Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Aluehallintovirasto antoi Verohallinnolle huomautuksen Palkka.fi-palvelun saavutettavuuspuutteista, myös Espoon ylläpitämän sivuston saavutettavuudessa merkittäviä ongelmia

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle on kanneltu saavutettavuuspuutteista pientyönantajille tarkoitetussa Verohallinnon Palkka.fi-palvelussa ja vammaisille henkilöille suunnatussa Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen sivustossa, josta vastaa Espoon kaupunki. Aluehallintovirasto on antanut Verohallinnolle huomautuksen ja kiinnittänyt Espoon kaupungin huomiota saavutettavuusvaatimuksiin. Digipalvelulaki velvoittaa viranomaisia siihen, että digitaaliset palvelut täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

Palkka.fi-palvelu ei täytä digipalvelulain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia, ja palvelun saavutettavuus on lähes kaikilta osin heikkoa tai olematonta. Palvelu on Verohallinnon lakisääteinen tehtävä ja suunnattu pientyönantajille, kuten pienyrityksille, kotitalouksille, seuroille ja yhdistyksille. Verohallinto suunnittelee korjaavansa saavutettavuuspuutteet vasta silloin, kun palvelua muutenkin joskus tulevaisuudessa uudistetaan. Tämä ei ole aluehallintoviraston näkemyksen mukaan lainmukaista. 

Saavutettavuusvaatimuksista voi lain mukaan poiketa kohtuuttoman rasitteen vuoksi, mutta vain väliaikaisesti ja vain jossain osassa palvelua. Verohallinto on vedonnut Palkka.fi-palvelun osalta kohtuuttomaan rasitteeseen, mutta palvelu on lähes kokonaisuudessaan ei-saavutettava. Myöskään väliaikaisuuden määritelmä ei aluehallintoviraston mukaan täyty, koska rahoitus ja aikataulu saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi eivät ole varmistuneet. 

Verohallinto ei myöskään ole tehnyt laissa vaadittua kokonaisarviota siitä, onko Palkka.fi-palvelun tapauksessa kohtuuttomalle rasitteelle lain mukaiset edellytykset. 

”Hyvin usein vedotaan siihen, että digitaalisen palvelun tekeminen saavutettavaksi aiheuttaa kustannuksia”, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikön päällikkö Viena Rainio. ”Laki kuitenkin edellyttää, että palvelua tarjoava viranomainen huomioi myös esimerkiksi vammaisten henkilöiden mahdollisuudet ja tarpeet käyttää kyseistä digitaalista palvelua. Kun palveluista tehdään saavutettavia, yhä useampi ihminen voi asioida itsenäisesti. Tällä tavoin saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta, lisää osallisuutta ja myös vähentää yhteiskunnan kustannuksia.” 

Aluehallintoviraston huomautuksen mukaan Verohallinnon tulee tehdä suunnitelma saavutettavuuden takaamiseksi ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Palkka.fi-palvelu vastaisi digipalvelulain saavutettavuusvelvoitteita. Samalla kohtuutonta rasitetta voidaan arvioida uudelleen, mutta arvio on tehtävä kattavammin ja kokonaisvaltaisemmin. 

Huomautus on aluehallintoviraston keinovalikoimasta ankarin tapa puuttua kantelun perusteella havaittuun lainvastaiseen toimintaan.  

”Huomautuksia on annettu esimerkiksi silloin, jos digitaalisessa palvelussa on ollut vakavia saavutettavuuspuutteita eikä niiden korjaamiseksi ole ryhdytty riittäviin toimiin”, kertoo saavutettavuuden valvonnan yksikön lakimies Elisa Kotiniemi. 

Myös Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen tilaussivustolla puutteita – aluehallintovirasto kiinnittää Espoon kaupungin huomiota saavutettavuusvaatimuksiin 

Aluehallintovirastolle tehtyjen kanteluiden mukaan myöskään Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen tilaussivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia eivätkä esimerkiksi näkövammaiset henkilöt pysty käyttämään sitä ruudunlukijalla. Aluehallintoviraston ratkaisun mukaan Espoon kaupungin on erityisen olennaista taata Kulkukeskuksen sivuston saavutettavuus, koska palvelu on suunnattu vammaisille henkilöille.

Aluehallintovirasto testasi Kulkukeskuksen tilaussivuston saavutettavuutta pistokoemaisesti ja havaitsi palvelussa saavutettavuuspuutteita, joita Espoon kaupunki ei ollut aluehallintovirastolle toimittamansa selvityksen mukaan itse havainnut.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan kaupunki ei ollut varmistunut riittävästi siitä, täyttääkö palvelu lain edellyttämät saavutettavuusvaatimukset. Aluehallintovirasto kehotti kaupunkia tekemään kattavan arvion Kulkukeskuksen saavutettavuudesta ja toteuttamaan sen perusteella tarvittavat toimenpiteet saavutettavuuden edistämiseksi.

”Kulkukeskuksen osalta päädyimme astetta lievempään hallinnolliseen ohjaukseen, koska Espoon tavoite oli ollut hankkia saavutettava palvelu”, kertoo Kotiniemi. ”Korostamme, että vastuu saavutettavuudesta ei kuitenkaan poistu sillä, että palvelua tarjoava viranomainen sanoo olevansa tietämätön puutteista. Jokaisen viranomaisen on syytä varmistaa oman saavutettavuusosaamisensa riittävyys.” 

Aluehallintovirasto voi jopa määrätä uhkasakon saavutettavuuspuutteiden vuoksi

Digipalvelulaki, jossa saavutettavuusvelvoitteet kuvataan, tuli voimaan 1.4.2019. Lain taustalla on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi, ja lisäksi taustalla vaikuttaa YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Yleissopimus korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Digipalvelulain yhtenä tavoitteena on tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa normaalia viranomaistoimintaa. 

”Digipalvelulain ajatuksena on, että viranomaiset ottaisivat saavutettavuuden huomioon verkkosivustoissaan ja sovelluksissaan kaikissa vaiheissa jo alusta alkaen, jotta palveluita voisi käyttää itsenäisesti suurempi joukko ihmisiä”, kertoo Kotiniemi. 

Huomautusten antamisen ja huomion kiinnittämisen lisäksi aluehallintovirasto voi erikseen ottaa digitaalisia palveluja osaksi valvontaohjelmaansa. Valvonnan perusteella aluehallintovirasto voi määrätä toimijan tekemään palvelun saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi ja tarvittaessa tehostaa määräystä uhkasakolla. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa koko Suomessa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta ja antaa neuvontaa ja ohjeita saavutettavuudesta. Saavutettavuuden huomiointi edistää ihmisten yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoa: 

Medialle: 

Elisa Kotiniemi, lakimies, 0295 016 061
saavutettavuuden valvonta 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Poikkeusoloissa luotettavan ja selkeän mediaviestinnän merkitys on keskeinen – rokotuskattavuuden nousua edesautettava kaikin keinoin20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 16.9.2021. Kokouksessa päivitettiin alueen tilannekuva koronan ja muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Yleisradion turvallisuuspäällikkö Jyrki Guttorm kertoi valmiustoimikunnalle Ylen roolista poikkeusolojen viestinnän varmistajana.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: Tillförlitlig och tydlig mediekommunikation är av central betydelse under undantagsförhållanden – en ökning av vaccinationernas omfattning ska främjas på alla sätt20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 16.9.2021. Under mötet uppdaterades den regionala lägesbilden beträffande coronan och andra aktuella observationer. Rundradions säkerhetschef Jyrki Guttorm berättade för beredskapskommittén om Yles roll som kommunikatör under undantagsförhållandena.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Tampereen kaupungin turvaamaan Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon asiakasturvallisuuden ja laadun välittömästi20.9.2021 15:18:09 EEST | Tiedote

Määräyksen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.9.2021 kotihoidon epäkohdista huomautuksen Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kotihoidon toiminnasta vastaaville johtaville viranhaltijoille vastaisen toiminnan varalle. Aluehallintovirasto jatkaa alueiden kotihoidon valvontaa ja tekee asiasta myöhemmin lisäselvityspyynnön Tampereen kaupungille.

Yhteistyökokous lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyn varmistamiseksi Kuopiossa - aluehallintovirasto jatkaa valvontaa20.9.2021 13:20:12 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjesti yhteistyökokouksen Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle. Yhteistyössä palvelujen järjestämiseksi Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on ollut merkittäviä ongelmia, ja hoitoon pääsyssä on ollut pitkiä viiveitä.

Tieto lainsäädännön muutoksesta ei ole mennyt perille – erityisesti rakennusalan pienyrityksissä puutteita syöpävaaran torjunnassa20.9.2021 00:00:00 EEST | Tiedote

Suomessa todetaan vuosittain noin tuhat työperäistä syöpää. Lainsäädännön muutos, jolla pyritään suitsimaan syöpävaaralliselle pölylle altistumista työpaikalla, astui voimaan vuoden 2020 alussa. “Työperäisiä sairauksia aiheuttavat altistumiset kemiallisille ja biologisille tekijöille. Suurimpia ammattitautialtisteita ovat mineraalipölyt, kuten asbestit, kvartsi, talkki ja sementti”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Lain voimaantulon jälkeen työsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yli eri toimialojen 700 työpaikkaa, joista yli 90 prosentissa uuden asetuksen noudattamisessa oli huomauttamista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme