Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ändringar i hur Utös förbindelsebåtsrutt trafikeras fr.o.m november 2020

Dela

Förnyandet av förbindelsebåtsbryggan i Pärnäs påbörjas i november 2020 som en del av en större ombyggnad av Pärnäs och Retais färjfästen. Den förfallna förbindelsebåtsbryggan rivs och ersätts med en ny. Samtidigt får mindre fartyg såsom taxibåtar sin egen brygga från vilken det är lättare och säkrare att ta kunder ombord och släppa dem av. Den nya bryggan får bogportsplatser på båda sidorna, vilket gör det möjligt för två fartyg av samma typ att lägga till vid bryggan samtidigt.

På grund av att byggplatsen utvidgas övergår förbindelsebåten M/S Baldur till att använda förbindelsebåtsbryggan i Nagu kyrkby. Fartyget anländer med bogen före, och därför är det inte möjligt att lasta tunga fordon på eller av vid Nagu. Baldur transporterar tunga fordon på beställning en gång per två veckor från Galtby. Där använder fartyget avgångsbryggan för Ålandstrafiken. Båda bryggorna har testats och konstaterats vara lämpliga för förbindelsebåten Baldur. Fartyget trafikerar enligt avvikande tidtabell på grund av de förlängda restiderna. Omvägsskyltar placeras längs med Skärgårdsvägen för att markera den tillfälliga avgångsplatsen.

– Att flytta Baldur till en annan avgångsplats gör det möjligt för arbetet i Pärnäs att framskrida snabbare. Stranden ska muddras och brytas, den gamla bryggan ska rivas och en ny brygga som grundläggs med kassuner ska byggas. Det var svårt att hitta en säker plats för förbindelsebåtstrafiken bland alla arbetsmaskiner och arbetsfärjor, konstaterar projektledare Tapani Jaakkola.

– I samarbete med transportören Saariston Meritie Oy kartlade vi ett flertal alternativ och av våra tillgängliga alternativ var Nagu det bästa. Bussförbindelserna till Nagu är bättre än till många andra av våra alternativ och dessutom finns där en del parkeringsplatser. Givetvis förutsätter detta både flexibilitet från förbindelsebåtens användare och samordning med förbindelsebåten som trafikerar den norra Nagu-rutten, det vill säga fartyget som vanligen använder förbindelsebåtsbryggan i Nagu kyrkby. Jag tror att arrangemangen kommer att fungera bra under den långsammare vintersäsongen, fortsätter Jari Nieminen, sakkunnig inom skärgårdstrafik som ansvarar för förbindelsebåtstrafiken.

Förbindelsebåten återgår till sin normala trafikering och vanliga tidtabell när fartyget kan börja använda den förnyade bryggan i Pärnäs vid månadsskiftet maj–juni 2021.

Transportören informerar separat om övergången till den tillfälliga tidtabellen och ger kunderna mer information vid behov.

Mer information:

- NTM-centralen i Egentliga Finland, sakkunnig inom skärgårdstrafik Jari Nieminen, jari.nieminen@ntm-centralen.fi

- NTM-centralen i Egentliga Finland, vägingenjör Tapani Jaakkola, tapani.jaakkola@ntm-centralen.fi

- Saariston Meritie Oy, verkställande direktör Mikko Fagerroos, tfn 045 124 5551, mikko.fagerroos@a-lines.fi

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii kaksi painorajoitettua siltaa Satakunnassa22.10.2020 09:34:45 EESTTiedote

Raumalla, Kodisjoella uusitaan maantiellä 12635 (Ihodentie) sijaitseva puurakenteinen ja -kantinen Uusisilta ja Eurassa, Kiukaisissa uusitaan maantiellä 12787 (Ilmoitussuontie) sijaitseva puukantinen Eurakosken vanha silta. Molemmilta silloilta poistuu raskasta liikennettä haittaava painorajoitus sillan uusimisen myötä. Töiden ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle. Uudet sillat avataan liikenteelle tammikuussa 2021, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä keväällä.

Beredningen av konkurrensutsättningen av Houtskär-Iniös och Nagus södra förbindelsefartygsrutter framskrider enligt servicenivåprinciperna21.10.2020 09:10:32 EESTTiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland kartlade trafikbehoven hos dem som använder Houtskär-Iniös samt Nagus södra och tvärgående förbindelsefartygsrutter med en elektronisk enkät i juli-augusti. Tanken med att engagera serviceanvändarna i planeringen av trafikservicen är att säkerställa att trafikservicen är ändamålsenlig och svarar mot dagens behov. NTM-centralen fortsätter beredningen av konkurrensutsättningen utifrån servicenivåprinciperna och kommer att offentliggöra servicenivåutkast för kommentarer under hösten. Enligt servicenivåprinciperna ordnas trafikförbindelser enligt behoven hos fast bosatta invånare och målet är bl.a. att förbättra invånarnas möjligheter att sköta ärenden i servicecentrum. De nya avtalsperioderna börjar 1.5.2022.

Houtskari-Iniön ja Nauvon eteläisen yhteysalusreittien kilpailutuksen valmistelu etenee palvelutasoperiaatteiden pohjalta21.10.2020 09:00:06 EESTTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus kartoitti Houtskari-Iniön sekä Nauvon eteläisen ja poikittaisen yhteysalusreittien käyttäjien liikennetarpeita sähköisellä kyselyllä heinä-elokuussa. Palvelun käyttäjien osallistamisella liikennepalvelun suunnitteluun pyritään varmistamaan, että hankittava liikennepalvelu on tarkoituksenmukainen ja vastaa tämän päivän tarpeisiin. ELY-keskus jatkaa kilpailutusten valmistelua palvelutasoperiaatteiden pohjalta ja julkaisee palvelutasoluonnokset kommentoitavaksi syksyn aikana. Palvelutasoperiaatteiden mukaan liikenneyhteyksiä järjestetään kirjoilla olevien vakituisten asukkaiden tarpeiden mukaan ja tavoitteena on mm. parantaa asukkaiden asiointimahdollisuuksia palvelukeskuksiin. Uudet sopimuskaudet alkavat 1.5.2022.

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät syyskuun aikana20.10.2020 08:00:00 EESTTiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa. Syyskuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 1 600 henkilöllä.Viime vuoden syyskuuhun verrattuna työttömänä oli nyt 7 900 henkilöä enemmän (44%). Koko maassa työttömien määrä kasvoi koko lailla samaa tahtia (40 %). Lomautettujen määrä oli syyskuun lopussa moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna, vaikka se oli alentunut viikko viikolta syyskuun ajan. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 % eli 3,4 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa (12,0 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Hitaimmin työttömien määrä kasvoi Salon seuduilla (26 %) – voimakkainta kasvu oli Vakka-Suomessa (81 %). Turunmaa kuuluu koko maan pienimpien työttömyysprosenttien seutukuntien TOP10:een. Pitkäaikaistyöttö

I september minskade antalet arbetslösa och permitterade20.10.2020 08:00:00 EESTTiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av september 25 900 arbetslösa arbetssökande. I september brukar arbetslösheten vanligen minska och nu minskade antalet arbetslösa med 1 600 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 7 900 personer (44 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa jämfört med året innan i ungefär samma takt, dvs. med 40 procent. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av september var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,3 %, vilket är 3,4 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,0 %). Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa på alla NTM-centralers områden. I Egentliga Finland ökade arbetslösheten i alla ekonomiska regioner. På grund av permitteringar ökade arbetslösheten mest i Nystadsregionen (81

E18 moottoritiellä Kaarinassa Hepojokilaakson siltojen korjaustöissä alkaa viimeinen rutistus ja työt valmistuvat parin viikon päästä19.10.2020 12:30:19 EESTTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on uusinut kesän ajan E18 moottoritiellä Kaarinassa Hepojokilaakson siltojen liikuntasaumalaitteita. Nyt korjaustöissä on alkamassa kolmannen ja viimeisen rikkoutuneen laitteen uusiminen. Liikenne tullaan siirtämään keskiviikon 21.10. ja torstain 22.10. välisenä yönä kokonaan pohjoiselle sillalle ja liikenteen käytössä on kahden viikon ajan yksi ajokaista molempiin suuntiin. Liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan merkittäviä ruuhkia työmatkaliikenteen ruuhkatunteina. Työt saadaan kuitenkin valmiiksi nopeammalla aikataululla kuin kahden aiemman laitteen uusimisen osalta. Siltapaikan voi myös kiertää mt 110 kautta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum