Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Alkoholkonsumtionen minskade under coronaepidemins första våg – detaljförsäljningen ökade

Dela

Enligt en bedömning av Institutet för hälsa och välfärd (THL) sjönk finländarnas totala alkoholkonsumtion förra våren under coronaepidemins första våg och begränsningsåtgärderna i anslutning till den. THL uppskattade att den totala alkoholkonsumtionen i april–juni var cirka 10 procent lägre än under motsvarande period året innan.

Enligt en bedömning av Institutet för hälsa och välfärd (THL) sjönk finländarnas totala alkoholkonsumtion förra våren under coronaepidemins första våg och begränsningsåtgärderna i anslutning till den. THL uppskattade att den totala alkoholkonsumtionen i april–juni var cirka 10 procent lägre än under motsvarande period året innan. Förbrukningen uppskattades utifrån försäljningsuppgifter och -beräkningar från olika inköpskanaler.

Förändringen i alkoholkonsumtionen var dock inte jämn i alla befolkningsgrupper. Merparten av dem som svarade på en befolkningsenkät, som genomfördes i samband med THL:s serologiska antikroppsundersökning, uppgav en oförändrad alkoholkonsumtion. 12 procent uppgav en minskad och 8 procent en ökad alkoholkonsumtion under epidemin.

Personer under 35 år och de vars ekonomiska situation hade försämrats under epidemin var de som mest ändrat sin konsumtion. I de befolkningsgrupper som mest ändrade sin konsumtion fanns det fler respondentgrupper än i de övriga, både sådana som minskade och sådana som ökade sin konsumtion.

"På det hela taget verkar epidemin ha ställt de senaste årens utveckling av alkoholkonsumtionen på sin spets", bedömer Pia Mäkelä, forskningsprofessor vid THL. "Alkoholkonsumtionen har minskat sedan 2007. Endast i fjol 2019 var minskningen fyra procent. Epidemin och begränsningsåtgärderna har påverkat utvecklingen i samma riktning.”

Försäljningen i Alko och detaljhandeln ökade

Mest har epidemin påverkat inköpskanalerna för alkohol. Restaurangernas servering av alkohol avbröts i april–maj när restauranger och kaféer stängdes genom statsrådets förordning. Resandeinförseln upphörde när utlandsturismen begränsades kraftigt. Till följd av begränsningsåtgärderna ökade försäljningen av alkohol i Alkos butiker och detaljhandeln. Deras sammanlagda försäljning ökade under veckorna 11–25 med sammanlagt 16 procent, jämfört med motsvarande veckor föregående år.

Detaljförsäljningen av alkohol ökade mest i Nyland, Egentliga Finland och på Åland. Av detta kan man dock inte dra slutsatsen att den totala konsumtionen skulle ha ökat i dessa områden. I samma områden torde andelen servering och resandeinförsel vara större än genomsnittet, och detaljförsäljningen ökade förmodligen när dessa inköpskanaler stängdes.

"Alkoholkonsumtionen flyttade från allmänna platser till hemmet, precis som finländarnas liv i övrigt då distansarbete och begränsningar av sammankomster var aktuella", konstaterar Katariina Warpenius, specialforskare vid THL.

Det finns inga uppskattningar av hur näthandeln eller hemtillverkningen av alkohol har ändrat under coronaepidemin. Näthandeln har tidigare varit så liten att inte ens en stor procentuell ökning skulle antas ha någon betydande inverkan på helhetskonsumtionen av alkohol.

Inga stora förändringar i dryckpreferenserna

Populariteten bland olika typer av alkoholdrycker ändrade inte till följd av epidemin. Fördelningen av den totala konsumtionen mellan olika typer av alkoholdrycker varierade ganska lite år 2019. Andelen bryggeriprodukter ökade en aning under sommaren. År 2020 ökade förbrukningen av bryggeriprodukter redan under slutet av våren.

Källa: Pia Mäkelä, m.fl., Koronaepidemian vaikutukset suomalaisten alkoholinkulutukseen – kokonaisarvio kevään ja kesän 2020 muutoksista (Coronaepidemins effekt på finländarnas alkoholkonsumtion – en helhetsbedömning av förändringarna under våren och sommaren 2020). Tutkimuksesta tiiviisti 30/2020, THL.

Mer information:

Pia Mäkelä
forskningsprofessor
Institutet för hälsa och välfärd, THL
Tfn 029 524 7159
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000https://thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tutkimus: Koulun sisäilman laatu voi selittää koululaisten oireilusta vain pienen osan – sisäilmakyselyjen tulkintaa ja käyttöä tulisi tarkastella kriittisesti30.10.2020 06:00:00 EETTiedote

Koulun sisäilman laatu voi selittää koululaisten oireilusta vain pienen osan, selviää tuoreesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten koululaisten kokemaan oireiluun vaikuttavia tekijöitä. Oireilun vaihteluun vaikuttavat tekijät jaettiin kahteen luokkaan, yksittäiseen oppilaaseen ja kouluun liittyviin tekijöihin. Näistä selvästi tärkeämmäksi nousi yksittäiseen vastaajaan liittyvät tekijät. Koulujen välisiä eroja oireilussa selitti parhaiten erilaiset psykososiaaliset tekijät, kuten huoli sisäilmasta ja viihtyminen koulussa. ”Kuten kaikkeen oireiluun, myös sisäilmaan liitettyyn oireiluun vaikuttavat monet tekijät. Kun tarkastellaan oireilua eri rakennuksissa, erojen perusteella saadaan Suomessa nykyisin varsin vähän tietoa sisäilman laadusta. Oireita kartoittavien kyselyjen tuloksia on tämän takia syytä tulkita hyvin varovaisesti. Sen sijaan sisäilman laadun arvioinnin tulisi perustua rakennuksiin kohdistuvi

De splittrade social- och hälsovårdstjänsterna på västkusten fungerar osmidigt när det gäller att möta klienternas behov av service – THL utvärderar social- och hälsovårdstjänsterna inom Åbo universitetssjukhus sjukvårdsdistrikt26.10.2020 08:00:00 EETTiedote

Social- och hälsovårdsservicen inom områdena Egentliga Finland, Satakunta och Vasa är splittrad. Det splittrade servicesystemet försämrar klienternas möjligheter att få den service de behöver i rätt tid och i tillräckligt god tid. Det här framgår av de utvärderingar av Institutet för hälsa och välfärd (THL) som publiceras idag.

Riskiryhmien influenssarokotukset ovat alkaneet – korona-aikana rokottautuminen on erityisen tärkeää26.10.2020 06:00:00 EETTiedote

Influenssa on vakava tauti, joka voi aiheuttaa vaarallisia jälkitauteja, kuten keuhkokuumetta. Influenssarokote on turvallinen ja paras suoja influenssaa vastaan. Rokotteen ottaminen on erityisen tärkeää koronapandemian aikana. ”Samanaikaisesti sairastettu influenssa ja korona ovat huono yhdistelmä kenelle tahansa, mutta aivan erityisesti riskiryhmille. Sen vuoksi influenssarokotteen ottaminen on tänä vuonna erityisen tärkeää. Rokote ehkäisee influenssan leviämistä ja suojaa sekä omaa terveyttä että lähipiiriä”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek. Riskiryhmät saavat rokotteen maksutta Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä. Maksuttoman rokotteen saavat kaikki 65 vuotta täyttäneet 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset raskaana olevat naiset sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri varusmiespalv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum