ELY-keskukset

Ansökan om understöd för bekämpning av främmande arter avslutades

Dela

Ansökan om understöd för bekämpning av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter som var öppen under hösten har avslutats och behandlingen av understöd har påbörjats.

Jättelokor kan bli mycket stora och tar snabbt över områden i omgivningen. Bild: Reima Leinonen, NTM-centralen i Kajanaland.
Jättelokor kan bli mycket stora och tar snabbt över områden i omgivningen. Bild: Reima Leinonen, NTM-centralen i Kajanaland.

Jord- och skogsbruksministeriet vill effektivisera bekämpningen av skadliga främmande arter. Ansökan om bekämpning av främmande arter genomfördes för andra gången i år. Målet är att stärka samarbetet mellan kommuner, medborgarorganisationer och företag i bekämpningen av skadliga främmande arter, och främja åtgärder för att utrota förekomster av arter och förhindra deras spridning.

Understöd kan beviljas både för egentliga bekämpningsåtgärder och för projekt genom vilka resultaten av bekämpningen följs upp och säkerställs. Understöd kan också beviljas för rådgivning om främmande arter. Bidrag kan beviljas för högst tre år i sänder.

Den riksomfattande ansökan resulterade i 37 ansökningar från kommuner och föreningar. Ansökningarnas tyngdpunkt låg på projekt där målarterna var jättebalsamin, blomsterlupin, vresros, jättelokor, jättesliden och mördarsnigel. Projekten är i regel bekämpningsprojekt och i dem ingår också rådgivning samt prov med bekämpningsmetoder.

Understöd söktes till ett belopp av 1,2 miljoner euro. För understödet finns ett anslag om cirka 500 000 euro. Ansökningarna behandlas centraliserat vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland. Ansökningarna poängsätts enligt ansökningsvillkoren och -anvisningarna. Finansieringsbesluten blir klara i februari-mars 2022 och projekten genomförs från och med våren 2022. Bland projekten finns projekt med varaktigheter från 1 till 3 år.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Kajanaland

Reima Leinonen, koordinator för invasiva arter
tfn 0295 023 799, reima.leinonen@ely-keskus.fi

Jari Pesonen, enhetschef
tfn 0295 023 861, jari.k.pesonen@ely-keskus.fi

Bilder

Jättelokor kan bli mycket stora och tar snabbt över områden i omgivningen. Bild: Reima Leinonen, NTM-centralen i Kajanaland.
Jättelokor kan bli mycket stora och tar snabbt över områden i omgivningen. Bild: Reima Leinonen, NTM-centralen i Kajanaland.
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Sinilevätilanne vaihteleva Saaristomerellä ja Selkämerellä, sisävesissä viime viikkojen kaltainen (Varsinais-Suomi, Satakunta)11.8.2022 11:44:26 EEST | Tiedote

Viime viikonlopun kovien tuulten myötä sinilevät sekoittuivat vesiin ja alkuviikon lämpimän sään seurauksena runsastuivat paikoitellen koko merialueella. Avomerellä sinilevät runsastuivat etenkin Saaristomeren eteläosassa. Sisävesissä sinilevää on tavattu paikoitellen runsaastikin, mutta tilanne on pysynyt pitkälti viime viikkojen kaltaisena.

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)11.8.2022 11:07:21 EEST | Tiedote

Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000 euron edestä. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum