Uudenmaan ELY-keskus

Älgriskområdena har uppdaterats inom området för NTM-centralen i Nyland

Dela

Platserna för varningsmärkena har kontrollerats och de finns ställvis på nya platser i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland inom området för NTM-centralen.

Reformen av vägtrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020. I och med den togs också ett trafikmärke som varnar för hjortar i bruk. Älgriskområdena och rådjursriskområdena har nu märkts ut separat.

”De viktigaste kriterierna för riskområdena har varit de olyckor som inträffat under de senaste åren, älg- eller rådjursbeståndets storlek samt en enkät som riktades till jaktvårdsföreningarna”, berättar Marko Kelkka, ledande sakkunnig.

Risken att kollidera med ett hjortdjur är stor i synnerhet i ändan av viltstängslen, på platser där det finns hål i viltstängslet, i skogsbryn och på låglänta områden med fuktig skog. Andra djur i skogen föredrar också ofta samma rutter. Hjortar kan man också träffa på i åkerlandskap.

”Om ett hjortdjur observeras i närheten av vägen är det bäst att genast sänka hastigheten och vid behov till och med stanna. I skymningen när sikten är dålig eller på särskilt slybevuxna vägavsnitt ger lägre hastighet mer tid för observationer. Lägre hastighet vid sammanstötningen gör effekterna av hjortdjursolyckor mindre allvarliga”, påminner Kelkka.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Nyland, Marko Kelkka, trafiksäkerhetsansvarig, tfn 040 180 1668, marko.kelkka(at)ely-keskus.fi

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Espoon Kehä I:n Mestarintunnelissa sulkuja öisin 1.–3.12. klo 00.00.–04.3030.11.2020 11:31:06 EETTiedote

Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Mestarintunnelin molemmat tunneliputket suljetaan teknisten laitteiden testauksien ja asennuksien takia. Sulkuajankohdat ovat tiistain ja keskiviikon (1.–2.12.) välinen yö ja keskiviikon ja torstain (2.–3.12.) välinen yö klo 00.00–04.30. Täksi ajaksi Kehä I:n liikenne johdetaan kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta.

Uudellamaalla ei näkyvissä nopeaa parannusta työmarkkinoilla24.11.2020 08:00:10 EETTiedote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli lokakuun lopussa yhteensä 108 868 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 85 112 ja lomautettuja 23 756. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 42 043 (62,9 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 12,5 %, joka on 4,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän. Työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 1 551 (-1,4 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Lokakuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 939 (-1,1 %) vähemmän. Lomautettujen määrä laski 612 (-2,5 %) henkilöllä verrattuna kuukautta aikaisempaan. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 057, mikä on 5 299 (92,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 29 913, mikä on 7 988 (36,4 %) enemmän kuin vuoden 2019 lokakuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 856, mikä on 7

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum