Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för projektet för elöverföring på fastlandet från Korsnäs havsvindkraftspark (Österbotten)

Dela

Forststyrelsen planerar tillsammans med Vattenfall en havsvindkraftspark i Bottniska viken utanför Korsnäs kommun. Elöverföringen från projektområdet till fastlandet sker med sjökablar som installeras på havsbottnen. En elstation kommer att byggas i närheten av landföringsplatsen, varifrån elen överförs via luftledningar antingen norrut till Fingrids elstation i Toby i Korsholm och/eller söderut till den planerade elstationen i Åback i Kristinestad.

Logotyp för Närings-, trafik- och miljöcentralen med en vindkraftverk i bakgrunden.
NTM-centralen i Södra Österbotten

Elöverföringen som ska byggas på fastlandet i anslutning till havsvindkraftsparken inkluderar en jordkabel från landföringsplatsen för sjökablarna, en elstation som ska byggas nära landföringsplatsen och en till två högspänningsledningar som går därifrån. El överförs till stamnätet med en till två luftledningar för 400 kV. Det finns totalt 12 alternativ för luftledningarna för 400 kV, av vilka fem sträckningsalternativ (EALT1) har planerats i riktning mot Toby och fyra alternativ (EALT2) i riktning mot Åback. Dessutom utreds tre alternativa sträckningar (EALT3) mellan sträckningarna till Toby och Åback, och de avgrenar på vägen till Toby och Åback. Om projektet för havsvindkraftsparken genomförs, kommer endast något av alternativen att byggas. Sträckningsalternativen ligger i nio kommuners områden i Korsnäs, Närpes, Östermark, Kurikka, Bötom, Kristinestad, Malax, Laihela och Korsholm.

Under samrådet erhölls 29 utlåtanden från myndigheter, föreningar och företag samt 31 åsikter och en adress med nästan 500 underskrifter. I utlåtandena och åsikterna framträdde bl.a. kraftledningssträckningarna samt de sammantagna konsekvenserna, konsekvenserna för bosättningen och människors levnadsförhållanden, jord- och skogsbruket samt naturvärdena.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet, anser att konsekvenserna för människors levnadsförhållanden och naturmiljön bör utredas i stor omfattning. Dessutom bör det göras en heltäckande bedömning av projektets konsekvenser för planläggningen, markanvändningen och landskapet. I närheten av projektområdet i finns bl.a. flera energiprojekt jämte kraftledningar, så även bedömningen av de sammantagna konsekvenserna accentueras särskilt.

Naturabedömningar enligt 35 § i naturvårdslagen bör göras för tre Naturaområden i närheten av projektområdet.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på www.miljo.fi/korsnas-eloverforing-fastland-MKB.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Överinspektör Tia Lummi-Lehtinen, tfn 0295 027048

Länkar

Om oss

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Algläget är fortfarande nästan lika lugnt som förra veckan (landskapen i Österbotten)11.7.2024 13:12:21 EEST | Tiedote

I Södra Österbotten har en liten mängd blågröna alger (cyanobakterier) observerats i sjön Purmojärvi i Kauhava. På andra ställen i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten har det inte gjorts några iakttagelser av blågröna alger i vattendragen. I den riksomfattande uppföljningen gjordes också färre observationer än tidigare förra veckan. På satellitbilder syns ytalger i Finska viken. Det ostadiga och blåsiga vädret rör om och kyler ned ytvattnet, så förhållandena är inte gynnsamma för blågröna alger utan algpartiklarna blandas upp i de olika vattenskikten. När det vindstilla, soligt och varmt väder blir de blågröna algerna rikligare och stiger upp till vattenytan, där de bildar grönskiftande flak.

Levätilanne on jatkunut viime viikon tapaan rauhallisena (Pohjalaismaakunnat)11.7.2024 13:12:21 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan Purmojärvellä on havaittu hieman levää. Muualla Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan tai Keski-Pohjanmaan vesistöissä levähavaintoja ei ole tehty. Valtakunnallisessa seurannassa viime viikolla saatiin myös aiempaa vähemmän havaintoja. Satelliittikuvista on nähtävissä pintalevää Suomenlahdella. Epävakainen ja tuulinen sää sekoittaa ja viilentää pintavesiä, jolloin olosuhteet eivät ole otolliset sinilevälle ja sekoittanut levähiukkaset vesimassan eri kerroksiin. Tyyni, aurinkoinen ja lämmin sää saa sinilevän runsastumaan ja nousemaan vedenpintaan, jolloin se muodostaa vihertäviä lauttoja.

Lugnt läge beträffande blågröna alger i landskapen i Österbotten4.7.2024 13:30:00 EEST | Tiedote

De varma dagarna i slutet av juni syntes i förra veckans algobservationer i insjöarna. Veckoslutets svalare luft och blåsiga väder förändrade situationen, och denna vecka har inga blågröna alger (cyanobakterier) observerats på kontrollpunkterna. Det har inte heller observerats några blågröna alger i de sjöar där det förekom sådana förra veckan. Vinden rör om vattenmassan, och de blågröna algerna blandas upp i de olika vattenskikten och samlas inte i ytvattnet till flak som när det är vindstilla. Förekomsten av blågröna alger är också mycket lokal och läget kan förändras snabbt. Sommarens cyanobakterietopp infaller vanligtvis kring slutet av juli och mitten av augusti.

Pohjalaismaakunnissa sinilevätilanne rauhallinen4.7.2024 13:30:00 EEST | Tiedote

Kesäkuun lopun hellepäivät näkyivät viime viikolla sisävesillä tehtyinä levähavaintoina. Viikonloppuna viilennyt ilma ja tuulinen sää ovat muuttaneet tilannetta, ja kuluneella viikolla sinilevää ei ole havaittu seurantapisteillä. Myöskään järvillä, joissa sinilevää esiintyi viime viikolla, ei nyt ole havaittu levää. Tuuli sekoittaa vesimassaa, jolloin sinilevä hajaantuu veden eri kerroksiin, eikä kerry pintaveteen lautoiksi toisin kuin tyynellä säällä. Sinilevän esiintyminen on myös hyvin paikallista ja tilanne voi muuttua nopeasti. Tavanomaisesti kesän sinilevähuippu osuu heinäkuun lopun ja elokuun puolivälin seuduille.

NTM-centralen har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Kvarnbackens vindkraftsprojekt (Österbotten)4.7.2024 09:45:34 EEST | Tiedote

Kvarnbacken Vind Oy Ab planerar ett projekt för vindkraft och elöverföring i Kronoby, cirka 44 kilometer sydost om Kronoby centrum. I projektet byggs högst sju (7) vindkraftverk på ett område som omfattar 810 hektar och sex (6) solkraftsområden med en areal på sammanlagt 57 hektar. I området byggs också ett batterilager för ellagringen. Området består i huvudsak av ekonomiskog och utdikade myrar samt åkrar som används för jordbruk. I bedömningen granskas vindkraftverk med en totalhöjd på högst 300 meter och en enhetseffekt på 8–10 MW samt solkraftsområden med en toppeffekt på cirka 30 MWp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye