Valtiokonttori

Ansökan om evenemangsgarantin börjar 1.6

Dela

Statskontoret öppnar ansökan om evenemangsgarantin på tisdag 1.6.2021. De första två veckorna görs ansökningarna med ett pappersformulär. E-tjänsten öppnas 15.6.

Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.

Evenemangsgarantin är en betalningsförbindelse som är tänkt för att minska de av coronapandemin orsakade ekonomiska riskerna vid organiseringen av evenemang. Evenemangsgarantin gäller öppna publikevenemang som ordnas för minst 200 personer under tidsperioden 1.6.-7.12.2021. Evenemangsgarantin kan sökas för evenemang mellan 1.6.–31.8.2021.

Till evenemangsgarantin hör till exempel konst- och kulturfestivaler, konserter och utställningar, idrottsevenemang, musikfestivaler, mässor samt motsvarande evenemang. Evenemangsgaranti beviljas inte för evenemang som ordnas regelbundet under hela året. Sådana evenemang är till exempel uppträdanden, konserter och teaterverksamhet som ordnas varje vecka samt idrottsevenemang på serienivå.

Ansökan om evenemangsgaranti är tvådelad

Ansökan om evenemangsgaranti görs i två delar. Först ansöker man om betalningsförbindelse på förhand, det vill säga evenemangsgaranti, som beviljas evenemangsarrangören för de kostnader som angetts. I den andra fasen kan ersättning sökas för de kostnader som uppstått för organiseringen av evenemanget om evenemanget ställs in eller genomförs i betydligt mindre skala. Ansökan om ersättning öppnas 15.9.2021.

Evenemangsgarantin baserar sig på i förhand angivna och uppstådda kostnader

Evenemangsarrangören ska i sin ansökan ange bland annat den planerade tidpunkten för evenemanget, plats och tid, kostnadskalkyl samt underleverantörerna för evenemanget. Det är evenemangsarrangören som söker evenemangsgarantin men Statskontoret betalar ersättning även till de underleverantörer som evenemangsarrangören angett i sin ansökan.

Om evenemanget tvingas ställas in enligt lag eller myndighetsbeslut får evenemangsarrangören ersättning för 85 % av de i förväg angivna, rimliga kostnaderna. De underleverantörer som meddelats Statskontoret, får också ersättning till 85 % av de uppstådda kostnader som de inte fått ersättning för från evenemangsarrangören.

Evenemangsarrangören kan ställa in evenemanget ifall det högst 90 dagar innan evenemanget är en begränsning i kraft som förhindrar organiseringen av evenemanget. Evenemanget kan även anses inställt om lag eller myndighet bestämmer att bara 85 % av den planerade deltagarmängden kan delta på evenemanget. Det här betyder att evenemangsarrangören i sådana här situationer kan ställa in evenemanget och få ersättning enligt evenemangsgarantin.

Evenemangsarrangören kan även ordna evenemanget i mindre skala enligt begränsningarna, varvid evenemangsgarantin ersätter kostnader delvis.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

Ansökan om evenemangsgaranti pågår 19.6.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Intresset för evenemangsgarantin hos evenemangsarrangörerna syns i ökat antal ansökningar när ansökan via e-tjänsten öppnades. Hittills har garanti beviljats för sammanlagt cirka 13 miljoner euro. Flest garantiansökningar har lämnats in för musikfestivaler, konserter och utställningar. ”Vi vill uppmuntra evenemangsarrangörerna att lämna in sina garantiansökningar nu i god tid. Det är inte kö i kundtjänsten och för närvarande får företagen snabbt sina garantibeslut”, konstaterar Statskontorets servicechef Mari Selviranta. Evenemangsgarantins elektroniska ansökan öppnades den 15.6. Lagen gällande evenemangsgarantin trädde i kraft samtidigt som ansökan öppnades den 1.6. De två första veckorna togs ansökningar emot med pdf-blanketter. Evenemangsgaranti kan sökas av professionell evenemangsarrangör Evenemangsgarantin är avsedd för evenemang med minst 200 deltagare öppna för allmän publik och som ordnas 1.6.-7.12.2021. Evenemangsgaranti kan sökas av etablerad och professionell evenemangsarra

Tapahtumatakuun haku käynnissä 19.6.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Tapahtumajärjestäjien kiinnostus tapahtumatakuuta kohtaan on näkynyt hakemusmäärän kasvussa sähköisen haun avautumisen jälkeen. Takuuta on tähän mennessä myönnetty yhteensä noin 13 miljoonaa euroa. Eniten takuuhakemuksia on haettu musiikkifestivaaleille, konserteille ja näyttelyille. ”Haluamme kannustaa tapahtumajärjestäjiä laittamaan takuuhakemuksensa nyt hyvissä ajoin. Asiakaspalvelussamme ei ole ruuhkaa, ja takuupäätöksen saa tällä hetkellä nopeasti”, toteaa Valtiokonttorin palvelujohtaja Mari Selviranta. Tapahtumatakuun sähköinen haku avautui 15.6. Tapahtumatakuuta koskeva laki tuli voimaan ja haku avautui 1.6. Ensimmäisen kahden viikon aikana hakemuksia otettiin vastaan pdf-lomakkeella. Tapahtumatakuuta voi hakea ammattimainen tapahtumajärjestäjä Tapahtumatakuu on tarkoitettu vähintään 200 hengen tapahtumille, jotka ovat avoimia yleisölle ja järjestetään 1.6.-7.12.2021. Tapahtumatakuuta voi hakea vakiintunut ja ammattimainen tapahtumajärjestäjä, jolla on suomalainen y-tunnus. Tapa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum