Uudenmaan ELY-keskus

Ändringar i trafiken på Backasvägen vid Backas viadukt i Vanda efter brorenovering

Dela
En grundlig renovering av Backas viadukt i Vanda som inleds i början av april medför ändringar i trafikarrangemangen på Backasvägen vid Backas viadukt. Brorenoveringen slutförs i sin helhet före utgången av oktober.
Backas viadukt i Vanda kors Ring III.
Backas viadukt i Vanda kors Ring III.

En grundlig renoveringen av Backas viadukt i Vanda inleds i april 2023 (den 3 april 2023). Broarnas vattenisoleringar, räcken och beläggningar förnyas och kantbalkarna iståndsätts. Arbetet på körbanorna slutförs före utgången av september.

Under renoveringsarbetet är ett körfält i bruk på Pakkala viadukt och trafikljusstyrning. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatsen är 30 km/h. På Ring III under Backas viadukt finns också tillfälliga hastighetsbegränsningar (60 km/h) på grund av arbetena under bron och två körfält i båda riktningarna är i bruk.

Byggherre för arbetet är NTM-centralen. Entreprenör är Tehan Oy och Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ansvarar för övervakning av entreprenaden.

Nyckelord

Kontakter

Projektchef Timo Repo, NTM-centralen, tfn 0295 021 338
Arbetsplatschef Mikko Kekäle, Tehan Oy, tfn 050575 4152
Tillsynskonsult Juha Taiponen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, tfn 0400 553 489

Bilder

Backas viadukt i Vanda kors Ring III.
Backas viadukt i Vanda kors Ring III.
Ladda ned bild
En grundlig renoveringen av Backas viadukt i Vanda inleds i april 2023 (den 3 april 2023).
En grundlig renoveringen av Backas viadukt i Vanda inleds i april 2023 (den 3 april 2023).
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Stängselåsen29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Stängselåsen i Hangö, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2023. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana alltmer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iståndsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke. Livsmiljöprogrammet Helmi (Miljöministeriet)

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Hangossa, Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella. Helmi-ohjelma (Ympäristöministeriö)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum