Valtiokonttori

Ansökan om ersättning för stängning har öppnats

Dela

Ersättning för stängning kan fås för stängning av kundlokaler och inställda evenemang

Ansökan om ersättning för stängning öppnades på tisdag 22.3.2022 klockan 9. Ansökningen började lugnt och under de första dagarna har det kommit in 547 ansökningar. Av ansökningarna har 265 hanterats till och med den 25.3 och ersättning beviljats för 4,5 miljoner euro.

Ersättning för stängning kan ansökas om företagets verksamhetslokaler stängts eller öppethållningstiderna begränsats enligt till bekämpningen av pandemin relaterad förordning eller myndighetsbestämmelse under tidsperioden 21.12.2021 – 28.2.2022. Ersättning för stängning kan även ansökas för under samma tidsperiod inställda publikevenemang. Stängningsersättningens belopp baserar sig på hur stora företagets kostnader har varit för januari-februari 2022 och hur stor del av affärsverksamheten som varit stängd. För inställda evenemang ersätter stängningsersättningen evenemangets huvudarrangör för kostnader som hör till planeringen och organiseringen av evenemanget och som uppstått under tidsperioden 1.10.2021 – 28.2.2022.

Mera information på stängningsersättningens webbsida

På Statskontorets webbsida finns rikligt med information, svar på vanliga frågor och anvisningar för hur man fyller i en ansökan om ersättning för stängning. På stängningsperioder-tjänstesidan kan de sökande kontrollera de ortspecifika stängningsbestämmelserna innan ansökan görs. Utöver det finns det en räknare till de sökandes förfogande som man kan uppskatta den utbetalningsbara ersättningen med.

Statistik publicerad på Statskontorets webbsida

Statistik om ersättning för stängning finns nu tillgänglig på Statskontorets webbsida. Från statistiken framgår uppgifter om antalet inlämnade ansökningar och utbetalade stödbelopp. Informationen kan även granskas på basen av bransch eller läge. På sidan finns även information om hanteringssituationen för de ansökningar som företagen lämnat in samt uppgifter om de stödbeslut som företagen fått.

Föregående dagens uppgifter uppdateras i rapporten varje vardag ungefär klockan 12. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador.