Digi- ja väestötietovirasto

Alla borde kunna dessa digitala färdigheter

Dela
Varje finländare borde åtminstone kunna använda e-post, sköta sina egna ärenden i digitala tjänster samt använda lösenord och identifiera sig i tjänsterna. Detta framgår av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas rekommendationer för digital kompetens. Rekommendationerna har publicerats som en del av programmet för Veckan för digital kompetens som inleds idag. Temat för veckan är digitalt mod. Digitalt mod behövs för att man i Finland ska kunna övergå till att i första hand erbjuda digitala tjänster.
Rekommendationer för digital kompetens har publicerats som en del av programmet för Veckan för digital kompetens 8.-12.5.2023.
Rekommendationer för digital kompetens har publicerats som en del av programmet för Veckan för digital kompetens 8.-12.5.2023.

Rekommendationerna för digital kompetens (på finska) sammanställer de färdigheter som varje finländare som lever i den digitala tidsåldern ska behärska. Rekommendationerna grundar sig på en utredning som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utförde under hösten och vintern 2022–2023 om vilka digitala färdigheter som är nödvändiga för människor i alla åldrar. De viktigaste färdigheterna är att använda e-post, sköta sina egna ärenden i digitala tjänster samt hantera lösenord och identifiera sig i tjänsterna.

Dessutom upplevde alla åldersgrupper att det är väsentligt att förstå sin egen kompetensnivå och lita på sin förmåga att utveckla sin egen digitala kompetens. Äldre respondenter betonade förståelsen för att man aldrig blir färdig med sin digitala kompetens. De yngre identifierade å sin sida att det finns många väsentliga färdigheter och att de bestäms enligt livssituationen. De unga betonade särskilt betydelsen av färdigheter för välbefinnande och medieläsfärdighet.

Citatet i rekommendationsmaterialet från workshoppen beskriver känslorna om den digitala framtiden hos medborgare i olika åldrar: ”Man kan inte förutsätta att medborgarna kan uträtta ärenden självständigt i tjänsterna innan man kan förutsätta att tjänsteproducenterna producerar användarvänliga och tillgängliga tjänster”.

Digitalisering först, men inte endast

Rekommendationerna för digital kompetens behandlas under den riksomfattande Veckan för digital kompetens som ordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 8–12 maj 2023. Temaveckan ordnas nu för fjärde gången. Huvudtemat för veckan är digitalt mod som uppstår genom samarbete mellan organisationer och människor.

– Vårt ämbetsverk har föreslagit att digital ärendehantering ska bli lagstadgat under den kommande regeringsperioden och det primära sättet att uträtta ärenden för dem som har möjlighet att använda digitala tjänster. För detta behövs digitalt mod. Nivån på de tjänster som erbjuds och den digitala kompetensen måste höjas. Vi kan inte förutsätta att människor använder tjänster som inte fungerar, säger ledande sakkunnig Minna Piirainen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Termen digitalt mod lyftes fram i rapporten Digital kompetens som publicerades hösten 2022. För organisationerna innebär det att man modigt vågar utveckla tjänsterna och ställer människornas vardagsbehov främst, så att tjänster av dålig kvalitet förnyas eller helt förkastas. Likaså innebär det att uppmuntra och erbjuda möjligheter att lära sig nytt. Det digitala modet hjälper oss att klara av den kontinuerliga tekniska förändringen även när det känns lite skrämmande. Digitalt modiga människor vågar försöka och pröva, men medger också att de ibland upplever osäkerhet.

Ett digitalt modigt samhälle stöder utvecklingen av digital kompetens och skapar en miljö som uppmuntrar till kontinuerlig och fördomsfri utveckling av de egna färdigheterna. Ett digitalt modigt samhälle förstår också att det behövs tillräckligt med stöd, inte bara för dem för vilka digitaliseringen inte är möjlig, utan för oss alla som tidvis blir utmanade av den.

Inforuta 

Kom med på Veckan för digital kompetens 8-12 maj 2023

Veckan för digital kompetens erbjuder intressant och aktuellt innehåll samt diskussionsmöjligheter kring ämnet under hela veckan. Liveprogrammet på nätet är öppet för alla måndag och onsdag kl. 9–11.00 och därefter är det möjligt att delta i temadiskussioner på Teams kl. 13–14.00. På fredag startar programmet kl. 9.30 och man kan också delta på plats i Tankehörnan i Helsingfors.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för programmet och det genomförs i samarbete med Sitra, Utbildningsstyrelsen, Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt Södra Finlands klubbhus Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry.

Programmet som uppdateras hela veckan kan läsas på adressen https://dvv.fi/digitaitoviikko

Representanter för medierna är välkomna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att intervjua veckans gäster efter sändningarna (adress: Fågelviksgränden 2 A, 00530 Helsingfors).

Vi erbjuder också medierna möjlighet att streama veckans anföranden i sina egna kanaler.

Om du är intresserad, kontakta dvv.viestinta@dvv.fi

 

 Veckan för digital kompetens

 • Veckan för digital kompetens är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas årliga temavecka för digital kompetens som ordnas för fjärde gången 8–12 maj 2023.
 • Veckans teman per dag är:
  • mångad 8.5.: Digitalt mod är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle 
  • onsdag 10.5.: Mod ger framgång i arbetslivet i den digitala tiden 
  • fredag 12.5.: Digitalisering först, men inte endast 
 • Veckan för digital kompetens är ett avgiftsfritt evenemang som är öppet för alla
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den riksomfattande samordningen av digitalt stöd, verkar som en riksomfattande utvecklare av digitalt stöd och som stödorganisation för producenter av digitalt stöd.
 • Det digitala stödet hör till de åtgärder som främjar likabehandling i Sanna Marins regeringsprogram, med vilka man strävar efter att stärka individernas och samfundens delaktighet i samhället.

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ledande sakkunnig Minna Piirainen
tfn +358 295 535 280, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Bilder

Rekommendationer för digital kompetens har publicerats som en del av programmet för Veckan för digital kompetens 8.-12.5.2023.
Rekommendationer för digital kompetens har publicerats som en del av programmet för Veckan för digital kompetens 8.-12.5.2023.
Ladda ned bild

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

https://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta are being reformed – exceptions to opening hours in June25.5.2023 15:15:00 EEST | Press release

The Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta will be reformed into joint service points in June 2023. The operations will continue in the same facilities as before, but several government agencies will serve in the same customer service facilities in the future.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum