Valtiokonttori

Ansökan om kostnadsstöd och stöd för icke täckta fasta kostnader börjar den 17.8

Dela

Statskontoret öppnar ansökan om temporärt kostnadsstöd till företag i e-tjänsten på tisdagen den 17.8.2021 kl 9.00.

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat med över 30 % på grund av COVID-19 pandemin och som har svåranpassade lönekostnader och övriga kostnader som hör till stödperioden (1.3.2021–31.5.2021). 

För att få stöd behöver företaget ha godkända kostnader för minst 2000 euro för stödperioden samt FO-nummer. Utöver det behöver företaget vara infört i förskottsuppbördsregistret och omsättningen ska ha minskat med över 30 %. Stöd kan beviljas för 2 000 - 1 000 000 euro. 

De verksamhetsområden som omfattas av stödet definieras i statsrådets förordning 

De verksamhetsområden som omfattas av stödet har definierats i statsrådets förordning given den 12.8.2021. Branschlistan fastställer att stödet fokuserar på företag som lidit av coronapandemin. Om företagets bransch inte enligt förordningen omfattas av stödet, kan företaget ändå ansöka om kostnadsstöd om omsättningen har minskat med över 30 procent på grund av coronapandemin. 

Kostnadsstödet kan ansökas från Statskontoret till och med den 30.9.2021 kl 16.15. På Statskontorets webbsida, ansokkostnadsstod.fi, finns rikligt med information, vanliga frågor och utförliga anvisningar för de sökande om hur man fyller i ansökningen. Det finns även en räknare tillgänglig som hjälp för de sökande att uppskatta stödbeloppets storlek med. Statskontoret gör även samarbete med företagsrådgivarnätverket, vilket betyder att företagen kan få hjälp av sin regionala företagsrådgivare med frågor som gäller ansökan om kostnadsstöd. 

Ansökan om stöd för icke täckta fasta kostnader 

Samtidigt blir även ansökan om stöd för icke täckta fasta kostnader möjlig från Statskontoret. Stödet är avsett för de företag som redan uppnått eller håller på att uppnå den av EU tidigare definierade maximigränsen för coronastöd på 1,8 miljoner euro och som därmed inte kan beviljas mera kostnadsstöd. 

Som villkor för stödet gäller att företagets omsättning har minskat med över 30 % för stödperioden 1.3.–31.5.2021 jämfört med motsvarande tidsperiod år 2019. Om företaget hör till en koncern, granskas förluster och kostnader på koncernnivå. Om företaget har ansökt om ersättning för stängning till medelstora och stora företag, kan ansökan om kostnadsstöd göras endast som koncern. Med stödet ersätts högst 70 % av företagets/koncernens förluster. 

Stödansökan görs med en pappersansökan från Statskontoret under ansökningstiden 17.8.-30.9.2021. Som bilaga till ansökan behövs en revisorsrapport som ska vara Statskontoret tillhanda senast den 31.10 kl 16.15. Noggrannare information om villkoren och ansökningsanvisningar finns tillgänglig på stödets webbsida. 

Ansökan om ersättning för stängning till medelstora och stora företag har upphört 

På fredagen den 13.8.2021 upphörde ansökan om ersättning till medelstora och stora företag som har över 50 anställda. Till och med fredagen hade det kommit in sammanlagt 17 ansökningar och ersättning har betalats ut för 273 000 euro. Företagen som ansökt om ersättning för stängning har tid på sig till slutet på oktober med att lämna in revisorsrapporten som behövs som bilaga till ansökningen. 

Den slutliga statistiken över antal sökande och utbetalade stöd för ersättningen för stängning publiceras senare på Statskontorets webbsida. 

Ansökan om ersättning för stängning till mikro- och småföretag pågår ännu och upphör den 31.8. kl 16.15. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka on perustettu vuonna 1876. Palvelemme valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä ja yrityksiä.

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja valtionvelan riskienhallinnasta. Hallinnoimme valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Valtiokonttori vastaa kustannustukien ja sulkemiskorvausten käsittelystä ja maksatuksista koronapandemian vuoksi kärsineille yrityksille. 

Valtiokonttorin tehtäviä ovat lisäksi valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme valtion organisaatioita työelämän murroksessa ja edistämme tiedolla johtamista. Kansalaisille myönnämme muun muassa sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

Inställda evenemang kan ansöka om ersättning från evenemangsgarantin från och med den 15.9.11.9.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Ansökan om ersättning från evenemangsgarantin börjar 15.9.21 och pågår till 7.12.21. De evenemangsarrangörer vars evenemang har beviljats evenemangsgaranti kan ansöka om ersättning. Även de underleverantörer som huvudarrangören för evenemanget har angett omfattas av garantin i sin garantiansökan kan ansöka om ersättning. Ansökan om ersättning kan göras med den elektroniska ansökningsblanketten efter att huvudarrangören har anmält till Statskontoret att evenemanget ställs in eller ordnas i mindre omfattning. Den här informationen uppdateras även på evenemangsgarantins statistiksida. Evenemangsgarantin ersätter sådana i garantiansökan angivna uppstådda kostnader för planering och organisering av evenemanget som orsakats av att evenemanget ställts in enligt myndighetsrestriktion. Evenemangsgarantin kan även ersätta kostnader för ett evenemang som ordnats i mindre omfattning, förutsatt att evenemanget är förlustbringande och deltagarantalet har begränsats. Mest stöd till musikfestivaler Ev

Peruuntuneet tapahtumat voivat hakea korvauksia tapahtumatakuusta 15.9. alkaen11.9.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Tapahtumatakuun korvausten haku alkaa 15.9.21 ja hakuaikaa on 7.12.21 asti. Korvausta voivat hakea tapahtumajärjestäjät, joiden tapahtumille on myönnetty tapahtumatakuu. Korvausta voivat hakea myös ne alihankkijat, jotka tapahtuman pääjärjestäjä on ilmoittanut takuuhakemuksellaan takuun piiriin kuuluviksi. Korvausta voi hakea sähköisellä hakulomakkeella sen jälkeen, kun pääjärjestäjä on ilmoittanut tapahtuman peruuntumisesta tai pienempänä järjestämisestä Valtiokonttorille. Tämä tieto päivittyy myös tapahtumatakuun tilastosivuille. Tapahtumatakuu korvaa sellaisia takuuhakemuksessa ilmoitettuja toteutuneita kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet viranomaisrajoituksen vuoksi peruuntuneen tapahtuman suunnittelusta ja järjestelystä. Tapahtumatakuu voi korvata myös pienempänä järjestetyn tapahtuman kuluja, mikäli tapahtuma on tappiollinen ja sen osallistujamäärää on rajoitettu. Eniten takuuta musiikkifestivaaleille Tapahtumatakuun hakuaika oli 1.6.-31.8.21. Valtiokonttori vastaanotti yhteensä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum