Vasa Elektriska Ab

Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo

Dela

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt sig under de senaste åren. För bobygget ansvarade föreningen Havsörnar i Österbotten.

Det konstgjorda boets bas har övertäckts med ris. Bild: Havsörnar i Österbotten rf.
Det konstgjorda boets bas har övertäckts med ris. Bild: Havsörnar i Österbotten rf.

Vid val av boplats säkerställde föreningen att miljön var typisk för havsörnen, att trädet lämpar sig för häckning samt att avståndet till övriga bon och revir i området var tillräckligt. Inom området fanns ett stort antal lämpliga träd.

- Havsörnen väljer noga sitt boträd, berättar Pekka Peura från Havsörnar i Österbotten. Trädet ska vara starkt och högt, och det ska vara fri sikt så att örnen kan blicka ut över ett stort område, fortsätter han. Ännu har inget havsörnspar synts till i det bo Vasa Elnät har låtit bygga.

Föreningen har under årens gång byggt ett femtiotal konstgjorda bon i Kvarkenområdet, där det just nu finns cirka 80 räknade havsörnpar.

Peura konstaterar att det högst antagligen finns många fler par och bon förutom de man känner till.

Vid byggandet av nät beaktar Vasa Elnät miljövärden i planeringen av kraftledningars sträckning samt i valet av nya material och i materialåtervinningen.

Nyckelord

Kontakter

Juha Rintamäki
verkställande direktör, Vasa Elnät Ab
tfn 06 324 5213

Pekka Peura
Havsörnar i Österbotten rf.
tfn 029 449 8206

Bilder

Det konstgjorda boets bas har övertäckts med ris. Bild: Havsörnar i Österbotten rf.
Det konstgjorda boets bas har övertäckts med ris. Bild: Havsörnar i Österbotten rf.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 140 personer och omsättningen år 2018 utgjorde ca 143 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Hushåll med eluppvärmning sökes till pilotprojekt – system för smart energistyrning ingår!20.6.2019 08:15:00 EESTTiedote

Vasa Elektriska söker nu personer som bor i egnahemshus eller parhus med eluppvärmning till ett ettårigt pilotprojekt, som ska undersöka konsumenters möjligheter att utgöra en del av energisystemet och inverka på förbrukningstoppar. De konsumenter som väljs med i projektet får under ett års tid använda sig av ett smart system för hemmets energistyrning helt gratis. Samtidigt kan de som medverkar minska på sin egen förbrukning och sitt koldioxidfotavtryck.

Årets första månader präglades av uppsving i kundantalet13.5.2019 11:00:00 EESTTiedote

Trots tilläggskostnader orsakade av stormen Aapeli och blida senvintermånader lyckades koncernen Vasa Elektriska göra gott resultat under första kvartalet. I januari–mars uppgick koncernens omsättning till 47,1 M€ och rörelsevinsten till 5,8 M€. Förändringen i omsättningen var 5,4 procent jämfört med året innan. Självförsörjningsgraden steg aningen och var på en fortsatt bra nivå (55,6 %).

Antalet kunder ökade med 15 % trots hård konkurrens9.4.2019 13:57:12 EESTTiedote

Den torra sommaren i Norden, bränsleprisets utveckling och en rejäl höjning av priset på utsläppsrätter resulterade i en snabb ökning av elmarknadspriset under andra hälften av år 2018. Vasa Elektriska lyckades med en kraftig ökning av antalet kunder, vilket också syns i en större omsättning. Rörelsevinsten belastades av en energianskaffningsutgift av engångsnatur på omkring 5 miljoner euro till följd av Seinäjoki kraftverks ägararrangemang.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum