Digi- ja väestötietovirasto

Aino och Leo var de populäraste förnamnen år 2020

Dela

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Aino och Leo, som toppade namnligan. 276 flickebarn fick som första förnamn Aino, medan 356 pojkar fick heta Leo.

Aino följdes ifjol av namnen Olivia, Sofia, Pihla och Aada som första förnamn bland flickorna. Bland pojknamnen följdes Leo av Eino, Oliver, Elias och Onni.

Av alla förnamn som gavs åt flickorna var de fem populäraste Maria, Sofia, Aurora, Emilia och Olivia. Bland pojkarna var de fem populäraste namnen Juhani, Olavi, Johannes, Mikael och Oliver.

Den svenskspråkiga befolkningen valde Ellen och Emil

På svenskt håll var det populäraste första flicknamnet Ellen. De populäraste första pojknamnen var Emil. 27 flickor gavs namnet Saga, medan 35 pojkar fick heta Emil.
Ellen följdes av Stella, Saga, Freja och Ebba som första förnamn bland flickebarnen, medan Emil följdes av Oliver, Liam, Edvin och Benjamin.

Av alla förnamn som gavs åt svenskspråkiga flickor var de fem populäraste Maria, Sofia, Linnea, Elisabeth och Linnéa. De fem populäraste pojknamnen Alexander, Erik, Johannes, Mikael och Emil.

Information om fjolårets populäraste namn baserar sig på uppgifter om de 47 839 barn som hade fått namn fram till 5.4.2021. Allt som allt föddes 48 186 barn. Av dessa var 23 356 flickor och 24 483 pojkar. Antalet finskspråkiga barn var 38 685 och antalet svenskspråkiga 3 229.

Det vanligaste är att ge barnet två förnamn

Det vanligaste är att ge barnet två förnamn, vilket nästan hälften av föräldrarna (49 procent) gjorde ifjol. Nästan lika populärt är tre förnamn (42 procent). Åtta procent av barnen fick ett förnamn och färre än en procent av de barn som fått namn ifjol fick fyra förnamn.

I statistiken syns även en del barn som fått fler än fyra förnamn. Detta är möjligt till exempel i sådana fall där barnet har fåtts sitt namn utomlands i ett land där antalet förnamn inte är begränsat till fyra och barnet förs in i Finlands befolkningsdatasystem.

Namnuppgifterna lagras i befolkningsdatasystemet, som förutom personuppgifter, innehåller information om fastigheter, byggnader och bostäder. Befolkningsdatasystemet upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

De 50 populäraste namnen år 2020 samt de 50 populäraste namnen under de senaste åren finns på webbadressen dvv.fi/de-popularaste-barnnamnen.

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, jurist Laura Mattila tfn. 0295 539 127, laura.mattila@dvv.fi

Dokument

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digital and Population Data Services Agency Digihumaus report: Coronavirus pandemic might launch a fair and sustainable digital shift16.4.2021 09:15:00 EEST | Press release

Today, 16 April 2021, the Digital and Population Data Services Agency released the Digihumaus 2021 report “Perspectives for a post-coronavirus pandemic digital leap”. The report is a continuity of the Digihumaus reports from the two previous years. The report for 2021 focuses on how the coronavirus pandemic has affected society and public administration in Finland.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Digihumaus-rapport: Coronapandemin kan vara början på en rättvis och hållbar digital övergång16.4.2021 09:15:00 EEST | Tiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har idag 16.4.2021 publicerat Digihumaus 2021-rapporten "Perspektiv på det digitala språnget efter coronapandemin". Rapporten är en fortsättning på Digihumaus-rapporterna som publicerats under de två senaste åren. I 2021 års rapport fokuserar man på hur coronapandemin har påverkat samhället och den offentliga förvaltningen i Finland.

Digi- ja väestötietoviraston Digihumaus-raportti: Koronapandemia voi olla alku reiluun ja kestävään digitaaliseen siirtymään16.4.2021 09:15:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut tänään 16.4.2021 Digihumaus 2021 -raportin ”Näkökulmia koronapandemian jälkeiseen digiloikkaan”. Raportti on jatkoa kahtena aiempana vuotena julkaistuille Digihumaus-raporteille. Vuoden 2021 raportissa keskitytään siihen, kuinka koronapandemia on vaikuttanut yhteiskuntaan ja Suomen julkiseen hallintoon.

Digitaalisen turvallisuuden edelläkävijät harjoittelevat ja kouluttautuvat säännöllisesti – kyselytutkimus kartoitti digiturvan tilaa julkishallinnossa12.4.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto toteutti syksyllä 2020 kaksi laajaa kyselyä julkishallinnon organisaatioiden digitaalisen turvallisuuden nykytilasta ja tavoitteista, tarpeista, palveluista ja menettelyistä. Kyselyihin vastasi yhteensä 186 organisaatiota, joiden joukossa oli kuntia, valtion virastoja, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja sekä sairaanhoitopiirejä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum