Altum Technologies Oy

Altum Technologies och Nippon Steel Engineering tillkännager deras smart rengörings service, i tillägg har Altum Technologies säkrat nästa stegs tillväxtfinansiering

Dela

Altum Technologies Oy (VD: Matias Tainela, huvudkontor i Helsingfors Finland, nedan “Altum”) och Nippon Steel Engineering Co., Ltd. (VD: Yukito Ishiwa, huvudkontor i Tokyo, Japan, nedan “NSE”) meddelar om samarbete att lansera ny smart rengörings service.

Med ultraljuds teknologi som kontrolleras med software kan rör och annan industriell utrustning rengöras.
Med ultraljuds teknologi som kontrolleras med software kan rör och annan industriell utrustning rengöras.

Denhär nya servicen hjälper process industrin att rengöra och förhindra beglägning på insidan av industriella applikationer och rör genom att använda med mjukvara kontrollerad ultraljuds teknologi. Båda företagen har undertecknat ett lisensierings avtal av Altum’s ZPD teknologi för att göra smart rengöring service tillgånglig för olika industrier i Japan som t.ex. energi, petrokemi, papers industrin, och många andra industrier.

Altum och NSE kombiner resurser för att förse en ultraljuds lösning som inte enbart är kraftfull men också effektiv för stora och olika typs industriell process utrustning och enheter. Från och med nu behöver inte företag lida av nedsmutsning och de olika problem som uppstår av det som, förlorad produktion och kapacitets bortfall.

Det är beräknat att den marknad som denna smart rengörings sevice kan nå, är uppskattningsvis värd 1,5 miljarder euro i Japan. Altum och NSE fortsätter att utveckla marknaden till nya höjder.

Målet med Altum och NSE sammarbete är inte enbart att hämta fördelar till industrin men också för hela planeten eftersom CO2 utsläppen kan minskas från producerande industry anläggningar. Utöver detta där det idag används giftiga kemikalier för att rengöra utrustning är syfte för Altum och NSE att helt eliminera eller minska på användningen av dem som används för rengöring av produktions processer. Altum och NSE ultraljuds service betjänar som ett verktyg som aldrig tidigare förekommit för att bekämpa klimatförändringen och hjälpa företag att möta flera av de mål som FN satt upp som hållbara utvecklingsmål.

Altum har också säkrat ny finansiering för den kommande tillväxten från LähiTapiola försäkrings bolag, Tesi (Finnish Industry Investment Ltd) och Maki.vc.

Altum levererar ZPD servicen globalt till process industrien för att bidra till energi effektiva fabriker. Genom bred användning av Altum teknologi kan belastningen på miljön minskas och bidra till ett koldioxid neutral samhälle i framtiden.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta

Bo Malmberg
Styrelseordförande och medgrundare
+358 40 515 6373

Altum Technologies Oy
Helsingfors, Finland

Bilder

Med ultraljuds teknologi som kontrolleras med software kan rör och annan industriell utrustning rengöras.
Med ultraljuds teknologi som kontrolleras med software kan rör och annan industriell utrustning rengöras.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Altum Technologies Oy
Altum Technologies Oy
Eteläranta 8
00130 HELSINKI

http://www.altumtechnologies.com