Aluehallintovirasto

Alla som reser in i landet via gränsövergångarna i södra Finlands område ska hänvisas till hälsokontroll

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ålägger med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar kommunerna i sin region att ordna hälsokontroll för alla dem som reser in i landet via gränsövergångarna i regionen.

För att förhindra spridningen av coronaviruset ålägger Regionförvaltningsverket i Södra Finland med stöd av 15 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar kommunerna inom sin region att ordna hälsokontroller för alla dem som reser in i landet via gränsövergångarna i regionen.

Regionförvaltningsverkets förelägganden är i kraft under tiden 1.3.2021– 31.3.2021.

Gränsövergångarna inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands region finns i följande områden som omfattas av föreläggandena:

  • i Helsingfors stad (Helsingfors passagerarhamnar i Södra hamnen, Västra hamnen, Skatudden och Nordsjö)
  • i Vanda stad (Helsingfors-Vanda flygplats)
  • inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (gränsövergången i Nuijamaa)
  • inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt (gränsövergången i Vaalimaa).

Alla som reser in i landet hänvisas till coronatest

Den nya virusmutationen utgör ett stort nytt epidemiologiskt hot, och det är ytterst viktigt att effektivt bekämpa dess spridning till Finland. Vid alla gränsövergångar förutsätts att alla som reser in i landet ska ta ett coronatest, om inte personen i fråga presenterar en tillförlitlig utredning som befriar från testet. Regionförvaltningsverket kan på initiativ av kommunen vid behov besluta att det är obligatoriskt att delta i hälsokontrollen.

Kommunerna ansvarar för att ordna hälsokontroller och coronatest inom sina områden, även vid gränsövergångarna. Om det epidemiologiska läget försämras ytterligare måste verksamheten vid gränsövergångarna effektiviseras för att säkerställa att alla som reser in i landet effektivt hänvisas till hälsokontroll vid gränsövergången eller i dess närhet.

Eftersom den nya virusmutationen (SARS-CoV-2 VOC 202012/01) som nyligen upptäckts sprids betydligt snabbare än de tidigare subtyperna av coronaviruset är det för att förhindra spridning av coronaviruset enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finland nödvändigt att ordna hälsokontroller för alla resenärer som anländer via ovan nämnda gränsövergångar.

Tydlig information krävs vid gränsövergångarna

Regionförvaltningsverken påminner kommunerna om att de vid gränsövergångarna och inom sina områden tydligt ska informera passagerarna om hälsosäkerhetsrutinerna.

De kommunala hälsovårdsmyndigheterna ska beakta gällande lagstiftning, lokala förhållanden och tillgängliga resurser när de ordnar hälsokontroller så att verkställigheten av regionförvaltningsverkets föreläggande inte äventyrar ordnandet av annan hälso- och sjukvård.

Mer information

Regionförvaltningsverkets coronarådgivning (mån–fre klockan 8–11.30 och 12.30–16):
tfn 0295 016 666, coronainfo@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum