet varit stabil i hela landet.
Efterfrågan på egnahemshus har under 2000-talet varit stabil i hela landet.
Ladda ned bild
Efterfrågan på skog ökar.
Efterfrågan på skog ökar.
Ladda ned bild
Efterfrågan på fritidshus är lugnare än tidigare.
Efterfrågan på fritidshus är lugnare än tidigare.
Ladda ned bild
Efterfrågan på större hyresrätter varierar beroende på område.
Efterfrågan på större hyresrätter varierar beroende på område.
Ladda ned bild
Andelen som köper sin första bostad har ökat jämfört med början av året.
Andelen som köper sin första bostad har ökat jämfört med början av året.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Europeiska centralbankens räntebeslut hade en lindrig inverkan på köparna.
Europeiska centralbankens räntebeslut hade en lindrig inverkan på köparna.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Finlands Fastighetsmäklarförbund SKVL. Samarbete för ett tryggt bostadsutbyte. SKVL:s medlemsföretag arbetar i hela landet för att främja en pålitlig och rättvis fastighetsförmedling. Vi är Finlands äldsta och största nätverk för bostadsförsäljning, med nästan 500 kontor och över 1700 lokala experter på bostadsförsäljning.

Andra språk

Följ Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

SKVL:s prognos för bostadsmarknaden: Viljan att sälja och köpa bostäder ökar –Den snabbt stigande arbetslösheten och permitteringarna fördröjer beslutsfattandet –En tydlig uppgång på hyresmarknaden9.4.2024 06:00:00 EEST | Tiedote

SKVL:s drygt 1700 bostadsmarknadsexperter bedömer marknadsläget försiktigt, men positivt för våren. Externa faktorer påverkar i hög grad åsikterna hos dem som byter bostad just nu. – Den snabbt stigande arbetslösheten och permitteringarna håller tillbaka många bostadsdrömmar den här våren, säger Jussi Mannerberg, verkställande direktör för Finlands Fastighetsmäklare. "Dessutom har senareläggningen av nedgången i referensräntorna till tidigast juni bidragit till att skjuta upp implementeringsschemat för många bostadsbytare till senare i år", fortsätter han. Men med vårsolens intåg finns det redan tydliga tecken på att handeln kommer att bli bättre än i början av året. Mars var redan i år den klart bästa månaden, och i synnerhet radhus, egnahemshus och treor har sålt bättre, trots att påsken åt upp försäljningssiffrorna från mars i år, säger Mannerberg.

SKVL asuntomarkkinaennuste: Asuntojen myynti- ja ostohalukkuus on nousussa – Työttömyyden nopea kasvu ja lomautukset viivyttävät päätöksentekoa – Vuokramarkkinoilla selvää vilkastumista9.4.2024 06:00:00 EEST | Tiedote

SKVL:n yli 1700:n asuntomarkkina-asiantuntijan arvio markkinatilanteesta on varovainen, mutta positiivinen keväälle. Ulkoiset tekijät vaikuttavat asunnon vaihtajien mielipiteisiin vahvasti tällä hetkellä. ”Nopeasti kasvaneet työttömyysluvut ja lomautukset ovat monien asuntohaaveiden jarruna tänä keväänä”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Lisäksi viitekorkojen laskun siirtyminen aikaisintaan kesäkuulle on omalta osaltaan siirtänyt monen asunnonvaihtajan toteutusaikataulua myöhemmäksi tälle vuodelle”, hän jatkaa.” Kevään auringon myötä on kuitenkin havaittu jo selviä merkkejä siitä, että kauppa tulee käymään paremmin kuin alkuvuonna. Maaliskuu oli tämän vuoden kuukausista jo selvästi parhain ja erityisesti rivitaloasunnot, omakotitalot ja kerrostalokolmiot ovat käyneet paremmin kaupaksi huolimatta siitä, että pääsiäinen söi kauppalukuja tänä vuonna maaliskuun puolelta”, huomauttaa Mannerberg.

SKVL housing market forecast: Willingness to sell and buy apartments is on the rise – Rapid rise in unemployment and layoffs delay decision-making – Clear pick-up in the rental market9.4.2024 06:00:00 EEST | Press release

SKVL's more than 1700 housing market experts estimate the market situation cautiously, but positive for the spring. External factors strongly influence the opinions of people changing homes at the moment. "Rapidly increasing unemployment figures and layoffs are holding back many housing dreams this spring," comments Jussi Mannerberg, CEO of Finnish real estate brokers association SKVL. "In addition, the postponement of the decline in benchmark rates to June at the earliest has contributed to postponing the implementation schedule for many home swappers to later this year," he continues. However, with the advent of the spring sun, there are already clear signs that trade will be better than at the beginning of the year. March was already clearly the best month of this year, and terraced houses, detached houses and three-room apartments in particular have sold better, despite the fact that Easter ate into sales figures from March this year," Mannerberg points out.

SKVL: Asuntokaupassa vanhojen asuntojen kauppamäärien ja myös toteutuneiden keskineliöhintojen nousu on alkanut – alustavan ennusteen mukaan tulee jatkumaan myös ensi vuonna11.12.2023 06:00:00 EET | Tiedote

Suomen suurin ja vanhin asuntokaupan verkosto, edunvalvonta- ja palvelujärjestö Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) teki ylimääräisen markkinakyselyn joulukuun alussa. Loka-marraskuun vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat selvästi nousseet nyt verrattuna edellisiin kuukausiin ja myös viime vuoden loka-marraskuun lukuja korkeammalle. Myös keskineliöhinnoissa on nyt nähty nousua verrattuna viime kuukausiin ja viime vuoden lopun hintoihin. Erityisesti Helsinki, Vantaa ja Espoo ovat olleet vahvassa, jopa noin 20 % nousussa osakekauppojen osalta. Myös omakotitalokauppa käy vuodenaikaan nähden hyvin. Muu Suomikaan ei ole enää laskenut vaan kauppamäärien nousua nähdään osakeasuntokaupoissa keskimäärin noin 10 % verrattuna edellisiin kuukausiin. Luvut ovat myös todennettu vastaaviksi KVKL:n hintaseurantapalvelussa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye