Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Aldrig förut skådat strejkvarsel för kommunsektorn: Tio städer i strejk i början av maj ifall ingen uppgörelse nås

Dela

Fackförbundet JHL, Fackförbundet Jyty och Fosu lämnade strejkvarsel för veckan 3–9 maj. Strejken berör tio städer och verkställs ifall ingen lösning i den kommunala kollektivavtalstvisten uppnås.

Enveckasstrejken avses börja den 3 maj i Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg och Rovaniemi ifall ingen lösning uppnås i den kommunala kollektivavtalstvisten innan dess.

Strejkvarslet gäller följande kommunala avtal: allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH), kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA), arbetskollektivavtalet för timanställda (TIM-AKA) och kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Dessutom gäller strejkvarslet för JHL:s del dem som arbetar i kommunalt ägda bolag och omfattas av AVAINTA-avtalet eller SEURETES-avtalet.

Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för liv, hälsa eller egendom.

Strejkvågen omfattar de största städerna samtidigt

Det här är redan femte gången JHL, Jyty och FOSU varslar om strejk efter att Kommun- och välfärdsarbetsgivarna KT avbröt tjänste- och kollektivavtalsförhandlingarna i februari. Riksförlikningsman Vuokko Piekkalas medlingsbud förkastades av organisationerna som fullständigt otillräckligt, varefter riksförlikningsmannen begärde att arbetsminister Tuula Haatainen tillsätter en förlikningsnämnd för att hitta en lösning i den inflammerade tvisten. Förlikningsnämnden tillsattes fredagen den 8 april. Förlikningsnämndens arbete är fortfarande på hälft.

Ifall strejken den 3 maj blir av, kommer så exceptionellt många som över 81 000 kommunala löntagare att omfattas av strejken samtidigt. Tidigare har förbunden som utfärdat strejkvarsel genomfört punktstrejker i olika städer. Nu omfattas alla tio städer samtidigt av strejkvågen.

JHL, Jyty och FOSU har tidigare utlyst strejk för kommunsektorn i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla) för tiden 3–9.5. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle strejken börja redan den 19 april men arbetsministern beslutade skjuta fram strejken med två veckor. Dessutom råder övertids- och skiftbytesförbud inom kommunsektorn tills vidare från och med 18.4.

– Vårt budskap till förlikningsnämnden är klart. Vi måste nå en lösning för kommunsektorn som lyfter de lågavlönade arbetstagarna ut lönegropen. Löneprogrammet ska omfatta hela kommunsektorn på ett sådant sätt att höjningarna i euro inriktas på de lägsta löneklasserna. Med löneprogrammet förbättras kommunernas och de begynnande välfärdsområdenas attraktionskraft som arbetsgivare och förmåga att hålla kvar sina anställda, konstaterar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Var och en har under sitt liv utnyttjat tjänster som produceras av kommunernas personal och alla håller dem för viktiga. Det är uppenbart att personalen som producerar de här tjänsterna för oss har gjort sig förtjänt av rejäl lönehöjning och en inkomstnivå som det går att leva på. Vi måste absolut få ett löneprogram för kommunerna och välfärdsområdena som korrigerar branschens oräkneliga löneorättvisor, kräver Jytys ordförande Jonna Voima.

– Arbetsgivarens totala oförståelse för löntagarsidans motiverade krav har lett till en förhandlingskris. Nu är det allvar. Nu mäts uppskattningen för det kommunala arbetet i det finländska samhället. Nu avgörs kommunsektorns attraktivitet som arbetsgivare och förmåga att hålla kvar sina anställda. Personalen är stolt över sitt arbete och anser det vara betydelsefullt. Detsamma anser medborgarna. Nu är det arbetsgivarens tur, summerar FOSU:s ordförande Olli Luukkainen.

Mer information och kommentarer till media:

Fackförbundet Jyty, ordförande Jonna Voima, 050 591 2341

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, styrelseordförande Olli Luukkainen (OAJ), tfn 0500 652 872

Nyckelord

Om

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Sörnäisten rantatie 23
00500 HELSINKI

010 77031http://www.jhl.fi

Följ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Nya undersökningsresultat: Betydande skiftning i finländarnas attityder till invandring – två av tre vill se fler arbetskraftsinvandrare10.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Fackförbundet JHL:s pinfärska enkätundersökning avslöjar att finländarnas attityder gentemot arbetskraftsinvandring är mer positiv än tidigare, så länge som anställningsvillkoren är desamma som för finländare. Två av tre respondenter (67 %) anser att Finland behöver fler arbetskraftsinvandrare. Enkäten genomfördes av Kantar-TNS på beställning av JHL, och över 1 000 personer svarade på den. Felmarginalen är plus/minus 3 procentenheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum