Digi- ja väestötietovirasto

Aino och Leo var de populäraste förnamnen år 2019

Dela

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Aino och Leo, som toppade namnligan. 278 flickebarn fick som första förnamn Aino, medan 380 pojkar fick heta Leo.

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Aino och Leo, som toppade namnligan. 278 flickebarn fick som första förnamn Aino, medan 380 pojkar fick heta Leo.

Aino följdes ifjol av namnen Aada, Sofia, Eevi och Olivia som första förnamn bland flickorna. Bland pojknamnen följdes Leo av Elias, Oliver, Eino och Väinö.

Av alla förnamn som gavs åt flickorna var de fem populäraste Maria, Sofia, Aurora, Emilia och Olivia precis som år 2018. Bland pojkarna var de fem populäraste namnen Juhani, Olavi, Johannes, Mikael och Oliver.

Den svenskspråkiga befolkningen valde Saga och Emil

På svenskt håll var det populäraste första flicknamnet Saga. De populäraste första pojknamnen var Emil. 34 flickor gavs namnet Saga, medan 33 pojkar fick heta Emil.

Saga följdes av Emma, Stella, Ellen och Alva som första förnamn bland flickebarnen, medan Emil följdes av Liam, William, Oliver eller Edvin.

Av alla förnamn som gavs åt svenskspråkiga flickor var de fem populäraste Maria, Sofia, Elisabeth, Linnea och Alice. De fem populäraste pojknamnen var Erik, Alexander, Johannes, Emil och Mikael.

Information om fjolårets populäraste namn baserar sig på uppgifter om de 47 327 barn som hade fått namn fram till 5.4.2020. Allt som allt föddes 47 601 barn. Av dessa var 23 256 flickor och 24 071 pojkar. Antalet finskspråkiga barn var 38 685 och antalet svenskspråkiga 3 229.

Mindre än en procent av de nyfödda fick fyra förnamn

Från och med början av 2019 tillät namnlagen att föräldrarna ger barnet fyra förnamn. Möjligheten har dock inte utnyttjats så ofta, eftersom färre än en procent av de barn som fått namn ifjol fick hela fyra förnamn. Det vanligaste är att ge barnet två förnamn, vilket nästan hälften av föräldrarna (48 procent) gjorde ifjol. Nästan lika populärt är tre förnamn, 42 procent. 8,4 procent av barnen fick ett förnamn.

I statistiken syns även en del barn som fått fler än fyra förnamn. Detta är möjligt till exempel i sådana fall där barnet har döpts utomlands i ett land där antalet förnamn inte är begränsat till fyra och barnet förs in i Finlands befolkningsdatasystem.Namnuppgifterna lagras i befolkningsdatasystemet, som förutom personuppgifter, innehåller information om fastigheter, byggnader och bostäder. Befolkningsdatasystemet upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

De 50 populäraste namnen år 2019 samt de 50 populäraste namnen under de senaste åren finns på webbadressen dvv.fi/de-popularaste-barnnamnen.

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, jurist Katja Mäkeläinen, katja.makelainen(a)dvv.fi, 0295 539 058

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Vuonna 2020 perustettu Digi- ja väestötietovirasto toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Virasto syntyi, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät 1.1.2020.

http://dvv.fi

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digitukiviikko kannustaa jakamaan ja oppimaan digitaitoja 4.–8.5.202027.4.2020 12:30:00 EESTTiedote

Digi- ja väestötietovirasto järjestää yhdessä valtakunnallisen digitukiverkoston kanssa Digitukiviikon, joka haastaa jokaisen kansalaisen, organisaation, järjestön ja yhdistyksen auttamaan digitaidoissa korona-arjen eristämiä läheisiään oman kyvyn mukaan. Digitukiviikko on kaikille avoin, kaiken tasoiset digiosaajat mukaan kutsuva virtuaalinen tapahtumaviikko, johon jokainen voi osallistua omalla tavallaan. Digitukiviikkoa vietetään 4.–8.5.2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum