Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Alla offentliga tillställningar förbjuds och användningen av utrymmen begränsas i Egentliga Finland //OBS. Datumet korrigerat!!

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat två nya coronabeslut. Det ena beslutet förbjuder kortvarigt offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Egentliga Finlands område. Dessutom stängs utrymmen för kunder och publik i utrymmen som används för dans, körer och amatörteater samt allmänna utrymmen i köpcentra. Med det andra beslutet förlänger regionförvaltningsverket hälsosäkerhetskraven som har ställts för andra offentliga utrymmen.

I Egentliga Finland förbjuds oberoende av antalet personer alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus 22.-31.12.2021. Dessutom förordnas stängning av utrymmen för kunder, utrymmen för deltagare och väntsalar som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets vistelse som används som dansställen, för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp. Också allmänna utrymmen i köpcentra förordnas att stängas för allmänheten, med undantag för affärslokaler inom detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler. Stängningen av utrymmen grundar sig på 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar och punkterna tre (3) och sex (6) i dess 4 moment.

Det är inte möjligt att undvika begränsningarna genom att använda covidintyg.

Med det andra meddelade beslutet förlänger regionförvaltningsverket hälsosäkerhetskraven som har ställts för andra offentliga utrymmen i Egentliga Finlands område 22–31 december 2021. 

Verksamheten ska i de här utrymmena ordnas så att det är möjligt att förebygga den smittrisk som orsakas av närkontakt mellan deltagare och sällskap. Risken kan minskas exempelvis genom att förutsätta munskyddsanvändning, effektivisera ventilationen, begränsa kundantalet, dela in besökarna i skift eller placera kundplatserna glesare än tidigare.

Aktörer ska utarbeta en skriftlig plan för vilka åtgärder de vidtar för att förhindra den smittrisk som närkontakter mellan kunder eller deltagare innebär. Planen ska hållas framlagd för kunderna och dem som deltar i verksamheten.

I utrymmen för kunder och allmänheten ska dessutom följas de allmänna hygienkraven i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Kraven gäller effektiviserad rengöring av utrymmen och ytor samt möjlighet att rengöra händerna och hålla tillräckligt avstånd.

Mer information

För press och media (be att bli uppringd)

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tilojen terveysturvalliseen käyttöön velvoittavaa päätöstä Kymenlaaksossa, tilojen sulkupäätöstä ja kokoontumisrajoitusta ollaan mahdollisesti lieventämässä ensi viikolla26.1.2022 15:38:37 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella päätöstä, joka velvoittaa laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Lisäksi virasto arvioi koordinaatioryhmän esitystä alueen kokoontumisrajoituksen ja tiettyjen liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan tilojen sulkumääräyksen lieventämisestä.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger en påföljdsavgift för personer som olagligt infört djur till landet – den nya lagen möjliggör en ekonomisk sanktion26.1.2022 11:01:35 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger att påföra en påföljdsavgift för två personer som olagligt infört djur till landet. En sanktion kan i och med den lag som trädde i kraft vid årsskiftet påföras av regionförvaltningsverket eller Tullen för en sådan person eller aktör, som inför ett eller flera djur från EU:s område till Finland utan påkallade intyg och anteckningar.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tilojen sulkupäätökset Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla25.1.2022 16:09:17 EET | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tartuntatautilain mukaisen tilojen sulkupäätöksen (58 g §) Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Sairaanhoitopiirien antamien asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset tilojen sulkemista koskeville rajoituksille eivät tällä hetkellä täyty.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää Kanta-Hämeen tilojen sulkumääräystä, Päijät-Hämeessä sulkupäätöstä yhä välttämätön jatkaa nykyisellään – Uudenmaan tilanne arvioitavana tällä viikolla25.1.2022 15:45:45 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 25.1.2022 jatkopäätöksiä koronarajoituksista Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. Kanta-Hämeessä mm. kuntosalit, uimahallit ja sisäleikkipuistot voidaan avata 27.1.2022. Päijät-Hämeen tilanne on terveydenhuollon kuormituksen kannalta edelleen vaikea ja tiukka sulkupäätös alueella välttämätön. Päijät-Hämeessä jatketaan myös nykyisiä kokoontumisrajoituksia lähiviikkojen ajan. Uudenmaan rajoitustilannetta arvioidaan tämän viikon aikana.

Alueelliset toimijat ovat onnistuneet torjumaan koronaa, totesi Mika Salminen Pohjois-Suomen alueellisessa valmiustoimikunnassa25.1.2022 14:13:30 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 25.1.2022 uudistuneessa kokoonpanossa ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Asiantuntijavieraana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen, joka kiitti alueellisia toimijoita erinomaisesta onnistumisesta koronapandemian torjunnassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston harkinnassa seuraamusmaksu eläimiä laittomasti maahan tuoneille henkilöille – uusi laki mahdollistaa rahallisen sanktion25.1.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee seuraamusmaksun määräämistä kahdelle eläimiä laittomasti maahan tuoneelle henkilölle. Sanktion voi vuodenvaihteessa voimaan tulleen lain myötä määrätä aluehallintovirasto tai Tulli henkilölle tai toimijalle, joka tuo EU:n alueelta Suomeen eläimen tai eläimiä ilman asianmukaisia todistuksia ja merkintöjä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum