MaahanmuuttovirastoMaahanmuuttovirasto

Allt fler som fallit offer för människohandel i Finland söker sig till hjälpsystemet

Dela

Personer som fallit offer för människohandel i Finland upptas i hjälpsystemet för offer för människohandel effektivare än tidigare. 48 personer som i Finland befunnit sig i omständigheter som tyder på människohandel godkändes för hjälpsystemet för offer för människohandel 1.1– 30.6.2020.

Under tidigare år har man under motsvarande tidsperiod identifierat betydligt färre personer som fallit offer för människohandel i Finland: 34 personer år 2019, 30 personer år 2018, 16 personer år 2017 och endast 11 personer år 2016.

Det näst vanligaste sättet att söka sig till hjälpsystemet är numera att den som fallit offer för människohandel själv tar kontakt med hjälpsystemet. Personer som fallit offer för människohandel i Finland har anvisats till hjälpsystemet särskilt av Brottsofferjouren, skyddshem och polisen.

Under första delen av 2020 togs sammanlagt 149 nya kunder upp i hjälpsystemet, av vilka 108 är potentiella offer för människohandel eller vittnen och 41 minderåriga barn till dem. Av de nya kunderna hade 56 procent fallit offer för människohandel utanför Finlands gränser. Personer som fallit offer för människohandel utomlands anvisas vanligen till hjälpsystemet av förläggningarna.

Dessa uppgifter framgår av den färska halvårsöversikten över hjälpsystemet för människohandelns offer (på finska).

De flesta fallen innebär ett hot mot personens säkerhet

I Finland har man identifierat flest offer för tvångsarbete. Tvångsarbete har varit vanligast i restaurang- och städbranschen. Dessa två branscher har varit aktuella i hjälpsystemets statistik redan under flera år. Tvångsarbete har även i viss utsträckning förekommit i byggbranschen och på några andra enskilda arbetsplatser.

Tre kunder hade blivit utsatta för tvångsarbete i Finland som minderåriga.

I Finland har man även identifierat en del fall av människohandel som förknippas med sexuellt utnyttjande, särskilt utnyttjande av personer för prostitution, tvångsäktenskap, tvingande till brott samt s.k. benefit fraud-människohandel. Benefit fraud-människohandel behandlas mer ingående i halvårsöversikten.

Dessutom togs tre personer som vittnar i en straffprocess som hänför sig till människohandel upp i hjälpsystemet.

Situationen för en person som blivit utnyttjad i Finland förknippas allt oftare med ett säkerhetshot av någon grad. I vissa fall kan personens säkerhet ha varit utsatt för ett starkt hot. Hjälpsystemet samarbetar med polisen och offrets hemkommun för att skydda offret.

Kundantalen har flerfaldigats

Kunder som fallit offer för människohandel utanför Finland hade oftast utnyttjats för prostitution och näst oftast för tvångsarbete. 24 kunder hade utnyttjats som minderåriga.

En person som utnyttjats utomlands tas upp som kund i hjälpsystemet om hen på grund av att ha fallit offer för människohandel är i behov av hjälpåtgärder. Denna hjälp hänför sig oftast till psykologisk rehabilitering eftersom kunden ofta har blivit utsatt för långvarigt och grovt utnyttjande. Kunderna får också bland annat handledning i frågor om uppehåll i Finland.

Det totala antalet kunder i hjälpsystemet är per 30.6.2020 högre än någonsin tidigare. Av de 804 kunderna är 610 potentiella offer för människohandel och 194 minderåriga barn till dem.

Under de senaste åren har antalet kunder nästan trefaldigats. I slutet av juni för ett år sedan omfattades 587 personer av dessa tjänster. 30.6.2018 var den motsvarande siffran 379 och 30.6.2017 endast 269.

Fakta: Vad gör hjälpsystemet för offer för människohandel?

  • Hjälpsystemet för offer för människohandel har till uppgift att hjälpa personer som fallit offer för människohandel, deras minderåriga barn samt personer som medverkar i utredningen av människohandelsbrott. Det hjälper likvärdigt såväl finska som utländska offer för människohandel.
  • Hjälpsystemet för offer för människohandel erbjuder kunderna rådgivning och handledning, socialtjänster, hälsovårdstjänster, mottagningspenning eller utkomststöd, trygg inkvartering samt tolk- och översättningstjänster.
  • Om kunden vill återvända till sitt hemland får hen stöd för frivillig återresa.
  • Dessutom får kunden lagstadgad rättshjälp och juridisk rådgivning.
  • Hjälpsystemet verkar vid Joutseno förläggning och har tre verksamhetsställen i Finland (Villmanstrand, Helsingfors och Uleåborg). Från och med 1.8.2020 har hjälpsystemet verksamhet även i Tammerfors.
  • Hjälpsystemet för offer för människohandel har varit verksamt sedan 2006. Det är en del av Migrationsverket och lyder under inrikesministeriet.
  • Hjälpsystemet upprätthåller den nationella webbplatsen ihmiskauppa.fi/sv samt en jourhavande infotelefon på numret 02954 63 177 som betjänar dygnet runt.
  • Rekommendationen är att man hänvisar till hjälpsystemet med namnet Hjälpsystemet för offer för människohandel eller hjälpsystemet.
  • Mer information om verksamheten finns på webbplatsen www.ihmiskauppa.fi/sv

www.manniskohandel.fi/sv

Nyckelord

Kontakter

Jari Kähkönen, direktör, tfn 029 54 63 210, jari.kahkonen@migri.fi

Terhi Tafari, överinspektör, tfn 029 54 63 240, terhi.tafari@migri.fi (på semester fr.o.m. 16.7.)

Länkar

Om

Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttovirasto
PL 10
00086 Maahanmuuttovirasto

Puh. 0295 430 431 (vaihde/switchboard))http://www.migri.fi

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande.

Följ Maahanmuuttovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maahanmuuttovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum