Alko Oy

ALKO OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

Jaa
///Tiedote kokonaisuudessaan pdf-liitteenä, sis. taulukon/// Vuonna 2011 Alkon alkoholijuomaverollinen liikevaihto laski hieman ja oli 1 172,3 milj. euroa (1 174,8 milj. euroa). Liikevaihtoa pienensi litramääräisen myynnin väheneminen. Mietojen viinien myynnin kasvu lisäsi puolestaan alkoholiverotonta liikevaihtoa 1,6 prosenttia. Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa oli 601,0 milj. euroa (591,5 milj. euroa).

Liikevoitto oli 67,0 milj. euroa (71,9 milj. euroa), mikä on 5,7 prosenttia (6,1 prosenttia) alkoholijuomaverollisesta liikevaihdosta. Alkon liikevoitto pieneni 4,9 milj. euroa, ja se oli 6,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevoitto pieneni, koska henkilöstökulut kasvoivat 8,3 milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 86,6 milj. euroa (78,3 milj. euroa).
Alkon omavaraisuusaste vuonna 2011 oli 31,9 prosenttia (42,1 prosenttia). Vuonna 2010 omavaraisuusaste oli korkealla eläkesäätiön purkamisen vuoksi.

Tilikauden voitto oli 51,0 miljoonaa euroa (115,2 milj. euroa). Vertailukelpoinen varsinaisen liiketoiminnan tulos, ilman eläkesäätiön purun vaikutuksia, oli 51,4 miljoonaa euroa (52,3 milj. euroa). Tulos vastasi asetettuja tavoitteita.

Alkoholijuomien kulutus
Alkoholin kokonaiskulutuksen kolme vuotta jatkunut lasku pysähtyi vuonna 2011. Alkoholin kokonaiskulutus oli viime vuonna sataprosenttisena alkoholina 54,2 miljoonaa litraa, joka oli 10,0 litraa asukasta kohden. Tilastoitu alkoholijuomien kulutus oli 8,1 litraa asukasta kohti (8,1 litraa) absoluuttialkoholina. Tilastoimaton alkoholin kulutus, josta kolme neljännestä tulee matkustajatuonnista, oli edelleen 1,9 litraa asukasta kohden absoluuttialkoholina. Kokonaiskulutuksesta tilastoimattoman kulutuksen osuus oli noin 19 prosenttia.

Alkoholijuomien myynti
Vuonna 2011 Alko myi yhteensä 104,3 miljoonaa litraa alkoholijuomia. Myynti väheni 1,1 miljoonaa litraa eli 1,1 prosenttia vuodesta 2010. Alkon myynnin rakenne miedontui, sillä väkevien juomien myynti laski samaan aikaan kuin mietojen viinien myynti kasvoi. Väkevien juomien myynti laski 1,2 miljoonaa litraa ja panimotuotteiden myynti noin miljoona litraa. Mietojen viinien myynti puolestaan kasvoi noin miljoonalla litralla. Myynti sadan prosentin alkoholina oli 17,8 miljoonaa litraa, mikä on 0,3 miljoonaa litraa eli 1,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Alkon tuotevalikoima
Alkon valikoimassa on tuotteita 61 (62) maasta, joista 122 (100) on kotimaiselta maahantuojalta tai valmistajalta sekä 222 (270) ulkomaiselta tavarantoimittajalta.
Vuoden viimeisessä hinnastossa oli 2110 juomanimikettä (2071). Kuluttajat voivat ostaa tuotteita vakiovalikoiman lisäksi tilausvalikoimasta, jossa oli vuoden 2011 joulukuussa 1512 (1709) nimikettä. Alkon lippulaivamyymälässä Helsingissä on näiden lisäksi oma erikoisvalikoima, jossa oli vuoden 2011 joulukuussa 143 tuotetta.
Alko ottaa uusia tuotteita myyntiin viikoittain. Myynnissä on myös alkoholittomia juomia ja tarvikkeita.

Alkon hinnat ja alkoholijuomien verotus
Alkon vähittäismyyntihinnat nousivat keskimäärin 0,5 prosenttia. Alko ei tehnyt muutoksia tuotteittensa hinnoitteluun. Hintojen nousu johtui tavarantoimittajien tekemistä muutoksista myyntihintoihinsa. Alkoholipitoisuuksiltaan vähäisten, enintään 2,8-prosenttisten juomien valmisteveroa lisättiin hieman virvoitusjuomien valmisteveron korotuksen yhteydessä 1.1.2011.

Myymälät
Alkon myymäläketjuun kuului vuoden 2011 lopussa 348 myymälää (343 vuonna 2010). Asiakkaita palveltiin myös 110 tilauspalvelupisteessä, joista asiakkaat voivat tilata ja noutaa alkoholijuomia, jos paikkakunnalla ei ole Alkon myymälää.

Alko palvelee myös lukuisia yritysasiakkaita. Erityisiä yrityspalvelumyymälöitä on 21 koko maassa. Yrityspalvelumyymälät sijaitsevat pääkaupunkiseudun lisäksi suurissa kaupungeissa sekä lomanviettoalueilla laskettelukeskusten lähellä.
Vuoden 2011 aikana Alko avasi seuraavat uudet myymälät: Ii, Lahti Karisma, Sipoo Söderkulla, Espoo Lähderanta ja Eurajoki.

Vuonna 2011 Alkon myymälöissä kävi 62,2 miljoonaa asiakasta (62,5). Asiakasmäärä väheni edellisvuodesta noin 0,5 prosenttia.

Henkilöstö
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa oli 2753 (2693), ja se kasvoi edellisvuodesta hieman. Laskennallisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna koko- ja osa-aikatyötä tekevien henkilöiden työpanos oli 1926 (1991) henkilötyövuotta, ja se väheni edellisvuodesta 3,3 prosenttia.

Koulutuspäiviä oli keskimäärin 3,5 (4,0) työntekijää kohden. Koulutusta monipuolistettiin laajentamalla verkko-oppimista. Panostuksia henkilökunnan työhyvinvointiin lisättiin käynnistämällä loppuvuodesta 2011 mittava työhyvinvointihanke. Sen tarkoituksena on parantaa työhyvinvointia pitkäjänteisesti.

Alkoholipoliittinen vastuu
Alkon tehtävänä on alkoholiyhtiöstä annetun asetuksen mukaan harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. Osa tätä alkoholipoliittista vastuuta on vastuullinen asiakaspalvelu, joka sisältää ikäraja-, päihtymysepäily- sekä välittämisepäilytarkistukset. Ikärajavalvonnan onnistumista tutkitaan myös Mystery Shopping - menetelmällä. Vuonna 2011 mysterytuloksen mukaan nuoren ikä tarkastettiin Alkossa henkilötodistuksesta 74 prosentissa (79) testiasioinneista.

Vuoden 2011 aikana rekisteröitiin lähes 2,9 miljoonaa ikärajakontrollia, joka oli 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Päihtymysepäilyjä rekisteröitiin lähes 502 000, joka oli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Alkoholijuomien välitysepäilykontrolleja tehtiin yli 130 000, kasvua edellisvuoteen oli 15 prosenttia.

Suomessa tutkitaan vuosittain kansalaisten alkoholipoliittiset mielipiteet. Tutkimuksessa selvitetään mielipidettä muun muassa alkoholijuomien hinnoista, myyntiä säätelevistä ikärajoista ja nykyisestä järjestelmästä. Tammikuussa 2012 kerätyn aineiston mukaan 87 prosenttia (88) suomalaisista piti nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina tai kiristäisi niitä. Vieläkin suuremman osan, 91 prosenttia (92), mielestä väkeviä alkoholijuomia on saatava ostaa vain Alkosta. Vuonna 2011 kansalaisista 71 prosenttia on ollut sitä mieltä, että valtion alkoholimonopoli Alko ja sille annettu yksinoikeus alkoholijuomien myyntiin on hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta. Enemmistö siis haluaa pitää viinin ja vahvan oluen myynnin Alkossa ja hyväksyy keskioluen nykyisen myyntijärjestelmän.

Yhtiön strategiset painopistealueet
Alko pyrkii säilyttämään yhteiskunnallisen hyväksyttävyytensä korkealla tasolla. Yhtiön tavoitteena on olla niin vastuulliselta toiminnaltaan kuin asiakaspalvelultaankin Suomen paras vähittäiskauppa.

Vastuullisuus, asiakaspalvelu ja henkilöstö ovat strategian keskeiset osa-alueet. Alkon sidosryhmät edellyttävät, että yhtiö kantaa vastuuta myymiensä alkoholijuomien laadusta ja turvallisuudesta. Lisäksi Alko kantaa vastuuta alkoholijuomien kulutuksen aiheuttamista haitoista sekä toiminnan sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Alkon tavoitteena on vastata asiakkaiden erilaisiin ja jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin sekä ylittää kunkin asiakkaan yksilölliset palveluodotukset. Yksilöllisen palvelun taustalla on sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Käynnissä olevan talouden ja logistiikan prosessien kehityshankkeen tavoitteena on liiketoimintaa tukevien järjestelmien uusiminen sekä prosessien yksinkertaistaminen. Tehokkaalla resurssien käytöllä mahdollistamme yhtiön toiminnan ja investoinnit tulevaisuudessakin.

Lähiajan näkymät ja tilikauden jälkeiset tapahtumat
Alko arvioi vuoden 2012 tuloksensa merkittävästi edellisvuotista pienemmäksi. Tuloksen heikkeneminen johtuu alkoholijuomaveron korotuksesta ja Alkon tuotteiden hinnoittelukertoimien pienentämisestä 1.1.2012. Lisäksi Alko luopui 1.2.2012 omasta kertalasipullojen kierrätysjärjestelmästä. Sen korvasi uusi Suomen Palautuspakkaus Oy:n kierrätysjärjestelmä.

Vuoden 2012 alusta Alko soveltaa yhdessä muiden pohjoismaisten monopolien kanssa YK:n Global compact periaatteisiin pohjautuvaa vastuullisen hankinnan ohjelmaa. Alko on ottanut käyttöön eettisten periaatteiden Business Social Compliance Initiative (BSCI) - auditointijärjestelmän. Alko soveltaa järjestön kehittämää vastuullisen hankinnan prosessia vuoden 2012 hankinnoista alkaen.

Uusien tuotteiden tarjoaminen ja toimittaminen Alkolle edellyttää, että tavarantoimittajat sitoutuvat eettisiin periaatteisiin ja antavat vakuutuksen periaatteiden noudattamisesta. Myös valikoimissa olevien tuotteiden osalta myyjä on velvoitettu täyttämään vakuutuksen Eettisten periaatteiden noudattamisesta.


Lisätietoja :
toimitusjohtaja Jaakko Uotila
puh. 020 711 5745

talousjohtaja Minna Alitalo
pyh. 020 711 5441

viestintä- ja markkinointijohtaja Mika-Pekka Miettinen
puh. 020 711 5345

Tietoja julkaisijasta

Alko Oy
Arkadiankatu 2
00101 Helsinki

020 711 11http://www.alko.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Alko Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme