Digi- ja väestötietovirasto

Alla användare av Katso-tjänsten har ännu inte tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter – fullmaktsansökningar behandlas intensivt till slutet av augusti

Dela

Användningen av Katso-tjänsten upphör den 31 augusti 2021. Med anledning av att Katso-tjänsten upphör behandlar vi fullmaktsansökningar intensivt hela sommaren. Det lönar sig att skicka Suomi.fi-fullmaktsansökan senast nu, eftersom den kan behandlas inom 1–2 veckor.

Alla företag och sammanslutningar som använt Katso-tjänsten har ännu inte övergått till att använda Suomi.fi-fullmakter.

Med hjälp av granskningen kan man ännu uträtta ärenden i inkomstregistret och i några av Skatteförvaltningens e-tjänster, men Katso-koden och Katso-fullmakten fungerar inte heller i dessa från och med den 1 september 2021.

Största delen av användarna av Katso kan dock befullmäktigas på egen hand i Suomi.fi-fullmakter, och de behöver inte göra en ansökan om fullmakt. Sådana är till exempel aktiebolag, andelslag, näringsidkare och de flesta beskattningssammanslutningar.

Det lönar sig att göra fullmaktsansökan före sommarloven

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter till de företag och sammanslutningar som inte kan göra fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter. Sådana är till exempel kommuner, ämbetsverk, stiftelser, största delen av föreningarna, dödsbon med FO-nummer och utländska företag.

Det lönar sig att genast börja använda Suomi.fi-fullmakter. Fram till slutet av augusti tas fullmaktsansökningarna upp för behandling enligt den skärpta tidtabellen och fullmakterna registreras eller så får du en begäran om ytterligare information inom 1–2 veckor.

Sommaren är en bra tid att sköta ärendet, så på hösten kan du genast utnyttja fullmakterna när behovet av att uträtta ärenden fortsätter efter semestrarna. Anvisningar för ansökan om fullmakt hittas i Suomi.fi-webbtjänsten..

Begäran om tilläggsuppgifter behandlas också intensivt i ansökan om fullmakt

Begäran om tilläggsuppgifter skickas om någon uppgift eller handling som behövs för att registrera fullmakten saknas. Begäran om tilläggsuppgifter förutsätter ingen ny ansökan, det räcker att svara på de begärda uppgifterna. Svaren på begäran om tilläggsuppgifter behandlas också intensivt under hela sommaren.

Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten

  • Katso-tjänsten togs i bruk 2006 och användningen upphör slutgiltigt den 31 augusti 2021.
  • I Suomi.fi-fullmakter kan man digitalt ge en annan person rätt att uträtta ärenden på någon annans vägnar.
  • Tjänsten Fullmakter är säker och aktuell. Den kontrollerar rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar i fullmaktsregistret, handelsregistret, föreningsregistret eller befolkningsdatasystemet.
  • Man identifierar sig alltid starkt i e-tjänster som utnyttjar tjänsten Fullmakter.
  • I tjänsten som lanserades 2016 har redan över 20 miljoner fullmakter skapats.
  • Varje månad görs över 7 miljoner fullmaktsjusteringar i tjänsten Fullmakter och antalet ökar kraftigt.
  • Fullmakterna har integrerats i över 140 e-tjänster som utnyttjas av 245 tjänsteleverantörer inom den privata och den offentliga sektorn. Utöver dessa används tjänsten bland annat på alla apotek i Finland.

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Utvecklingschef Mika King, tfn 0295 535 301, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Not all users of the Katso service have introduced Suomi.fi e-Authorizations – the processing of mandate applications will be stepped up until the end of August23.6.2021 15:40:00 EEST | Press release

The Katso service will be discontinued on 31 August 2021. Due to the discontinuation of the Katso service, we will step up the processing of mandate applications throughout the summer. It is advisable to submit the mandate application now and not leave the submittal to a later time as its processing may take as long as 1 to 2 weeks.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum