Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Anders Chydenius-priset för främjande av demokratin till Jyrki Katainen och Margot Wallström

Dela
Karleby stad utdelade idag med anledning av sitt 400-årsjubileum Anders Chydenius-priset värt 10 000 € till Finlands tidigare statsminister, överombudsman Jyrki Katainen och Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström.

Priset delades ut av Karleby stadsdirektör Stina Mattila och ordföranden för Anders Chydenius-stiftelsen Björn Vikström i samband med ett digitalt seminarium som arrangeras som en uppföljning till informationsfrihetens dag.   

”Vi betraktar försvarandet av demokratin som ett mycket aktuellt ämne. Kopplingen till prisets namn är också given, eftersom Anders Chydenius i Pertti Virrankoskis biografi beskrivs som en demokratisk politiker under upplysningens sekel. Vi ville att årets pristagare skulle vara moderna politiker som främjat demokrati, mänskliga rättigheter, ett öppet samhälle och en öppen ekonomi”, konstaterade Stina Mattila och Björn Wikström i samband med prisutdelningen. 

Enligt Jyrki Katainen är det en stor glädje och ära att få ta emot Anders Chydenius-priset.

”Det som gör det hela speciellt är att priset delas ut för det arbete som gjorts för demokratin. Demokrati innefattar bland annat rättsstatsprincipen, mänskliga- och medborgerliga rättigheter samt åsikts- och informationsfrihet. Det är överraskande att se att ett flertal av dessa grundrättigheter idag ifrågasätts. I en fungerande demokrati bör man också betona den ansvarsfulla medborgarens betydelse. Vi måste ständigt kämpa för demokratin”, konstaterar Katainen.

Margot Wallström ser värnandet av demokratin som en av nutidens viktigaste uppgifter.

”Jag är mycket hedrad och glad över att få motta Chydenius-priset - och blev rörd av motiveringen. Att slå vakt om demokratin är en av de viktigaste uppgifterna i vår tid - för både politiska ledare och medborgare, såväl globalt som lokalt. Det är tillika en ära att dela priset med Jyrki Katainen. Tack!”, konstaterar Wallström.

I samband med prisutdelningen offentliggjordes också det svensk-finska Demokratinätverk 21-projektet, där Katainen och Wallström upptogs som hedersmedlemmar. Demokratinätverk 21 är ett nytt projekt som skapats för att stärka den demokratiska kulturen i Norden genom att öka samarbetet mellan svenska, finländska och åländska demokratiaktörer och -debattörer.

Bland de övriga deltagarna i dagens program kan nämnas Finlands ambassadör i Stockholm Liisa Talonpoika och Sveriges ambassadör i Helsingfors Nicola Clase.

Prismotivering

Årets Anders Chydenius-pris tilldelas Jyrki Katainen och Margot Wallström på inrådan av Anders Chydenius-stiftelsen. I prismotiveringen för Jyrki Katainen konstateras bland annat följande:

”Som finansminister (2007–2011), statsminister (2011–2014) och vice ordförande för Europeiska kommissionen (2014–2019) har han arbetat för att främja den europeiska internhandeln samtidigt som han försvarat demokratin och rättsstatsprincipen som en del av EU:s värdegrund. Den finländska demokratipolitiken har gynnats av den av Katainens regering utarbetade nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter samt av den demokratipolitiska redogörelse som hans regering överräckte statsrådet. Som Sitras överombudsman har han deltagit i den offentliga debatten om den demokratiska diskussionskulturen och även slagit fast att främjandet av det demokratiska systemet skall vara en av framtidshuset Sitras främsta uppgifter.” 

Margot Wallström har på ett anmärkningsvärt sätt försvarat demokrati och mänskliga rättigheter i internationella sammanhang. Priset till Wallström motiveras på följande sätt:   

”Som Sveriges utrikesminister åren 2014–2019 var hon med och initierade världens första feministiska utrikespolitik och lyfte upp främjandet av demokratin som spjutspetsen i svensk utrikespolitik. Som EU:s miljökommissarie (1999–2005) och som vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för institutionella relationer och kommunikationsstrategi har hon inom EU främjat demokrati och hållbar utveckling. Hon var banbrytande i sin roll som FN:s specialrepresentant med uppgift att förhindra sexuellt våld i konflikter (2010–2012). Hennes livsverk som försvarare av demokratin har även uppmärksammats med det amerikanska Democracy Award-priset.” 

Bakgrunden till Chydenius-priset

Karleby stad grundade Anders Chydenius-priset år 1987 för att hedra Finlands 70-åriga självständighet och Gamlakarleby-Karlebys 10-åriga kommunsammanslagning. Priset har med fem års mellanrum tilldelats personer som utfört sitt livsverk i enlighet med Anders Chydenius värderingar och anda. Prismottagaren utses i samarbete med Anders Chydenius-stiftelsen.

Som motivering för tidigare pristagare har bland annat nämnts utvecklandet av ekonomin och parlamentarismen (president Mauno Koivisto), främjandet av administrativ öppenhet (Jakob Söderman), främjandet av mänskliga rättigheter (Elisabeth Rehn) samt ett mångsidigt kyrkligt-akademiskt-politiskt livsverk och värnande av Chydenius livsverk (Gustav Björkstrand).

Demokratinätverk 21

Det nya Demokratinätverk 21-projektet, som initierats av Anders Chydenius-stiftelsen, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Lunds universitet och Fredsinstitutet på Åland, strävar till att främja demokratidiskussionen i Norden. Projektet förverkligas under 2021.

”Genom att skapa ett svenskt-finskt demokratinätverk ville vi betona den nordiska dimensionen i vårt demokratiska arv och främja diskussionen om demokratins framtida utmaningar inför Nordiska ministerrådets 50-årsjubileum. Det är glädjande att såväl Katainen som Wallström accepterade inbjudan att bli nätverkets hedersmedlemmar”, konstaterar Hanaholmens VD Gunvor Kronman, Anders Chydenius-stiftelsens styrelseordförande Björn Vikström, Sia Spiliopoulou Åkermark från Ålands fredsinstitut och Johannes Lindvall från Lunds universitet.

Ytterligare information: Juha Mustonen, ombudsman för Anders Chydenius-stiftelsen, tfn: +358 40 356 3782

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Hanasaarenranta 5
02100 ESPOO

+358 40 767 7373http://www.hanaholmen.fi

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

Hanaholmen är ett kulturcentrum för Sverige och Finland samt ett konferenshotell och mötescentrum i Esbo, strax utanför Helsingfors. Hanaholmen arrangerar högaktuella seminarier och evenemang där viktiga samhälleliga frågor diskuteras och debatteras. Kulturfonden för Sverige och Finland är Hanaholmens huvudman, dvs. har det yttersta ansvaret för Hanaholmens verksamhet. 

Följ Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum