Suomen riistakeskus – Kainuu

Hirven pyyntiluvat myönnetty Kainuuseen

Jaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Kainuuseen 1 615 hirvenpyyntilupaa tulevalle metsästyskaudelle. Lupamäärä on 17 prosenttia suurempi kuin edellisellä metsästyskaudella. Useita hakemuksia hylättiin.

Suomen riistakeskus arvioi, että myönnetyillä luvilla metsästetään hieman yli 1 900 hirveä, koska yhdellä pyyntiluvalla voi metsästää joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. 

Kainuun alueellinen riistaneuvosto on asettanut tavoitetiheydet maakunnan neljälle hirvitalousalueelle. Tavoitteena on vahvistaa hirvikantaa kaikilla muilla Kainuun hirvitalousalueilla paitsi Sotkamon, Kajaanin ja Vuolijoen muodostamalla alueella.

Suomussalmella ja Kuhmossa talvehtivan kannan tavoitetiheyshaarukka on 2,5–3,3 ja muilla alueilla 2,5–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Suunnitellulla verotuksella syksyn metsästyksen jälkeen talvehtisi Suomussalmella 2,9, Paltamon, Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven alueella 2,9, Kuhmossa 2,4 sekä Sotkamon, Kajaanin ja Vuolijoen alueella 2,9 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Pohjois-Suomen valtion mailla pyritään metsästysmahdollisuuksien tasapuoliseen jakautumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että pyyntilupia jaetaan paikallisten metsästäjien lisäksi myös hirviseurueille, joiden jäsenillä ei ole mahdollisuutta metsästää hirviä muualla. Valtion mailla pyyntilupien jakaminen perustuu ampujaluetteloihin, joissa otetaan kantaa jokaisen metsästäjän mahdollisuuteen metsästää hirviä muualla. Suomen riistakeskuksen selvitysten perusteella osalla hakijoista ampujaluettelon tiedot olivat siinä määrin virheellisiä tai he itse korjasivat tietoja siten, että edellytyksiä pyyntilupien myöntämiselle ei ollut. Suomen riistakeskus hylkäsi viisi hakemusta Kainuussa.

Hirven metsästys alkaa Kainuussa lokakuun ensimmäisenä lauantaina, eli 5. lokakuuta. Metsästysaika kestää tammikuun 15. päivään saakka, mutta poronhoitoalueella ei saa käyttää koiraa tammikuun pyynnissä. Poronhoitoalueen ulkopuolella koiraa voi käyttää myös tammikuussa. Lisäksi pyyntilupia voi käyttää syyskuun alusta lähtien vahtimalla pellolta. Peltojahdin tarkoituksena on vähentää hirvien aiheuttamia vahinkoja viljelyksillä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

riistapäällikkö Marko Paasimaa Suomussalmen, Paltamon, Sotkamon ja Kajaanin luvat (029 431 2232)
m.a. riistasuunnittelija Risto Paakkonen Kuhmon, Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven luvat (029 431 2267)
hirvitalousaluesuunnittelija Lauri Itkonen Vuolijoen luvat (029 431 2235)

Liitteet

Linkit

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye