Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Åldrande befolkning, personalbrist, coronans vård- och serviceskuld försvårar ordnande av social- och hälsovårdstjänster på välfärdsområden

Dela
Den åldrande befolkningens ökade behov av social- och hälsovårdstjänster, den allt svårare nationella bristen på yrkeskunnig personal och den vård- och serviceskuld som uppstått under coronaåren försvårar tillsammans de nya välfärdsområdenas förmåga att ordna social- och hälsovårdstjänster i rätt tid för sina invånare, framgår det från utvärderingen av välfärdsområdena som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Den åldrande befolkningens ökade behov av social- och hälsovårdstjänster, den allt svårare nationella bristen på yrkeskunnig personal och den vård- och serviceskuld som uppstått under coronaåren försvårar tillsammans de nya välfärdsområdenas förmåga att ordna social- och hälsovårdstjänster i rätt tid för sina invånare, framgår det från utvärderingen av välfärdsområdena som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

"Utmaningarna för de välfärdsområden som inleder sin verksamhet har redan länge varit synliga. Endast coronapandemin kan sägas ha kommit som en överraskning för tre år sedan", konstaterar THL:s utvärderingsdirektör Nina Knape om utmaningarna med social- och hälsovårdssystemet.

Problemen som personalbristen orsakar inom tjänsterna på bas- och specialnivå samt samordningen av dem har lett till fördröjningar i vården och servicen i nästan alla välfärdsområden samt oändamålsenlig användning av tjänsterna. Jourerna har på många ställen överbelastats av patienter som köar till avdelnings- och fortsatta vårdplatser. Man har varit tvungen att stänga platser för heldygnsomsorg och det har blivit svårare att få hemvård och boendeservice.

Den långvariga riksomfattande bristen på psykologer och psykiatriker har gjort det svårare att svara på de växande problemen med barns och ungas psykiska välfärd.

Nya välfärdsområden sysselsätts fortfarande av de skärpta dimensioneringskraven på personalen bland annat inom barnskyddet och heldygnsomsorgen för äldre samt den stegvisa skärpningen av primärvårdens vårdgaranti. Problemen med tillgången på och tillräckligheten av personal samt välfärdsområdenas åtstramade ekonomi under de kommande åren driver regionerna att utveckla sin verksamhetspraxis och sina elektroniska tjänster.

Utgångsläget i de välfärdsområden som ansvarade för ordnandet av social- och hälsovården i början av 2023 avviker mycket från varandra. I välfärdsområden där det före reformen fanns flera tjänsteanordnare fokuserade man under hösten 2022 i första hand på uppgifter som är nödvändiga för en trygg övergång och på att trygga en störningsfri serviceproduktion i det befintliga servicenätet.

I välfärdsområden där tjänsterna redan tidigare hade ordnats på landskapsnivå har däremot jämlik tillgång till tjänster och samordning av tjänsterna till smidiga servicekedjor utvecklats redan under en längre tid. Servicenäten har utvecklats, klient- och patientdatasystemen samt tjänsterna och kriterierna för beviljande av dem har förenhetligats. Lönerna för personalen har redan förenhetligats i dessa områden.

När befolkningens servicebehov ökar är den gemensamma utmaningen under de kommande åren för välfärdsområdena att samordna verksamheten och ekonomin. Investeringsmöjligheterna varierar i områdena. I en del av landet begränsar nyligen genomförda betydande sjukhusinvesteringar de kommande årens investeringsmöjligheter och fullmakt att uppta lån.

THL har från och med den 1 januari 2023 publicerat bedömningar av utgångsläget för motsvarande välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen för tjänster och ordnande av social- och hälsovård 2021–2022.

Utvärdering av ordnandet av social- och hälsovården (på finska)

Mer information:

Nina Knape
utvärderingsdirektör, THL
tfn 029 524 7683

Jutta Nieminen
specialist (ekonomi), THL
tfn 029 524 7157

fornamn.efternamn@thl.fi

Länkar

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000https://thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Puutiaisaivotulehduksen tapausmäärät laskivat hieman edellisvuodesta - kansallinen rokotusohjelma laajenee Espoon Suvisaaristoon20.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Vuonna 2022 THL:n tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yhteensä 123 puutiaisaivotulehdustapausta, mikä on hieman vähemmän kuin huippuvuonna 2021, jolloin tapauksia oli 148. Aiempina vuosina tapauksia on ollut alle sata. ”Trendi raportoitujen TBE-tapausten määrässä on ollut nousujohteinen jo yli kymmenen vuotta. Tätä selittää useampikin seikka. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja ihmisten tietoisuus puutiaisvälitteisistä taudeista voivat osaltaan selittää tapausmäärien kasvua”, sanoo THL:n tutkija Henna Mäkelä. Vuosien 2018–2022 seurantatietojen perusteella puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on ollut korkein rannikkoseutujen kunnissa Paraisilla (46 tapausta 100 000:ta asukasta kohden) ja Kustavissa (41/100 000) sekä Ahvenanmaan maakunnassa (38/100 000) ja Lohjalla (16/100 000). Lähes kaikki tartunnat on todettu henkilöillä, joilla ei ollut rokotussuojaa. Rokotussuojasta onkin tärkeää huolehtia erityisesti silloin, jos asuu alueella, joka kuuluu kansallisen rokotusohjelman piiriin. Uusi alu

Pikkulasten rokotuskattavuus on Suomessa hyvä – joidenkin rokotteiden kattavuuksissa kuitenkin pientä laskua14.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Lasten rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden rokotuskattavuus on Suomessa edelleen hyvä. Joidenkin rokotteiden kattavuuksissa on kuitenkin havaittavissa pientä laskua parin viime vuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisesta rokotusrekisteristä. Vuonna 2020 syntyneistä lapsista 97 prosenttia on saanut kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta suojaavan viitosrokotuksen Sen kattavuus on vuonna 2019 ja 2020 syntyneillä hieman matalampi kuin aiemmissa ikäluokissa, jolloin kattavuus on ollut lähes 99 prosenttia. Useilla hyvinvointialueella päästään kuitenkin edelleen 99 prosentin kattavuuteen. Noin 94 prosenttia vuonna 2020 syntyneistä lapsista on saanut tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaavan MPR-rokotteen ensimmäisen annoksen. Myös MPR-rokotuskattavuus on valtakunnallisesti ollut hitaassa laskussa viime vuosien aikana. Joillakin hyvinvointialueilla kattavuus on kuitenkin pysynyt hyvällä tasolla tai jopa noussut. ”Syitä rokotuskatta

Kutsu julkaisutilaisuuteen: Mitä työterveyshuollon sairaanhoitopalveluista tiedetään ja millainen rooli niillä on koko terveydenhuollossa? Selvityksen julkaisutilaisuus 6.3. klo 10–112.3.2023 15:10:39 EET | Kutsu

Mitä tiedämme työterveyshuollon sairaanhoitopalveluista tällä hetkellä? Millainen rooli niillä on suomalaisessa terveydenhuollossa? Tervetuloa Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut -selvityksen julkaisutilaisuuteen maanantaina 6.3.2023 klo 10–11. Kyseessä on verkkotilaisuus, johon voi osallistua Teamsin kautta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum