Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Alternativen till lösningar i lokaliseringsplanen för stamväg 63 på avsnittet Ena - Kaustby presenteras i virtuellt möte för allmänheten

Dela

De nuvarande utmaningarna som gäller trafiksäkerheten, resetiden och trafikens smidighet längs stamväg 63 koncentreras i huvudsak till Kronoby kommuns område. I den lokaliseringsplan som för närvarande utarbetas försöker man finna sträckningar och åtgärder för att höja kvalitetsnivån på det problematiska vägavsnittet så att det bättre ska motsvara de avsnitt som tidigare förbättrats längs vägen i Evijärvi och Kaustby.

Karta över alternativa lösningar enligt lokaliseringsplanen. Den nuvarande vägsträckningen är märkt med svart och de nya alternativen med blått och rött.
Karta över alternativa lösningar enligt lokaliseringsplanen. Den nuvarande vägsträckningen är märkt med svart och de nya alternativen med blått och rött.

Under våren 2021 har nuläget och problemen längs det krokiga stamvägsavsnittet mellan Ena och Kaustby analyserats. På basis av utredningarna har det tagits fram alternativ för att utveckla vägavsnittet: vägen kan förbättras enligt nuvarande sträckning eller så kan en ny sträckning av god kvalitet byggas i stället. Som alternativ till en ny vägsträckning har undersökts en längre uträtning samt kortare uträtningar vid byarna. Konsekvenserna och ekonomin för alternativen har utretts i enlighet med Trafikledsverkets anvisningar för projektbedömning.

För att presentera och diskutera de alternativa lösningarna ordnas ett virtuellt möte som är öppet för allmänheten på onsdag 1.9.2021 kl. 18. Genom att klicka på länken öppnas mötet direkt i webbläsaren.

Anslut till Microsoft Teams mötet (teams.microsoft.com)

Mötet för allmänheten är tvåspråkigt och materialet finns tillgängligt på förhand fr.o.m. 28.8.2021 på projektets webbsidor (vayla.fi). Materialet finns framme till 12.9.2021.

Under mötet är det möjligt att ge respons för att utveckla alternativen. Även efter mötet är kan man lämna in fritt formulerade åsikter till planeringskonsulten. Responsen som lämnas in senast 12.9.2021 beaktas i beslutsfattandet vid projektgruppens följande möte. Respons som lämnas in senare beaktas i mån av möjlighet vid slutförandet av utredningen.

Fritt formulerad respons skickas in till planeringskonsulten: A-Insinöörit Civil Oy, Teemu Kuittinen, Puutarhakatu 10, 33210 Tammerfors eller fornamn.efternamn@ains.fi.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten (beställare av arbetet)
Timo Liljamo
Ledande trafiksystemsexpert
Tfn 029 502 7796
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

A-Insinöörit Civil Oy (planeringskonsult)
Juha Vehmas
Projektchef
Tfn 0400 178 926
förnamn.eftternamn@ains.fi

Bilder

Karta över alternativa lösningar enligt lokaliseringsplanen. Den nuvarande vägsträckningen är märkt med svart och de nya alternativen med blått och rött.
Karta över alternativa lösningar enligt lokaliseringsplanen. Den nuvarande vägsträckningen är märkt med svart och de nya alternativen med blått och rött.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för batterimaterialfabriken i Vasa (Österbotten)16.9.2021 10:36:04 EEST | Tiedote

Johnson Matthey planerar att bygga en katodmaterialfabrik i Långskogens storindustriområde i Vasa. Fabrikens primära produkt är katodmaterial, som marknadsförs under namnet eLNO® och används i batterier för den nya generationens elbilar. I det pågående förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) är den planerade produktionskapaciteten i projektet 30 000 ton per år.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Vaasan akkumateriaalitehtaan YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)16.9.2021 10:36:03 EEST | Tiedote

Johnson Matthey suunnittelee katodimateriaalitehdasta Vaasan Laajametsän suurteollisuusalueelle. Tehtaan ensisijainen tuote on katodimateriaali, markkinointinimeltään eLNO®, jota valmistetaan käytettäväksi uuden sukupolven sähköajoneuvojen akuissa. Meneillään olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) hankkeen suunniteltu tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa.

Työstä hyvinvointia ja kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle -hanke on käynnistynyt13.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Hanke on osa valtakunnallista TYÖ2030-kehittämisohjelmaa ja sen rahoittaa Työterveyslaitos. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.7.2022. Sen toteuttajana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä muun muassa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Kauppakamarin, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskuntayhtymä SEDUn kanssa. Hankkeeseen on nimitetty työelämänvalmentajaksi Ari Koivuniemi.

Program ordnas för hela familjen om vattenvisionen för Lappfjärds å-Storå (landskapen i Österbotten)10.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Syftet med visionsarbetet är att förbättra områdets dragningskraft och näringar samt att få lokalinvånarna och olika branschaktörer att delta i vården och utvecklingen av det gemensamma vattendraget. Vattenvisionen för samman områdets invånare och olika branschaktörer samt gör det möjligt att skapa en gemensam vision för avrinningsområdet. I anslutning till temat kan man nu besöka den ambulerande fotoutställningen i områdets bibliotek och bege sig ut på äventyr längs vattendragen.

Lapväärtin-Isojoen vesivision tiimoilta järjestetään ohjelmaa koko perheelle (Pohjalaismaakunnat)10.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Visiotyön tavoitteena on parantaa alueen vetovoimaisuutta ja elinkeinoja, sekä osallistaa paikallisia asukkaita ja eri alojen toimijoita yhteisen vesistön hoitoon ja kehittämiseen. Vesivisio tuo yhteen alueen asukkaat ja eri alojen toimijat, sekä mahdollistaa yhteisen vision luomisen vesistöalueelle. Tähän teemaan liittyen on nyt mahdollisuus käydä katsomassa alueen kirjastoissa kiertävää valokuvanäyttelyä sekä lähteä seikkailemaan alueen vesistöjen äärelle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum