Varsinais-Suomen ELY-keskus

ABO Wind Oy:n Laitilaan ja Mynämäelle suunnitellun Kolsa-Juvansuo tuulivoimahankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu - Hanke on toteuttamiskelpoinen

Jaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena perustellun päätelmän ABO Wind Oy:n Laitilan Kolsaan ja Mynämäen Juvansuolle suunnitteleman tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

YVA-menettelyssä on tarkasteltu kahta toteuttamisvaihtoehtoa hankesuunnitelman mukaisesti (vaihtoehdot VE1 ja VE2). Lisäksi tarkastelussa on ollut mukana vaihtoehto 0 (VE0), jossa hanketta ei toteuteta. 

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 (VE1): Toteutetaan 12 voimalan hanke. Vaihtoehdossa tarkastellut rakennettavat voimalat ovat tyypiltään GE 5.5-158 -voimaloita, joiden äänitehotasot ovat 106 dB(A).

Vaihtoehto 2 (VE2): Toteutetaan 11 voimalan hanke (voimala nro 8 hankealueen pohjoisosassa Laitilan puolella jää pois). Vaihtoehdossa tarkastellut rakennettavat voimalat ovat tyypiltään GE 6.0-164 -voimaloita, joiden äänitehotasot ovat 107 dB(A).

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, jotka rakennetaan ensisijaisesti teiden yhteyteen kaapeliojiin. Myös tuulivoimapuiston sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteutetaan maakaapeleilla. Sähköliityntää suunnitellaan hankealueesta lounaaseen sijaitsevaan 110 kV verkkoon. Vaihtoehtoisia sähkönsiirtoreittejä on kaksi, läntinen ja itäinen reitti.

Ympäristövaikutuksia syntyy erityisesti lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, luontoympäristöön sekä ilmastoon

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässä, että Kolsa-Juvansuon tuulihankkeen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset väestöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäyttöön ja maisemaan, luontoympäristöön, luonnonvarojen käyttöön sekä ilmastoon. Hankkeen pitkäikäisyys sekä monien vaikutusten pysyvyys korostavat vaikutusten merkittävyyttä. Näiden vaikutusten rajoittamiseen, hallintaan ja seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen jatkosuunnittelussa ja lupamenettelyissä.

Hankkeen merkittävimmät positiiviset vaikutukset kohdistuvat ilmastoon. Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuisto kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Tuulienergialla myös korvataan uusiutumattomia energialähteitä, mikä osaltaan vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Tehtyjen arviointien perusteella hankkeesta ei ennakolta arvioiden aiheudu sellaisia todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka olisivat esteenä hankkeen jatkosuunnittelulle ja tarvittavien viranomaislupien hakemiselle. Vaihtoehdossa VE2 ympäristövaikutukset jäävät kokonaisuutena vähäisemmiksi, koska voimaloita rakennetaan yksi vähemmän. Sähkönsiirron reittivaihtoehtojen välillä on vähäistä eroa luontovaikutusten osalta, koska läntinen reitti sivuaa Natura -aluetta. Ympäristövaikutuksia ei aiheudu toteutusvaihtoehdossa 0, koska hanketta ei toteuteta.

Yhteysviranomainen kuitenkin toteaa, että arviointiselostuksessa esitetyt arviot hankkeen ympäristövaikutuksista ovat monelta osin riippuvaisia selostuksessa esitettyjen, lieventävien ympäristötoimenpiteiden toteuttamisesta ja ympäristönäkökohtien riittävästä huomioimisesta tuulivoimaloiden rakentamisessa ja sijoittelussa. Perustellussa päätelmässä esitettävät lisätäydennystarpeet ja muut huomiot tuleekin ottaa huomioon hankealueen yleiskaavan laadinnassa ja voimaloiden rakennuslupamenettelyssä.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Erika Liesegang, puh. 0295 023 051
erika.liesegang@ely-keskus.fi

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus

I december ökade antalet arbetslösa med 1 900 i Egentliga Finland - långtidsarbetslösheten fortsatte ändå att minska27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av december 21 500 arbetslösa arbetssökande. I december brukar antalet arbetslösa vanligen öka klart jämfört med november och så gick det även denna gång. Antalet arbetslösa ökade med 1900 personer jämfört med föregående månad. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 900 personer (4 %), dvs. långsammare än i hela landet generellt (5%). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med färre än 100 (2 %) personer jämfört med året innan. I slutet av december var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,4 %, vilket är 0,4 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än i hela landet (9,9%). I december var antalet arbetslösa mindre än året innan i alla andra ekonomiska regioner i Egentliga Finland förutom Nystadsregionen. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Åbo ekonomiska region (-5 %). I Nystadsregionen ökade arbets

Varsinais-Suomen työttömien määrä nousi 1900 hengellä joulukuussa - pitkäaikaistyöttömyys silti laskussa27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 21 500 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä kasvaa normaalisti selvästi marraskuuhun verrattuna, kuten tälläkin kertaa. Työttömien määrä nousi 1 900 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 900 henkilöllä (4 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (5%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä laski alle 100 henkilöllä (2%) verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,4% eli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,9 %). Joulukuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta vähemmän kaikissa neljässä Varsinais-Suomen seutukunnassa kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Turun seutukunnassa (-5%). Vakka-Suomessa määrä oli selkeästi koholla (+13%). Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnas

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme