Säteilyturvakeskus (STUK)

Antalet isotopundersökningar oförändrat, antalet behandlingar ökar

Dela
I Finland utfördes år 2021 cirka 43 000 isotopundersökingar baserade på användning av radioaktiva ämnen. Antalet isotopbehandlingar som utfördes uppgick till nästan 3 000. Strålsäkerhetscentralen utredde antalet behandlingar och undersökningar samt stråldoserna som de orsakade.
Antalet iosotopundersökningar i Finland har följts sedan 1975. År 2021 genomfördes 43269 undersökningar.
Antalet iosotopundersökningar i Finland har följts sedan 1975. År 2021 genomfördes 43269 undersökningar.

Strålsäkerhetscentralens (STUK) rapport "Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa vuonna 2021” (Isotopundersökingar och -terapier i Finland år 2021) publicerades i februari 2023 och presenterar antalet undersökningar, behandlingar och utrustning som används inom nukleärmedicinsk avbildning samt uppskattar strålningsexponeringen som undersökningarna. förorsakat vuxna.

Författaren till rapporten, inspektör Iida Kuurne, berättar att man har undersökt i rapporten den genomsnittliga stråldosen från isotopundersökningar som genomfördes år 2021 och effekten på finländarnas sammanlagda totala stråldos.

Enligt Iida Kuurne visar resultaten att endast en liten del av den stråldos som finländarna får orsakas av isotopradionuklidundersökingar. En vuxen som deltar i en enskild isotopundersökning får en genomsnittlig dos på 3,4 millisievert (mSv) från radiofarmaka och en dos på 2,1 mSv från en datortomografiundersökning om en sådan utförs tillsammans med isotopundersökningen.

När strålningsexponeringen som orsakas av isotopundersökningar fördelas mellan alla finländare är stråldosen mindre än 0,05 mSv per invånare per år. Dosen har ökat något under de senaste tio åren. Ökningen beror på att antalet datortomografiundersökningar har ökat. Finländarnas genomsnittliga stråldos är 5,9 millisievert per år. Mer än fem millisievert härstammar från naturens radioaktiva ämnen, huvudsakligen radon.

Det totala antalet isotopundersökingar har varit stabilt under de senaste tjugo åren. De vanligaste isotopundersökningarna var diagnostisk avbildning av tumörer och undersökningar av benstomme, mjukvävnad och cirkulationsorgan. De mest använda radioaktiva ämnena inom bilddiagnostik var teknetium-99m, fluor-18 och jod-123.

Antalet isotopbehandlingar har ökat varje år under de senaste tio åren. Jämfört med 2009 hade antalet behandlingar stigit med 58 procent år 2021. De vanligaste isotopbehandlingarna är behandling av hypertyreos och cancer. Ökningen av antalet isotopbehandlingar beror på nya typer av behandlingar som använder bland annat lutetium-177 för att behandla prostatacancer. De mest andvända radioaktiva ämnena var jod-131, lutetium-177 och radium-223.

Liksom i andra strålbehandlingar, måste strålning användas tillräckligt i radionuklidterapi för att uppnå en terapeutisk effekt. Internationell praxis är att strålexponering på grund av strålbehandlingar inte beaktas när man beräknar medborgarnas totala exponering för strålning.

Nyckelord

Kontakter

Inspektör Iida Kuurne, tfn (09) 759 88 2626
Överinspektör Sampsa Kaijaluoto, tfn (09) 759 88 2542
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Bilder

Antalet iosotopundersökningar i Finland har följts sedan 1975. År 2021 genomfördes 43269 undersökningar.
Antalet iosotopundersökningar i Finland har följts sedan 1975. År 2021 genomfördes 43269 undersökningar.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUKissa oli vuoden 2022 alussa yhteensä 336 työntekijää.


Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser. I början av 2022 hade STUK sammanlagt 336 anställda.

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation. At the beginning of 2022 STUK had 336 employees.

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

Giving a green light to the continued operation of the Loviisa nuclear power plant26.1.2023 10:15:00 EET | Press release

In its statement submitted to the Ministry of Economic Affairs and Employment, the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) states that the licence-holder of the Loviisa nuclear power plant, Fortum Power and Heat Oy, has demonstrated that it is able to continue operating both units of the Loviisa nuclear power plant safely even after the expiry of the current licence period.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum