Korkein oikeus / Högsta domstolen

Åklagaren fick inte besvärstillstånd i mordärendet som gäller Jari Aarnio

Dela
Högsta domstolen (HD) beviljade inte åklagaren besvärstillstånd i det ärende där Jari Aarnio åtalades för mord. Helsingfors hovrätts friande dom står således fast.

Helsingfors tingsrätt dömde 2020 Aarnio till livstids fängelse för mord. Tingsrätten ansåg det vara klarlagt att Aarnio, som varit kriminalöverkommissarie och chef för enheten för narkotikabrott vid Helsingfors polisinrättningen, hade underlåtit att förhindra mordet på Volkan Ünsal i Nordsjö i Helsingfors 2003. Enligt tingsrätten hade Aarnio känt till mordet på förhand och som polis hade det varit hans skyldighet att förhindra det.

Hovrätten förkastade åtalet 2022 och friade Aarnio från det straff som dömts ut. Hovrätten ansåg att Aarnio inte hade haft en särskild rättslig skyldighet att förhindra offrets död. Aarnio hade inte vetat att offret svävade i direkt livsfara. Han hade inte heller vetat var, när eller på vilket sätt brottet mot liv skulle äga rum.

I HD yrkade åklagaren att Aarnio ska dömas för mord eller dråp, eller för medhjälp till ett sådant brott. Åklagarens ansökan om besvärstillstånd avslogs i HD.


Ärendets diarienummer i HD: R2022/265


Faktaruta: Oäkta underlåtenhetsbrott

Straffrättsligt ansvar kan grunda sig på en gärning eller på underlåtenhet att göra något. Underlåtenhet är straffbar om detta uttryckligen anges i brottsbeskrivningen. Exempelvis underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet som gäller beskattningen kan dömas som skattebedrägeri.

Underlåtenhet kan också bestraffas om det i brottsbeskrivningen talas endast om aktivt handlande. Exempelvis i brottsbeskrivningen för mord ingår att gärningsmannen "dödar någon".

Straffbarhet förutsätter då att gärningsmannen har underlåtit att förhindra en följd som omfattas av en brottsbeskrivning, trots att gärningsmannen har haft en särskild rättslig skyldighet att förhindra följden. Skyldigheten kan grunda sig på en tjänst, befattning eller ställning, förhållandet mellan gärningsman och offer, ett åtagande eller avtal, gärningsmannens faroframkallande verksamhet, eller någon annan därmed jämförbar orsak. Ett sådant brott kallas oäkta underlåtenhetsbrott.

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Lauri Länsman, tfn 029 56 40025, lauri.lansman(at)oikeus.fi


Handlingsbeställningar: högsta domstolens kommunikation, viestinta.kko(at)oikeus.fi, tfn 029 56 40060

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum