ELY-keskukset

Amursömnfisk påträffad i Finland – förbjudet att sprida den invasiva främmande arten

Dela

Den invasiva arten amursömnfisk (Perccottus glenii) har för första gången påträffats i Finland. De första amursömnfiskarna upptäcktes i slutet av sommaren i en tjärn i Egentliga Finland, dit de hade hamnat med människans hjälp. Amursömnfisken orsakar ingen fara för människor, men den utgör ett hot för inhemska vattenlevande organismer. Arten klassificeras som en invasiv främmande art inom hela EU och dess spridning ska förhindras.

Amursömnfisken är en abborrliknande art, som kan bli upp till 25 cm lång. Den är en kraftigt byggd fisk med relativt stor mun. De oparade fenorna har ränder, och på vardera sidan av huvudet, vid ögonen, löper mörka strimmor. Arten är tålig och kan klara sig även om vattnet fryser till botten. Bild Sanna Kuningas, Luke
Amursömnfisken är en abborrliknande art, som kan bli upp till 25 cm lång. Den är en kraftigt byggd fisk med relativt stor mun. De oparade fenorna har ränder, och på vardera sidan av huvudet, vid ögonen, löper mörka strimmor. Arten är tålig och kan klara sig även om vattnet fryser till botten. Bild Sanna Kuningas, Luke

Amursömnfisken härstammar från nordöstra Kina, norra delen av Koreahalvön och ryska Fjärran Östern. Arten lever främst i små vattendrag, som tjärnar och insjöar. Människan har spridit arten till nya områden i Ryssland och även till Centraleuropa. Därefter har den fortsatt sprida sig kraftigt i Europa. De närmaste observationerna hittills har varit från Estland och östra Finska viken på ryskt område.

”Den första observationen av amursömnfisk rapporterades av en medborgare. Medborgarobservationer spelar en viktig roll i bekämpningen av främmande arter. Eventuella observationer kan lämnas via webbplatsen vieraslajit.fi, inkludera gärna ett fotografi, säger specialforskare Sanna Kuningas vid Naturresursinstitutet.

 Amursömnfisken tål även krävande förhållanden (t.ex. eutrofierade och syrefattiga vatten) och har dessutom hög reproduktionspotential. Den är en effektiv jägare, som kan ha en stor negativ påverkan särskilt på groddjur som lever i samma vattendrag. Amursömnfisken konkurrerar om habitat och näring med andra fiskarter.

”Vi håller på att undersöka vilka fortsatta åtgärder upptäckten av amursömnfisk kräver”, säger fiskeribiolog Juhani Salmi vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Eftersom amursömnfisken introducerats till tjärnen avsiktligt, går man inte ut i offentligheten med dess läge. Amursömnfisken klassificeras som en invasiv främmande art inom hela EU. Det är förbjudet enligt lag att importera, använda och släppa ut amursömnfisken i naturen(lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter 1709/2015, strafflagen 1889/39).

Med främmande arter avses växter, djur eller andra organismer som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområdet. Några av de främmande arter som sprider sig till nya områden visar sig vara invasiva, det vill säga skadliga. En invasiv främmande art hotar den biologiska mångfalden eller ekosystemtjänsterna.

Mer information lämnas av

Sanna Kuningas, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6026, fornamn.efternamn@luke.fi

Juhani Salmi, fiskeribiolog, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 023 026, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Amursömnfisken är en abborrliknande art, som kan bli upp till 25 cm lång. Den är en kraftigt byggd fisk med relativt stor mun. De oparade fenorna har ränder, och på vardera sidan av huvudet, vid ögonen, löper mörka strimmor. Arten är tålig och kan klara sig även om vattnet fryser till botten. Bild Sanna Kuningas, Luke
Amursömnfisken är en abborrliknande art, som kan bli upp till 25 cm lång. Den är en kraftigt byggd fisk med relativt stor mun. De oparade fenorna har ränder, och på vardera sidan av huvudet, vid ögonen, löper mörka strimmor. Arten är tålig och kan klara sig även om vattnet fryser till botten. Bild Sanna Kuningas, Luke
Ladda ned bild
I tjärnen påträffades också mängder av yngel av amursömnfisk. Bild Sanna Kuningas, Luke
I tjärnen påträffades också mängder av yngel av amursömnfisk. Bild Sanna Kuningas, Luke
Ladda ned bild

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Talent Boost Summit esittelee palveluita, jotka tukevat kansainvälisiä rekrytointeja ja vahvistavat Suomen vetovoimaa17.11.2022 07:30:00 EET | Tiedote

Talent Boost Summit on valtakunnallinen yrityksille ja sidosryhmille suunnattu tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa. Kyseessä on kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja monimuotoisten työyhteisöjen kehittämiseen keskittyvä tapahtuma, jonka pääpaino on hyviksi todetuissa käytänteissä ja tarjolla olevissa palveluissa.

En ny guide har publicerats till stöd för dikningar och vattenrestaureringsprojekt11.11.2022 10:11:09 EET | Tiedote

Guiden ”Vesitalousisännöitsijän opas” (guide för vattenhushållningsdisponenter) har utarbetats i brett samarbete och riktas i synnerhet till disponenter, men också andra som ansvarar för dikningsprojekt eller vattenrestaureringsprojekt har nytta av den. Guiden innehåller konkreta anvisningar om bland annat dikningssammanslutningen och dess förvaltning, en översikt över dikning och juridiska synpunkter på torrläggning av mark samt grundläggande information om planering och genomföring av dikning och möjligheterna att få finansiering för ändamålet.

Uusi opas avuksi ojituksiin ja vesistökunnostushankkeisiin11.11.2022 10:11:07 EET | Tiedote

Laajana yhteistyönä valmistunut ”Vesitalousisännöitsijän opas” on suunnattu erityisesti isännöitsijöille, mutta myös muille ojitushankkeista tai vesistökunnostushankkeista vastaaville. Opas on konkreettinen ohjeisto, jossa kerrotaan muun muassa ojitusyhteisöstä ja sen hallinnosta, annetaan katsaus ojitukseen ja maankuivatuksen oikeudellisiin näkökohtiin sekä perustietoa ojituksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja avustusmahdollisuuksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum