Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Kvarnbackens vindkraftsprojekt (Österbotten)

Dela

Kvarnbacken Vind Oy Ab planerar ett projekt för vindkraft och elöverföring i Kronoby, cirka 44 kilometer sydost om Kronoby centrum. I projektet byggs högst sju (7) vindkraftverk på ett område som omfattar 810 hektar och sex (6) solkraftsområden med en areal på sammanlagt 57 hektar. I området byggs också ett batterilager för ellagringen. Området består i huvudsak av ekonomiskog och utdikade myrar samt åkrar som används för jordbruk. I bedömningen granskas vindkraftverk med en totalhöjd på högst 300 meter och en enhetseffekt på 8–10 MW samt solkraftsområden med en toppeffekt på cirka 30 MWp.

Flera vindkraftverk i ett grönt landskap med skog och fält under en molnig himmel.
Kvarnbacken Vind Oy Ab planerar ett projekt för vindkraft och elöverföring i Kronoby, cirka 44 kilometer sydost om Kronoby centrum. Illustration. NTM-centralen i Södra Österbotten

Elöverföringen från vindkraftsområdet ska enligt planerna ske längs antingen en 37 kilometer lång luftledning för 110 kV från projektområdet mot nordväst eller längs en cirka 21 kilometer lång luftledning för 110 kV från projektområdet mot sydväst. Avsikten är att genomföra elöverföringen i form av en kraftledning som antingen ersätter eller dras bredvid den nuvarande ledningen.

Under samrådet erhölls 30 utlåtanden och expertkommentarer samt 12 åsikter. Bland annat konsekvenserna för landskapet, skogsrenen samt människors levnadsförhållanden och trivsel samt de negativa konsekvenserna av elöverföringen togs upp i ställningstagandena. Dessutom påpekades att projektet är beläget på en smal remsa av Kronoby kommun, med grannkommuner på båda sidor, varför man anser att projektets negativa konsekvenser drabbar grannkommunernas område.

Kontaktmyndigheten anser att projektet har störst konsekvenser för landskapet, människors levnadsförhållanden och trivsel samt skogsrenen. Även de långa elöverföringssträckningarna, som genomförs i form av luftledningar, har konsekvenser för landskapet. Av projektalternativen är endast ALT2 förenligt med både Österbottens landskapsplan 2040 och förslaget till Österbottens landskapsplan 2050, eftersom det underskrider gränsen för ett område för vindkraftverk av regional betydelse enligt båda landskapsplanerna.

När det gäller Naturaområden anser NTM-centralen att konsekvenserna för Natura 2000-området Särkkisenjärvi SPA (FI1000059) bör granskas i ett separat bedömningsförfarande enligt 35 § i naturvårdslagen, eftersom betydande konsekvenser inte med säkerhet kan uteslutas. En motsvarande Naturabedömning bör göras även för Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva SPA/SAC, om man i projektet stannar för den sydvästra elöverföringssträckningen.

Bedömningsbeskrivningen och NTM-centralens motiverade slutsats finns i sin helhet på adressen http://www.miljo.fi/kvarnbackenvindkraftMKB.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Överinspektör, Satu Ala-Könni, tfn 0295 027066

Länkar

Om oss

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Algläget är fortfarande nästan lika lugnt som förra veckan (landskapen i Österbotten)11.7.2024 13:12:21 EEST | Tiedote

I Södra Österbotten har en liten mängd blågröna alger (cyanobakterier) observerats i sjön Purmojärvi i Kauhava. På andra ställen i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten har det inte gjorts några iakttagelser av blågröna alger i vattendragen. I den riksomfattande uppföljningen gjordes också färre observationer än tidigare förra veckan. På satellitbilder syns ytalger i Finska viken. Det ostadiga och blåsiga vädret rör om och kyler ned ytvattnet, så förhållandena är inte gynnsamma för blågröna alger utan algpartiklarna blandas upp i de olika vattenskikten. När det vindstilla, soligt och varmt väder blir de blågröna algerna rikligare och stiger upp till vattenytan, där de bildar grönskiftande flak.

Levätilanne on jatkunut viime viikon tapaan rauhallisena (Pohjalaismaakunnat)11.7.2024 13:12:21 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan Purmojärvellä on havaittu hieman levää. Muualla Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan tai Keski-Pohjanmaan vesistöissä levähavaintoja ei ole tehty. Valtakunnallisessa seurannassa viime viikolla saatiin myös aiempaa vähemmän havaintoja. Satelliittikuvista on nähtävissä pintalevää Suomenlahdella. Epävakainen ja tuulinen sää sekoittaa ja viilentää pintavesiä, jolloin olosuhteet eivät ole otolliset sinilevälle ja sekoittanut levähiukkaset vesimassan eri kerroksiin. Tyyni, aurinkoinen ja lämmin sää saa sinilevän runsastumaan ja nousemaan vedenpintaan, jolloin se muodostaa vihertäviä lauttoja.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för projektet för elöverföring på fastlandet från Korsnäs havsvindkraftspark (Österbotten)8.7.2024 14:45:36 EEST | Tiedote

Forststyrelsen planerar tillsammans med Vattenfall en havsvindkraftspark i Bottniska viken utanför Korsnäs kommun. Elöverföringen från projektområdet till fastlandet sker med sjökablar som installeras på havsbottnen. En elstation kommer att byggas i närheten av landföringsplatsen, varifrån elen överförs via luftledningar antingen norrut till Fingrids elstation i Toby i Korsholm och/eller söderut till den planerade elstationen i Åback i Kristinestad.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Korsnäsin merituulivoimapuiston sähkönsiirto mantereella -hankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)8.7.2024 14:45:36 EEST | Tiedote

Metsähallitus suunnittelee yhteistyössä Vattenfallin kanssa merituulivoimapuistoa, joka sijoittuu Korsnäsin kunnan edustalle Pohjanlahdelle. Sähkönsiirto hankealueelta mantereelle toteutetaan meren pohjaan asennettavilla merikaapeleilla. Merikaapelien rantautumispisteen läheisyyteen rakennetaan sähköasema, jolta sähkö siirretään ilmajohtoja pitkin joko pohjoiseen Fingridin sähköasemalle Mustasaaren Tuovilan ja/tai etelään Kristiinankaupungin Åbackin suunnitteilla olevalle sähköasemalle.

Lugnt läge beträffande blågröna alger i landskapen i Österbotten4.7.2024 13:30:00 EEST | Tiedote

De varma dagarna i slutet av juni syntes i förra veckans algobservationer i insjöarna. Veckoslutets svalare luft och blåsiga väder förändrade situationen, och denna vecka har inga blågröna alger (cyanobakterier) observerats på kontrollpunkterna. Det har inte heller observerats några blågröna alger i de sjöar där det förekom sådana förra veckan. Vinden rör om vattenmassan, och de blågröna algerna blandas upp i de olika vattenskikten och samlas inte i ytvattnet till flak som när det är vindstilla. Förekomsten av blågröna alger är också mycket lokal och läget kan förändras snabbt. Sommarens cyanobakterietopp infaller vanligtvis kring slutet av juli och mitten av augusti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye