ELY-keskukset

Anmälan om muddring förnyas – vad ändrar?

Dela
Anmälan om muddringar och slåtter ändrar den 15 maj 2023. Från och med nu görs anmälan i regionförvaltningens e-tjänst.
©Asko Sydänoja
©Asko Sydänoja

E-tjänsten

Med den nya blanketten kan du anmäla muddringar eller slåtter helt elektroniskt. I e-tjänsten kan du lägga till alla nödvändiga bilagor. Du kan också märka ut muddringsarealen och deponeringsplatsen direkt på kartan. Samtidigt kan du bl.a. granska skyddsområden och grundvattenområden med kartan. Genom att förnya blanketten har man strävat efter att underlätta anmälningsförfarandet och alla nödvändiga uppgifter kan lämnas på en gång. Systemet kräver stark autentisering.

E-tjänstens adress är https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut (E-tjänst för registrering och anmälning av miljöärenden)

Det är viktigt att planera på förhand

Utarbeta tydliga och genomförbara planer för muddrings- eller slåtterarbetet redan innan anmälan görs till tjänsten. Beskriv projektets genomförande så bra som möjligt i anmälan. Även samtycken till bl.a. deponeringsmassornas placering ska anges i anmälan. När du planerar muddring eller slåtter är det alltid bra att beakta den rådande miljön. Genom noggrann planering kan du minimera eventuella olägenheter för grannarna och miljön.

Anmälan om muddring och slåtter ska alltid göras när man arbetar med maskinkraft på platsen, oavsett om det är fråga om slåtter eller muddring. Anmälan görs för muddringar som är under 500 kubikmeter. För projekt som överskrider detta ska du söka vattentillstånd hos regionförvaltningsverket. Anmälan görs av den person som ansvarar för genomförandet av projektet, vanligtvis fastighetsägaren. Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) behandlar anmälan inom 30 dygn efter att den inkommit.

Mer om ämnet: Restaurering av stränder (vatten.fi)

Mer information:

Kundservice för miljöfrågor
0295 020 901

Nyckelord

Bilder

©Asko Sydänoja
©Asko Sydänoja
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Jalankulku- ja pyörätien suunnittelu maantielle 8890 (Vanhatie) Hyrynsalmella on käynnistynyt (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)1.6.2023 09:56:36 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen maantielle 8890 (Vanhatie) Hyrynsalmelle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Hyrynsalmen kunnan kanssa. Tiesuunnitelmaan sisältyy jalankulku- ja pyörätien suunnittelu välille maantie 891 (Hyryntie) - Teollisuustien liittymä noin 1,1 kilometrin matkalle. Suunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2023. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2023. Syksyllä 2023 järjestetään Hyrynsalmella avoin yleisötilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia.

”Samarbetet mellan aktörerna inom branschen för näringsåtervinning måste utökas”, konstaterades under seminariet i Tammerfors30.5.2023 15:00:00 EEST | Uutinen

Återvinning av näringsämnen innefattar många affärsverksamhetsmöjligheter, och det fordrar samarbete mellan olika aktörer. Företagen som är verksamma inom branschen önskar en enhetlig och förutsägbar lagstiftning för verksamheten. Bland annat dessa spetsteman lyftes fram under miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets seminarium som fokuserade på återvinning av näringsämnen och på att sätta fart på investeringar i industriskala i anslutning till detta.

"Yhteistyötä kierrätysravinnealan toimijoiden välillä on lisättävä", todettiin seminaarissa Tampereella30.5.2023 15:00:00 EEST | Uutinen

Ravinteiden kierrätyksessä on paljon liiketoimintamahdollisuuksia, ja siihen vaaditaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Alalla toimivat yritykset toivovat lainsäädäntöön yhdenmukaisuutta ja ennustettavuutta. Muun muassa nämä kärkiteemat nousivat esiin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä seminaarissa, jossa paneuduttiin ravinteiden kierrätykseen ja siihen liittyvien teollisen mittakaavan investointien vauhdittamiseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum