Tuomioistuinvirasto

Ann-Mari Pitkäranta har utnämnts till överdomare vid Helsingfors förvaltningsdomstol

Dela

Republikens president har i dag utnämnt överdomare Ann-Mari Pitkäranta till överdomare vid Helsingfors förvaltningsdomstol för en viss tid om sju år från och med 1.8.2020.

Vichäradshövding, juris licentiat Ann-Mari Pitkäranta är överdomare vid Tavastehus förvaltningsdomstol. Tidigare har hon fungerat som kanslichef för viss tid vid högsta förvaltningsdomstolen samt som justitiesekreterare för viss tid, som förvaltningsrättsdomare, som föredragande vid förvaltningsdomstolen och länsrätten samt som vikarie för tingsdomare.

Pitkäranta har arbetat vid justitieministeriet som utvecklingschef samt som lektor vid universitetet.

Pitkäranta är ledamot i direktionen för Domstolsverket. Hon har fungerat som ledamot och ersättare vid domarförslagsnämnden samt som ordförande vid studerandenas rättsskyddsnämnd. Därtill har hon haft förtroendeuppdrag inom domarorganisationer. Helsingfors förvaltningsdomstol är regional förvaltningsdomstol i landskapet Nyland och 26 kommuner hör till dess domkrets. I vissa sakgrupper kan hela Finland utgöra domkrets för Helsingfors förvaltningsdomstol.

Överdomartjänsten vid Helsingfors förvaltningsdomstol blev vakant på grund av att överdomare Liisa Heikkilä ska gå i pension.

Ytterligare information:

Förvaltningschef Riikka Asa, telefon 02956 42058, e-post fornamn.efternamn@oikeus.fi.

Nyckelord

Kontakter

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I Domstolsverkets återgångsplan rekommenderas en väl genomtänkt återupptagning av nedlagda funktioner29.5.2020 11:18:08 EESTTiedote

Domstolsverket har i samarbete med domstolar, fackliga organisationer och företagshälsovården utarbetat en återgångsplan i syfte att organisera domstolsarbetet under den undantagsperiod som orsakats av coronavirusepidemin och särskilt med tanke på återgång till normalförhållanden. Domstolarna ansvarar dock själva för organiseringen av sina respektive verksamheter och kan med utgångspunkt i sina egna omständigheter också överväga åtgärder som innebär avsteg från återgångsplanen.

Tuomioistuinviraston palautumissuunnitelmassa suositellaan, että keskeytettyjä toimintoja käynnistettäisiin harkiten uudelleen29.5.2020 11:08:49 EESTTiedote

Tuomioistuinvirasto on yhteistyössä tuomioistuinten, ammattijärjestöjen ja työterveyshuollon kanssa laatinut palautumissuunnitelman, jonka tarkoituksena on auttaa tuomioistuintyön järjestämisessä koronavirusepidemian aiheuttamana poikkeusaikana ja erityisesti normaaliaikaan palauduttaessa. Tuomioistuimet vastaavat itse toimintansa järjestämisestä ja voivat harkita myös suunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä omien olosuhteidensa mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum