HSY

Ämmässuo 30 vuotta - kaatopaikasta kiertotalouden edelläkävijäksi

Jaa

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus täyttää 30 vuotta 1. syyskuuta. Olemassaolonsa aikana Ämmässuo on muuttunut kaatopaikasta kiertotalouden edelläkävijäksi, joka jalostaa jätettä uusiksi tuotteiksi. Koko ajan toiminnan keskiössä on ollut ympäristön suojeleminen.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus aloitti toimintansa yhdyskuntajätteen kaatopaikkana 1.9.1987. Viime vuosien aikana jätteenkäsittelykeskus on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Tänä päivänä Ämmässuo on kiertotalouden edelläkävijä ja moderni ekoteollisuuskeskus, jossa jalostetaan materiaalivirtoja uusiksi tuotteiksi.

- Jätteen hyötykäytön lisääminen, energia- ja resurssitehokkuus sekä ympäristön tilan parantaminen ovat globaalisti merkittäviä teemoja, joihin HSY on vahvasti sitoutunut. Näitä arvoja olemme pyrkineet noudattamaan myös Ämmässuolla sen koko historian ajan, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalveluiden toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Jo rakentamisvaiheessa Ämmässuolla huomioitiin ympäristön suojeleminen muun muassa tarkkaan suunnitellulla pohjan eristämisellä. 2000-luvulle tultaessa jätteenkäsittelyn piti mukautua entistä tiukempien säädösten mukaiseksi. Uusi edistyksellinen kaatopaikka korvasi vanhan loppuvuodesta 2007.

Yksi merkittävä teko oli ilmastonmuutosta aiheuttavan kaatopaikkakaasun keräyksen aloittaminen jo 1990-luvulla. Aluksi kerätty kaasu poltettiin soihduissa. Vuodesta 2004 alkaen se johdettiin kaukolämmön tuotantoon Kivenlahden voimalaitokseen.

- Vuonna 2010 avasimme Ämmässuolle yhden Euroopan suurimmista kaatopaikkakaasun hyötykäyttölaitoksista. Ämmässuon oma kaasuvoimala tuottaa kaiken alueella tarvittavan sähkön ja lämmön. Tuotantomäärä vastaa 5000 omakotitalon sähköntarvetta, kertoo HSY:n jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo.

Iso askel kohti kiertotaloutta otettiin jo vuonna 1993, kun käynnistettiin biojätteen käsittely ja erilliskeräys Pohjois-Helsingissä. Viisi vuotta myöhemmin keräys kattoi koko pääkaupunkiseudun. Tällä hetkellä Ämmässuolla käsitellään noin 50 000 tonnia biojätettä vuodessa biokaasuksi ja kompostimullaksi. Biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä uudessa biokaasuvoimalassa. 

Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä väheni vuosi vuodelta jätteen lajittelu- ja hyödyntämismahdollisuuksien lisääntyessä, kunnes vuonna 2014 Vantaalle avattu jätevoimala lopetti sekajätteen viemisen Ämmässuolle kokonaan. Alueen käytön pääpaino siirtyi loppusijoittamisesta jätteen jalostamiseen ja hyödyntämiseen.

Ekomo on moderni kiertotalouden keskittymä

Tänä päivänä Ämmässuo tunnetaan ekoteollisuuskeskuksena, Ekomona, joka on moderni jätehuollon ja kiertotalouden risteyskohta, jossa yritykset ja muut toimijat kehittävät uusia ratkaisuja kiertotalouteen sekä tekevät yhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa.

- Etsimme aktiivisesti uusia tapoja hyödyntää aiemmin kaatopaikalle päätyneitä jätteitä.  Jalostamme niistä uusia tuotteita, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi maanrakentamisessa. Tavoitteenamme on, että alueen toimijat hyötyvät toistensa resursseista, kuten materiaalivirroista, energiasta ja osaamisesta. Tällöin jätteiden syntyminen minimoidaan ja alueella tuotettua energiaa käytetään tehokkaasti. Alueella on myös hyvät mahdollisuudet tutkimus- ja kehitystoimintaan, Inkinen toteaa.

HSY tutkii muun muassa puhdistamolietteen uusia ja innovatiivisia hyödyntämismenetelmiä. HSY selvittää myös, miten orgaanisia jätteitä ja jätevoimalan kuonia voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin. Jätteen laatua ja määrää tutkitaan säännöllisesti lajittelututkimuksilla ja alueelle tulevat jätevirrat on mallinnettu materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Uusiutuvan energian tuotantoa pyritään lisäämään jatkuvasti, ja alueella kiinnitetään erityistä huomiota energiatehokkuuteen.

NCC Industry Oy käsittelee kivilouhetta Blominmäen jätevedenpuhdistamon työmaalta, ja se avasi muun muassa kierrätysasfalttia raaka-aineena käyttävän asfalttiaseman. Delete Finland Oy valmistaa rakennusten purkamisessa tai betoniteollisuudessa syntyvästä betoni- ja tiilijätteestä uusiokiviainesta. Tarpaper Recycling Finland Oy välivarastoi Ämmäsuolla kattohuopajätettä. Kekkilä Oy käsittelee ja jatkojalostaa kompostia.

- Ämmässuo tulee tulevaisuudessa olemaan merkittävä kiertotalouden keskittymä, jossa HSY ja alalla toimivat yritykset tekevät monipuolista yhteistyötä ja toteuttavat teollisten symbioosien tunnusmerkit täyttävää toimintaa. Hankkeita suunnitellaan koko ajan, Kouvo kertoo tulevaisuuden visioista.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, puh. 045 6357 741, raimo.inkinen@hsy.fi (tavoitettavissa to 31.8. klo 9.00–10.00 ja jälkeen klo 16.00).

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, puh.
040 8681 048,  petri.kouvo@hsy.fi (tavoitettavissa klo 12.30 saakka ja jälkeen klo 16.00).

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus: www.hsy.fi/ammassuo

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY auttaa asukkaita toimimaan paremman ympäristön puolesta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HSY

Älä ole Trash Test Dummy – vie maalit ja öljyt vaarallisen jätteen keräykseen maksutta!18.9.2017 09:30Tiedote

HSY selvitti vuonna 2016 pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaiden näkemyksiä jätteiden lajittelusta. Kyselyn mukaan vain vähän yli puolet 18–25-vuotiaista kertoo lajittelevansa vaaralliset jätteet aina tai melko usein. Vanhemmissa ikäryhmissä, esimerkiksi 39–45-vuotiaiden kohdalla, näin toimii yli 70 % vastaajista. Kyselyyn vastasi 1012 pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukasta, ja sen toteutti Innolink Research.

HSY:n hallituksen kokous 25.8.201725.8.2017 11:21Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen päätökset 25.8.2017 Hallitus päätti muun muassa Blominmäen viemäritunneleiden rakenteiden ja rakennelmien sijoittamisesta Suomenojan puhdistamon alueelle ja nimetä jäsenkuntien asiantuntijajäsenet hallituksen kokouksiin. Hallitus valitsi Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakan tarjoajiksi seuraavat urakoitsijat: ‒ YIT Rakennus Oy‒ Lemminkäinen Infra Oy ‒ Ryhmittymä: Skanska Infra Oy ja Skanska Talotekniikka Oy. Jätteiden keräys- ja kuljetustöiden urakoitsijoiksi valittiin seuraavat toimijat:‒ vaihtolavojen kuljetus ja tyhjennys koko HSY:n toimialueella Lassila & Tikanoja Oyj‒ sekajätteiden keräys ja kuljetus nosturityönä Espoossa ja Kirkkonummella Remeo Oy, Helsingissä, Vantaalla ja Helsingissä Tumik Oy‒ biojätteen keräys ja kuljetus nosturiautotyönä koko HSY:n toimialueella Remeo Oy ‒ sekajätteen keräys ja kuljetus takakuormaustyönä koko Kirkkonummella Renonorden Oy. Hallitus jätti pöydälle vesihuollon kehit

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 25.8.201724.8.2017 14:52Tiedote

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 25.8.2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 25.8.2017 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessahttp://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsy01/kokous/TELIMET.HTM Hallitus päättää muun muassa Blominmäen viemäritunneleiden rakenteiden ja rakennelmien sijoittamisesta Suomenojan puhdistamon alueelle, hyväksyä osaltaan vesihuollon kehittämissuunnitelman vuosille 2017-2028 sekä nimetä jäsenkuntien asiantuntijajäsenet hallituksen kokouksiin. Hallitus päättää seuraavista hankinnoista:- Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakan tarjoajien valinta- jätteiden keräys- ja kuljetustöiden urakoitsijoiden valinta. HSY tiedottaa kokouksen jälkeen Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakan tarjoajien valinnasta. Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä em. osoitteessa perjantaina 25.8.2017. Ystävällisin terveisinHelsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymäviestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahta

HSY:n uusi hallitus ja tarkastuslautakunta on valittu22.8.2017 08:30Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 21.8.2017 HSY:n uuden hallituksen ja tarkastuslautakunnan nelivuotiskaudeksi 2017-21. Toimielinten kokoonpano määräytyy HSY:n perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien asukaslukujen ja kunnallisvaalien tuloksen perusteella. Kokoonpanossa on otettu huomioon myös sukupuolten välinen tasa-arvo. Hallituksen puheenjohtajaksi helsinkiläinen Mia Nygård (kok.) Hallitus vastaa kuntalain mukaisesti HSY:n hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus valvoo HSY:n etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa. Se myös edustaa HSY:tä työnantajana ja vastaa henkilöstöpolitiikasta. Lisäksi hallitus vastaa HSY-konsernin omistajaohjauksesta. Hallitus koostuu 14 varsinaisesta jäsenestä, jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä seitsemän on Helsingistä, kolme Espoosta, kolme Vantaalta ja yksi Kauniaisista. Hallituksen jä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme