Valtiokonttori

Ansökan om evenemangsgaranti pågår 

Dela
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.

Intresset för evenemangsgarantin hos evenemangsarrangörerna syns i ökat antal ansökningar när ansökan via e-tjänsten öppnades. Hittills har garanti beviljats för sammanlagt cirka 13 miljoner euro. Flest garantiansökningar har lämnats in för musikfestivaler, konserter och utställningar. 

  

”Vi vill uppmuntra evenemangsarrangörerna att lämna in sina garantiansökningar nu i god tid. Det är inte kö i kundtjänsten och för närvarande får företagen snabbt sina garantibeslut”, konstaterar Statskontorets servicechef Mari Selviranta. 

  

Evenemangsgarantins elektroniska ansökan öppnades den 15.6. Lagen gällande evenemangsgarantin trädde i kraft samtidigt som ansökan öppnades den 1.6. De två första veckorna togs ansökningar emot med pdf-blanketter. 

  

Evenemangsgaranti kan sökas av professionell evenemangsarrangör  

Evenemangsgarantin är avsedd för evenemang med minst 200 deltagare öppna för allmän publik och som ordnas 1.6.-7.12.2021. Evenemangsgaranti kan sökas av etablerad och professionell evenemangsarrangör som har ett finskt FO-nummer. Företaget som ansöker om evenemangsgaranti ska sysselsätta för minst ett manår i evenemangsverksamheten och företaget ska en omsättning på minst 150 000 euro för år 2019. Garanti kan inte beviljas om de här villkoren inte uppfylls. 

  

Evenemangsgaranti kan inte beviljas till redan inställda evenemang. Noggrannare anvisningar om förutsättningarna för beviljande av garantin finns angivna på adressen statskontoret.fi/evenemangsgaranti. 

  

Avsikten med evenemangsgarantin är att minska de ekonomiska riskerna  

Avsikten med evenemangsgarantin är inte att ersätta förlorade kostnader, utan minska de ekonomiska riskerna för kommande evenemang som ordnas under sommaren och hösten. Garantin är en betalningsförbindelse som ges till evenemangsarrangören mot de kostnader som evenemangsarrangören anger och som orsakas av planeringen och organiseringen av evenemanget.   

  

Om evenemanget ställs in eller tvingas begränsas enligt lag eller myndighetsbeslut, kan huvudarrangören för evenemanget och de underleverantörer som huvudarrangören angett i förväg, ansöka om ersättning enligt garantianmälan angivna, uppstådda kostnader. 

  

Utförlig statistik på Statskontorets webbsida  

På Statskontorets webbsida, statskontoret.fi/evenemangsgaranti, finns utförliga rapporter om antalet evenemangsgarantiansökningar, mottagare av garantin samt de underleverantörer som de angett och som också omfattas av evenemangsgarantin om evenemanget tvingas ställas in på grund av lag eller myndighetsbestämmelse. På Statskontorets webbsida finns även länkar till e-tjänsten, webbinarieinspelning samt svar på vanliga frågor om garantin. 

  

Ansökan om evenemangsgaranti görs i två delar. Ansökan om garanti kan göras till den 31.8. kl 16:15 och ansökan om ersättning börjar den 15.9.2021. 

Även kostnadsstödets tredje ansökningsomgång pågår ännu till den 23.6. kl 16:15. Lagförslaget för kostnadsstödets fjärde omgång är för närvarande hos riksdagen för beredning och lagen är avsedd att träda i kraft i slutet på sommaren. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum